HPTI

PPAGIA

High Potential Trait Indicator (HPTI) utforsker en persons personlighetstrekk og deres betydning for hvordan personen passer inn i en spesiell stilling eller rolle - for eksempel som toppleder. Gjennom å forstå personlighetstrekk og hvordan disse oppleves i konkrete roller og situasjoner, kan du gjennom selvinnsikt, selverkjennelse og forpliktelse trene utøvelse av atferd og ferdigheter tilpasset behovet i rollen. Samtidig som man anerkjenner de varige personlighetstrekk, kan man trene fleksibilitet i atferd og stil.

IntroduksjonForskning

Test: Personlighet og potensiale
Type: Normativ psykometrisk test
Tid: 10 minutter

High Potential Trait Indicator (HPTI) utforsker en persons personlighetstrekk og gir innsikt i hvordan personen passer inn i en spesiell stilling eller rolle. Dette kan gi større sikkerhet for at du har de riktige menneskene i de riktige stillingene, og at du forstår hvordan du skal få frem deres virkelige potensiale. Samtidig som man anerkjenner de varige personlighetstrekk, kan man trene fleksibilitet i atferd og stil.

HPTI - Lederskapets Potensiale:

HPTI kartlegger personlighetstrekk og anvendes for å øke selvinnsikt og fremme bevissthet om lederes potensiale i sin rolle. Vårt konsept HPTI - Lederskapets Potensiale identifiserer og utvikler neste generasjons ledere.

HPTI anvendes til å:

 • utvikle planer for personlig utvikling og trening av lederferdigheter
 • styrke teamarbeid blant ledere
 • gi innsiktsfull bemanningsplanlegging
 • skape trygghet for riktige valg i rekruttering-/seleksjonsprosessen
 • øke ansattes engasjement gjennom autentisk lederskap
 • ta vare på talenter for fremtredende roller i fremtid organisasjon

Utviklet av: Ian MacRae og Adrian Furnham
Tid: 2006 til d.d.


Bakgrunn og teori: 

High Potential Traits Inventory (HPTI) er utviklet av Ian MacRae og Adrian Furnham ved University College London (UCL) og High Potential Psychology Ltd.

Thomas HPTI er designet basert på en optimalisert modell, det vil si at en forutsetter at en persons personlighetstrekk kan ansees «optimal» basert på kravene i en spesifikk stilling eller rolle, for eksempel toppleder.

Personlighetstrekkene som HPTI måler er:

 • Samvittighetsfullhet
 • Tilpasningsevne
 • Nysgjerrighet/ åpenhet
 • Risikovillighet
 • Fleksibilitet
 • Konkurranselyst

En persons besvarelse på HPTI vil vises for hver av de seks trekkene i en av kategoriene Lav, Moderat, Optimal eller Høy. For mye eller for lite av et trekk kan innebære fordeler så vel som ulemper. Visse trekk kan indikere et høyt potensiale for å lykkes, eller potensielt vise en risiko for å avspore en ellers suksessfull person.

Format:

Thomas HPTI er et selvrapporterings verktøy. Personer svarer på hvor enige de er i påstanden på en Likert skala (1-7, der 1 er helt uenig og 7 helt enig) for hver av de 78 unike påstandene. HPTI tar ca 10 minutter å besvare.

Reliabilitet og Validitet:

HPTI er utviklet over mange år i samarbeid med spesialister, profesjonelle og praktiserende gjennom studier og i samarbeid med forskere ved University College London og High Potential Psychology Ltd. 

HPTI har vært gjennom omfattende valideringsstudier og er optimalisert for bruk i virksomheter. Dette arbeidet er etterfulgt av psykometriske studier med tusenvis av deltagere for å sikre at de nødvendige datamengder er gjort tilgjengelig for avanserte statistiske metoder.