DIAGNOSTICS Education

DIAGNOSTICSDIAGNOSTICS Sport

Team DIAGNOSTICS Review er en workshop som gjennomføres med en Thomas konsulent. Teamet analyseres og vi adresserer kritisk viktige områder ved å drøfte atferdsprofilene til den enkelte og kulturen i teamet. Prosessen fasiliteres knyttes til strategisk og operativ forretningsdrift eller utvikling.

IntroduksjonUtvikling

Kartlegger: Team
Type: Fasilitert workshop

DIAGNOSTICS er en profesjonell kartlegging av ditt team for å øke forståelsen av hvordan dere kan arbeide mer effektivt sammen. Verktøy til å skape varig endringer og resultater etableres i teamet, og workshopen fokuserer på samspill, sterke sider og utviklingsområder for enkelte og teamet som helhet. 

Diagnostic_Sample.jpg

Thomas DIAGNOSTICS workshop gir:

  • Et avstemt team som arbeider mot samme mål
  • Plattform og verktøy for åpen og trygg kommunikasjon
  • Fokus på teamets sterke sider og ressurser og hvordan dette påvirker resultatene
  • Håndtering av konflikter
  • Identifisering av kompetansemangler og synergier mellom medlemmene

 

Vil du effektivisere og ha mer ut av ditt team? Ta kontakt med oss i Thomas for en samtale og demonstrasjon av prosessen.

 

DIAGNOSTICS er en profesjonell kartlegging av ditt team for å øke forståelsen av hvordan dere kan arbeide mer effektivt sammen. Verktøy til å skape varig endringer og resultater etableres i teamet, og workshopen fokuserer på samspill, sterke sider og utviklingsområder for enkelte og teamet som helhet. Enskolert og dedikert Thomas konsulent vil med bakgrunn i sin kompetanse og relevante verktøy fasilitere dypere forståelse av teamets samspill og produktivitet - fra emosjonelle relasjoner, kommuniksjonsstiler, prøblemløsningsevne og gjennomføringskraft. 

Vil du effektivisere og ha mer ut av ditt team? Ta kontakt med oss i Thomas for en samtale og demonstrasjon av prosessen.