Verbal resonnering

Rekruttering360-kartlegging

En verbal resonneringstest er en type evnetest som er vanlig å gjennomføre når du søker på en ny jobb. Verbal resonnering er en del av dine kognitive evner og er oppfattelsen, tilegnelsen, organiseringen og anvendelsen av kunnskap gjennom språk.

En verbal resonneringstest måler din evne til å resonnere fra verbal- og språkbasert informasjon. Thomas General Intelligence Assessment (GIA) måler verbal resonnering ved å bruke to tester kalt Resonneringsevne og Begrepsforståelse. Testene består av korte, enkle oppgaver som skal gjennomføres så raskt og nøyaktig som mulig.

Et eksempel på en verbal resonneringstest kan være en oppgave der testtageren skal lese et tekstavsnitt og svare på om de tror en setning er «riktig», «gal», eller «kan ikke vite/utilstrekkelig informasjon». Kun informasjon skrevet i tekstavsnittet skal brukes for å svare på hver påstand, så det korrekte svaret må velges basert på forståelsen og vurdering av den gitte informasjonen. Verbal resonnering skiller seg fra grunnleggende forståelsestester som kun er basert på «riktige» eller «gale» svar.

Hvis du skal besvare en verbal resonneringstest på et språk som ikke er ditt morsmål, uansett hvor god og trygg du er på språket, er det viktig å spørre om testen er tilgjengelig på ditt morsmål. Dette vil gi deg de beste forutsetninger for å prestere bra i testen og  sikre at ikke dine språkferdigheter påvirker ditt testresultat negativt.