Benchmarking

TEAMS SportBenchmarking Education

Benchmarking gjennomføres som konsulenttjeneste med bruk av flere av våre kartleggingsverktøy. Vi definerer sammen mål for prosessen og avtaler kriterier som skal vurderes - enten det er re.design av rekrutteringsprosessen, samspill i et team, omstillingsprosesser, utvikling av salg eller produktivitet eller det å bygge en hensiktsmessig kultur. Vi trekker veksel på interne og eksterne konsulenter, og etterlater alltid målbare resultater og verktøy for å håndtere videre prosess internt i virksomheten.

IntroduksjonUtvikling

Kartlegg: Dine talenter og ressurser
Type: Konsulenttjenester og rådgivning

Som leder for en virksomhet er det vårt mål å bli best, og til det behøver vi de beste medarbeidere - enten vi må rekruttere eller utvikle dem. Vi må finne hvilke kriterier og kompetanser som er viktig for å lykkes. Informasjon om disse ting er uvurderlige for å bygge opp eller omstille en virksomhet, og kan være forskjellen på suksess eller fiasko.  Kvalitative og forskningsbaserte verktøy, samt kompetente og erfarne konsulenter som vi har kvalitetssikret, utgjør fundamentet i våre konsulenttjenester. Du skal være trygg på at vi ønsker deg kun det beste, og er ikke fornøyd med vårt bidrag før du sier du kan anbefale oss til andre!

Benchmarking_MockUp.jpg

Bruk Benchmarking til å:

 • finne medarbeiderne med best resultater og årsaken til at de presterer
 • sette en høy standard for arbeidet
 • rekruttere kun de beste
 • utvikle fremtidige ledere
 • øke din egen produktivitet og lede dine medarbeidere mer effektivt

Ønsker du å se på muligheter for samarbeid eller å få svar på hvordan du kan øke produktivitet eller salg i din virksomhet? Ta kontakt - vi leverer konkrete og målbare resultater!

 

Hvordan ta beslutninger om ditt personale med større sikkerhet for å lykkes? Vår verktøyportefølge gir trygghet og grunnlag for robuste beslutninger basert på forskning og benchmarking. Hvordan skal HR synliggjøre sitt bidrag til linjeledere og forretningsutvikling, og ikke kun være en stab for støtte eller håndtering av administrative funksjoner?Vi har erfaringer og verktøy du kan implementere i din organisasjon som gir målbar og raskt effekt. Verktøyene og metodene forblir i din organisasjon til selvstendig bruk. Vi etterlater varige resultater, har dyp forretningsforståelse og en praktisk tilnærming - det handler oftest om å øke produktiviteten og ta vare på dine beste folk! 

Benchmarking gjennomføres i et samarbeid mellom din virksomhet og Thomas International. Vi definerer mål sammen og velger hvilke kritiske faktorer som gir suksess eller du vil utvikle. Vi stiller med dedikerte og kompetente konsulenter for oppgaven og anbefaler de verktøy som vil være de mest nyttige for resultatene.

Thomas International samarbeider med virksomheter over hele verden, i alle bransjer og i alle størrelser. Vi har et nettverk av mer enn 500 konsulenter, hvorav 15 i Norge. Vi baserer alt vårt arbeid på målbar utvikling og dokumentasjon og soste anerkjente trender innen foretningsutvikling, ledelse og organisasjonsutvikling. Vi elsker mennesker og er verdiorienterte, og vi elsker å måle resultatforbedring. Denne streben etter å dokumentere hva som gir resultater er innarbeidet i våre metoder etter mange års erfaring, og fordi vi vet det er store forskjeller på de tjenester som tilbys fra vår bransje. Din Thomas konsulent vil arbeide i partnerskap med deg og ditt team, og kunne trekke veksel på vårt globale nettverk. 

Den enorme mengde data som dine ansatte og kunder genererer, danner grunnlaget for våre analsyer og anbefalte tiltak - alltid innenfor lovverk og robuste i forhold til etikk og verdier. Vår kompetansebredde dekker alle forhold innen organisasjonsutvikling og personalhåndtering - i alle faser av et ansatteforhold. Og har vi ikke svarene selv, sier vi ifra og mest sannsynlig gir vi deg tips om hvor du kan søke hjelp andre steder. Her er noen områder vi arbeider med:

 • Rekruttering
 • Å ta vare på de beste
 • Trening og utvikling
 • Team
 • Prestasjonsutvikling
 • Lederskap
 • Organisasjonseffektivisering
 • Strategisk og operativ bemanningsplanlegging
 • Engasjement og motivasjon
 • Produktivitet

Gjennom bedre forståelse av kultur, sterke sider, utfordringer og kompetansemangler i organisasjonen, utforsker vi sammen med våre kunder tiltak som skaper varige forbedringer og er forankret i interne forretningsstrategier. Kartlegging av menneskene i organisasjonen, bruk av 'Big Data', benchmarking og vurderinger av humankapitalen dere besitter, skal gi kraftfull og grundig støtte for kloke og robuste beslutninger. Prosesser vi involveres i ender ofte med å gjøre det komplekse både tilgjengelig, kommuniserbart og enkelt - med samme kvalitet.

Benchmarking med Thomas International baseres på bruk av en rekke arbeidspsykologiske verktøy eller organisasjonsmålinger. Vi bidrar med å se sammenhenger mellom økonomiske eller andre produktivitetsparametre og hvordan menneskene i din organisasjon fremstår med sin kompetanse og atferd. Eksempelvis bruker vi 360 graders vurderinger for å avstemme oppfatninger blant flere medarbeidere i tillegg til den enkeltes egen oppfatning av forhold, eller måler egasjementet blant ledere og medarbeidere for å gjennomføre tiltak som målinger tyder på er fornuftige. Mange resultatløse utredninger viser at de fleste anbefalte tiltak har vært tenkt på tidligere, men har ikke gitt resultater fordi de ikke er gjennomført. Hvordan sikre gjennomføringsevnen? 

Ta kontakt om du vil prioritere en samtale om hvordan vi kan bidra til resultatutvikling i din virksomhet, eller klikk her om du vil gjøre deg kjent med våre verktøy. Vår arbeidsmetode er å demonstrere virkningen av verktøyene før du gjør forpliktelser overfor oss.