JOB Education

JOBJOB Sport

Verktøyet JOB (Stillings Profil) er et prosessverktøy for å avstemme atferdsmessige krav og forventninger til en stilling. Dette er nyttig hjelp i rekrutteringsprosessen og for å involvere premissgivere og nøkkelpersoner i forkant av rekrutteringen, identifisere utviklingsbehov i forbindelse med medarbeider- og utviklingssamtaler, stillingsendringer eller forfremme talenter.

IntroduksjonUtvikling

Kartlegger: Atferd
Type: Ipsativt arbeidspsykologisk verktøy
Tid: 5-20 minutter

Ved å tydeliggjøre de atferdsmessige krav og forventninger i stillingene du ønsker å fylle, vil du se nytte av beslutningsstøtten som JOB gir. Verktøyet er spesielt designet for å involvere kollegaer som skal samarbeide med den ny-rekrutterte. For å sikre «riktige personer» i de «riktige stillingene» er tydelige forventninger avgjørende, og JOB er en hjelp til å uttrykke forventet atferd i stillingen. Dette i seg selv kan forebygge turnover, forberede kandidater på den hverdag de møter og hva som skal til for å tilpasse seg kulturen i virksomheten. Den samme tydelighet kan du ha nytte av i medarbeidersamtaler. Som leder vil du på denne måten kunne gi et presist uttrykk på hva du mener skal til for å lykkes i stillingen. Har din medarbeider samme syn på dette? Det snakkes mye om jobbautonomi som grunnlag for indre motivasjon og mening i arbeidet. Her har du et praktisk verktøy som sammen med Person Profilen (PPA) vil være til hjelp!

Job_Sample.jpg

Bruk JOB til å:

  • Rekruttere ny stab
  • Identifisere kandiater for forfremmelse
  • Lage utviklingsplaner
  • Re-designe stillinger
  • Forstå årsaker til manglende prestasjon

Se eksempel?  Jumar Solutions testimonial.

Thomas JOB hjelper deg til å tydeliggjøre atferdskravene til stillingen du rekrutterer til eller å forberede medarbeidersamtaler. Brukt sammen med Person Profilen (PPA), avstemmer du enkelt forventninger og avdekker utviklingsbehov og kommunikasjonsutfordringer. Ønsker du å vite mere om PPA, vennligst klikk her og velg knappen for 'Forskning'. 

Se eksempel?  Jumar Solutions testimonial.