eRecruit

Benchmarking SporteRecruit Education

eRecruit er et "Best Practice" system med innebyggede rekrutteringsverktøy. Ved å re-designe din rekrutteringsprosess, kan du raskt og enkelt få tilgang til alle våre verktøy for å vurdere kandidaters kapabiliteter. Systemet settes opp individuelt til hver virksomhet og bruker. Thomas International har lang erfaring og bred kompetanse fra rekrutteringsprosesser. Vi bidrar med re-design av kunders rekrutteringsprosess, der verktøy bidrar aktivt med input og beslutningsstøtte i forskjellige deler av prosessen. Vi ser på 'rekrutteringsprosessen' som både seleksjon og innfasing/introduksjon av nye medarbeidere. Ta kontakt for mer informasjon.

IntroduksjonUtvikling

Online rekrutterings-hub

Med eRecruit kan du designe stillingsutlysninger, gi søkere enkel tilgang til søknadsprosessen i din egen karriereportal, screene søknader, holde oversikt og vurdere kandidater, samt administrere beslutningsprosessen.

Den virkelig store gevinsten av eRecruit ligger i integreringen av tester og kartlegginger. Du kan enkelt lage Stillings Profil (JOB) med tydelige krav til atferd i stillingen, lage nøkkelspørsmål, lage scenarioer og grunnlag for rollespill og caseoppgaver i jobbintervjuer, sette opp ferdighetskrav, sammenligne kandidater, teste kandidaters evne og atferd mot kravene i stillingen. Kandidater vurderes mot kravene med 1-5 stjerner og rangeres etter dine oppsatte krav. Dette kan både øke din arbeidskapasitet og øke kvaliteten i rekrutteringsprosessen.

eRecruit_Sample-(1).jpg

eRecruit bidrar til:

  • Enkel og kostnadseffektiv rekrutteringprosess
  • Reduserte kostnader og tidsbruk i forbindelse med rekruttering
  • Å finne kvalifiserte kandidater raskere
  • Tydeliggjøre krav i - og finn rett person for stillingen
  • Redusere kostnader og risiko i rekrutteringsprosesser
  • Å gi søkere et profesjonelt inntrykk

Vennligst merk: eRecruit tilpasses hver virksomhet og bruker. Ta kontakt om du har spørsmål.

Thomas eRecruit bidrar med struktur i søknadsprosessen og viser løpende resultater av de tester og kartlegginger du har gjennomført på kandidater, parallelt med standard opplysninger om søkere. Thomas International har lang erfaring og bred kompetanse fra rekrutteringsprosesser. Vi bidrar derfor med re-design av kunders rekrutteringsprosess, der verktøy bidrar aktivt med input og beslutningsstøtte i forskjellige deler av prosessen. Vi ser på 'rekrutteringsprosessen' som både seleksjon og innfasing/introduksjon av nye medarbeidere.

Vil du vite mer om de tester og kartlegginger du kan integrere i eRecruit, se PPA, TEIQue, and GIA