Kognitive evner

PsykometriEmosjonell intelligens

En kognitiv evnetest benevnes også kun som evnetest eller generell kartlegging av læringsevne (både form, hastighet og potensiale). Det finnes mange forskjellige typer av kognitive evnetester som du kan bli spurt om å gjennomføre når du søker på jobber, starter studier eller opp gjennom din profesjonelle karriere.

Kognitive evner relaterer til hvor raskt og nøyaktig du kan prosessere informasjon. Informasjon kan bli presentert verbalt, numerisk eller i visuell og abstrakt form. Thomas General Intelligence Assessment (GIA) måler dine kognitive evner og ferdigheter på fem områder; resonneringsevne, oppfatningshastighet, tallforståelse - hastighet og nøyaktighet, begrepsforståelse og visualiserings- og romforståelse. Vi vil her utforske noen av de ulike typene av kognitive evnetester, men først vil vi se på og forstå hva disse testene måler og hvordan de er scoret.

Kognisjon er ordet psykometriske eksperter og psykologer bruker for å beskrive tankeprosesser. Dine kognitive evner omfatter tankeprosessene som leder til hastigheten på informasjonsprosesseringen din. Dette betyr hvor raskt du kan gå fra oppfattelse og tilegnelse av kunnskap, å bevare det, organisere det rundt din eksisterende kunnskap og deretter ha mulighet til å ta konseptene og bruke dem i nye situasjoner. Dette relateres til dine ferdigheter innen problemløsning, analyse og resonnering.

Når du tar en kognitiv evnetest vil den sannsynligvis gå på tid. Du vil også oppdage at dine scorer er gitt som persentilrangering. Dette indikerer hvordan du scorer sammenlignet med en spesifikk populasjon som er valgt som sammenligningsgrunnlag. For eksempel, hvis du scorer i det 36. persentil betyr dette at din score var den samme som eller bedre enn 36% av populasjonen som du blir sammenlignet med. Denne populasjonen eller normgruppen kan enten være Norges yrkesaktive befolkning, eller en rolle- eller industrispesifikk normgruppe.

Det debatteres i fagkretser om normgruppen burde være rolle- eller industrispesifikk, for eksempel om normgruppen du blir sammenlignet med burde være en gruppe mennesker som jobber innenfor HR. Uansett vil ikke dette ta høyde for alle de forskjellighetene det vil være mellom ulike virksomheter og typer HR. Altenativt vil en bredere arbeidspopulasjon gi deg mulighet til å forstå mer om prestasjonen til individet sammenlignet med alle som jobber i Skandinavia.

Noen kognitive evnetester:

  • Verbal resonnering – problemløsning fra konsepter presentert i språk
  • Numerisk resonnering – problemløsning fra konsepter presentert i tall
  • Abstrakt resonnering – problemløsning fra visuelle konsepter og bilder
  • Mekanisk resonnering – ta fornuftige avgjørelser ved å bruke vitenskapelige og mekaniske grunnprinsipper
  • Logikk og logisk resonnering – ta fornuftige avgjørelser ved å bruke logisk tenkning
  • Visualiseringsevne – din evne til å manipulere 2D-figurer og visualisere 3D-konsepter
  • Verbale evner – trygghet og ferdighet med språk, eksempelvis staving, grammatikk, synonymer, analogier og skriftlige instruksjoner
  • Kvantitative evner – trygghet og ferdighet med tall, eksempelvis desimaler, brøker, prosenter, tallrekker, grunnleggende regning, diagrammer og grafer
  • General Intelligence Assessment (GIA) – hastigheten av prosessering av ny informasjon og bruke det sammen med noe du allerede vet

Disse kognitive evnetestene kan hjelpe å vise en arbeidsgiver, skole eller en trener hvor raskt man vil lære seg en ny jobb eller oppgave, hvor godt du vil være i stand til å ta riktige beslutninger på rimelig tid; om du vil være i stand til å mestre situasjoner som er nye for deg eller er mer kompliserte, og om du kan resonnere fornuftig og gi egnede løsninger på problemer. 

Til slutt, disse kognitive evnetestene kan gi en sterk indikasjon på sannsynlig generell jobbprestasjon, og samtidig identifisere områder som har behov for utvikling. Evnetester kan noen ganger bli brukt i skoler for å gi læreren en idé om hva man burde fokusere på. Kognitive evner kan predikere både jobb- og akademisk prestasjon, og er derfor svært godt egnet i rekruttering.