Psykometri

360-kartleggingKognitive evner

Hva er en psykometrisk test eller kartlegging? Definisjonen av ”psykometri” kombinerer ordene ”psyke”, som betyr ”sinn”, og ordet ”metri” som betyr ”mål”. Det vil si at en psykometrisk test eller kartlegging er et verktøy for å måle en persons sinn - også kalt holdninger, trekk, preferanser.

IntroduksjonGratis psykometriske tester

Hva er en psykometrisk test eller kartlegging?​

En psykometrisk test eller kartlegging måler psykologiske karakteristikker som personlighetstrekk, atferdsstiler, kognitive evner, motivasjon etc. Ordet psykometri betyr bokstavelig talt psykologisk måling. Kartlegginger fra Thomas måler et bredt spekter av forskjellige karakteristikker, lær mere om våre løsninger her.

Det er en forskjell mellom psykometrisk test og psykometrisk kartlegging. Hovedforskjellen er at en test måler din maksimale prestasjon ved å bruke oppgaver som har et riktig og galt svar. En kartlegging vil typisk bruke spørreskjema for at de skal rangere i hvilken grad du er enig i utsagn, eller indikere hvor ofte du føler på en bestemt måte.

Eksempler på psykometriske tester inkluderer kognitive evnetester, logiske tester og resonneringstester. Eksempler på psykometriske kartlegginger inkluderer personlighetskartlegginger, kartlegging for emosjonell intelligens og kartlegging for atferdspreferanser. Psykometriske tester og kartlegginger har til formål å plassere dine score eller svar i kontekst, for eksempel ved å sammenligne deg med andre personer. En test eller kartlegging som sammenligner deg med andre er kjent som en normreferanse (normativ) test; hvordan er din prestasjon eller svar i forhold til en sammenligningsgruppe av mennesker, som for eksempel arbeidsstokken i ditt land. En selv-evaluering (ipsativ) test eller kartlegging vil sammenligne din prestasjon eller svar kun med din individuelle prestasjon eller ditt eget svarmønster. En test eller kartlegging som fokuserer på et spesifikt sett av egenskaper eller kunnskap kalles domenereferanser. Et eksempel kan være en kjøreprøve for å ta førerprøven eller du må oppnå et forhåndsbestemt nivå av prestasjon eller kunnskap for å møte fastsatte kriteriene i en stilling.

Best practice ved bruk av psykometri

Det finnes retningslinjer for best practice for å bruke psykometriske tester og kartlegginger i jobbsammenheng. Slike retningslinjer er utviklet og publisert jevnlig av regulerende organer som Britisk Psychological Society (BPS) og European Federation of Psychologists Associations (EFPA).

Burde du stole på virksomheter som tilbyr gratis psykometriske tester? I de fleste tilfeller er svaret sannsynligvei nei. Det er viktig å gjenkjenne hva som skiller en dårlig psykometrisk test fra en forskningsbasert og god test for å unngå potensielle negative innvirkninger for personer og i på din organisasjon.

Internett er oversvømt av personlighetsquizer som påstår at de kan fortelle deg noe om deg selv og hvordan du oppfører deg i ulike situasjoner, om det er på jobb, hjemme, på skolen eller i en situasjon på idrettsbanen. Majoriteten av disse såkalte "personlighetstestene" er laget av personer uten vitenskapelig bakgrunn, som betyr at testene ikke har verdi som verktøy for å måle personlighet. Det eneste formålet med disse quizene er en form for underholdning designet utelukkende til å lage oppmerksomhet på sosiale medier, heller enn et verktøy for å måle en persons atferd eller personlighet. Termen ”gratis psykometrisk test” er altfor ofte brukt for å beskrive disse quizene som skaper misforståelser for hva du burde forvente fra en forskningsbasert psykometrisk test.

Gratis psykometriske tester på internett vil sjeldent bli tilbudt av troverdige leverandører av kartlegginger, så trå varsomt hvis du inngår samarbeid med bedrifter som tilbyr deg gratis tester. Ved å tilby ikke-valide og -reliable tester til kandidater, kollegaer eller venner kan du gjøre stor skade gjennom å mislede dem til å tro på falsk informasjon om hvordan de er.

Psykometriske tester kommer i mange ulike former og størrelser, som gjør det vanskelig å skille en god fra en dårlig. Pass på å se etter testakkreditering for å se validiteten og realibiliteten av kartleggingen du ønsker å gjennomføre. I Thomas er vår atferdskartlegging (PPA), evnetest (GIA) og kartlegging av emosjonell intelligens (TEIQue) registrert hos Britisk Psychological Society (BPS) som betyr at de innfrir de påkrevede tekniske kriterier for psykometriske tester. Rollen til BPS er å sikre at de regulerer testleverandører i industrien, en forsikring for deg når du bruker eller skal besvare slike tester.

Selv om troverdige leverandører sjeldent tilbyr gratis nettbaserte psykometriske tester som en del av deres tjenester, vil du ofte finne gratisprøver tilgjengelig for å vurdere hvilke tester du ønsker å bruke. Å prøve ut en nettbasert psykometrisk test og få profesjonell feedback, samt lese gjennom rapporter før du tar en beslutning vil gi deg større sikkerhet for at testen er robust og nøyaktig. Testleverandørens kompetanse og hvordan utdannelsen i bruk av testene foregår og er dokumentert er andre kritiske vurderingskriterier.

Vi forstår viktigheten av å velge det riktige verktøyet på et så viktig område som når det gjelder menneskers fremtid og dine ansatte, og for din virksomhet. For å gi deg best mulig beslutningsgrunnlag gir vi deg derfor alltid muligheten for å erfare bruk av våre verktøy uten kostnad. Dette kan skje gjennom besøk av en av våre konsulenter, hvor vi viser deg hvilken nytte og effekt du vil få. Vi viser deg også verktøyene våre i praktisk bruk - alt uten forpliktelser og kostnad for deg. Våre internettbaserte psykometriske tester fullføres på kun få minutter. Vår feedback og rapportene som følger med besvarelsen vil gi deg opplevelsen av presisjonen i verktøyene, og erfaring med hvilken informasjon den gir, hvordan du vil ha nytte av resultatet fra testen og hvilken effekt den vil ha på dine ansatte.

Vil du prøve en psykometrisk test fra oss gratis i dag? Ta vår PPA (Person Profil Analyse) her