Numerisk

LogikkRekruttering

Numeriske resonneringstester kartlegger din evne til å bruke tall og tallkonsepter for å trekke riktige, logiske konklusjoner. Numerisk evne vurderer dine svar basert på ferdigheter til grunnleggende matematikk, i motsetning til i numerisk resonnering der din evne til vurdering og konklusjoner basert på tall vurderes.

En numerisk test inneholder kvantitativ og/eller matematisk resonnering for å gjøre oppgaver. Tester med numeriske komponent vil typisk inneholde tallbaserte oppgaver med et riktig eller galt svar. Thomas General Intelligence Assessment (GIA) måler dine evner til å prosessere numerisk informasjon ved testen «tallforståelse - hastighet og nøyaktighet».

 

Når du besvarer en numerisk resonneringstest vil du bli presentert med tallinformasjon i form av grafer, tabeller eller sektordiagrammer. Faktaene og figurene i disse tabellene og grafene vil gi deg grunnlaget for spørsmålene du blir stilt, og tallene og måten de er presentert på vil endre seg for hver oppgave.

 

Det kan være opptil fire deler for hvert spørsmål og du vil ha en rekke mulige svaralternativer å velge mellom for hver del. Du må finne ut svarene ved å bruke informasjonen med fakta og figurer presentert i spørsmålene. Det er flere svaralternativ, men les hver enkelt av dem nøye ettersom noen bevisst er svært like det riktige svaret.

 

Numeriske resonneringstester krever ikke at du skal huske lange ligninger eller å bruke mer enn grunnleggende tallforståelse. De fokuserer mer på hvordan du resonnerer logisk ved å bruke tall.

 

Når du svarer burde du derfor kun bruke informasjonen som er gitt og ikke prøve å bruke generell kunnskap.

 

Tester av denne type er ofte tidsbegrenset og derfor er det en god idé å ha en strategi for å dele opp tiden din mellom spørsmålene. Du har sannsynligvis lov til å bruke en kalkulator eller et stykke papir for grovarbeid, men sjekk dette når du leser instruksjonene.

 

Når dine scorer blir tolket på numeriske resonneringstester vil din score bli justert for hvor mange spørsmål du har besvart og hvor mange oppgaver du har løst riktig og galt. Dette avdekker om du kun har svart riktig fordi du har gjettet eller tatt en sjanse. Den justerte scoren blir deretter sammenlignet med en normgruppe for å se hvor du ligger i forhold til denne gruppen. Din persentilrangering vil indikere prosenten av populasjonen som har scoret det samme som deg eller lavere enn deg. For eksempel, hvis du har scoret i det 45. persentilet har du scoret bedre eller det samme som 45% av normgruppen som blir brukt som sammenligningsgrunnlag.

 

Det er som regel en god idé å øve seg på numeriske resonneringstester før besvarelsen, så du kan se hvordan testen fungerer og finne en strategi for å besvare hvert spørsmål innen tidsfristen. Du må innstille deg på maksimal ytelse, og besvare så rakt og riktig du bare kan klare. Det betyr at du må sørge for å skjerme deg fra forstyrrelser og ha gode arbeidsforhold under besvarelsen. Du vil få veiledning før oppstart av testene.