Evne

Emosjonell intelligensLogikk

Hva er en evnetest og hvordan kan det sammenlignes med andre tester og kartlegginger? Uansett om du skal besvare eller administrere en test, vil det være nyttig å forstå hvordan resultatet av testen vil hjelpe deg videre.

Hva er en evnetest? 

En evnetest er en strukturert måte å kartlegge en persons evne til å gjøre bestemte oppgaver. Evnetester tester generelt en persons flytende intelligens eller deres evne til å resonnere raskt og til å tenke abstrakt, også kjent som evnen til å «ta avgjørelser på stående fot». Det er også et mål på hvor raskt du sannsynligvis vil lære en ny ferdighet eller jobb. Evntetester vil ofte være:

 • Administrert enten ved papir og blyant eller på internett
 • Format som flervalgsoppgaver 
 • Tidsbegrenset
 • Tatt på eksamensvilkår (kontrollerte omgivelser)
 • Måling av hastighet og nøyaktighet
 • Normert, sammenligner scorer opp mot andre
 • Testen vil typisk kartlegge ulike typer evner, inkludert:

 • Verbal resonnering - evnen til å resonnere og dra konklusjonen fra gitt informasjon
 • Oppfatningshastighet - evnen til å identifisere relevant og irrelevant informasjon og sjekke for feil
 • Ordforståelse - evnen til å forstå skriftlige eller muntlige instruksjoner
 • Numerisk resonnering - evnen til å resonnere og dra konklusjoner ved å bruke tallkonsepter
 • Romlig visualisering - evnen til å arbeide med figurer og visuelle konsepter

Å øve på evnetester

Å gjøre en evnetest for  første gangen kan være ganske skremmende. Det er naturlig at man ønsker å prestere sitt beste og vise en potensiell arbeidsgiver din egnethet for stillingen du søker. Det er mange hjelpemidler tilgjengelig på internett for å øve på evnetester og gjøre deg kjent hva du møter under en test. Det er viktig å huske at evnetester varierer i innhold, så selv om du har øvd kan formen og oppgavene variere fra den faktiske testen du skal fullføre.

Når du får tilsendt en invitasjon til å gjennomføre en evnetest, får du ofte muligheten til å gjøre noen eksempeloppgaver som er like de som blir gitt i testen. Det er viktig at du alltid leser instruksjonene for å forstå hva du blir spurt om å gjøre, og deretter gjennomføre eksempeloppgavene for å gjøre deg kjent med dem før du starter på den virkelige testen.

 

Numeriske evnetester

En numerisk evnetest er ofte en av kartleggingene som blir brukt som en del av en større pakke av evnetester. En numerisk evnetest kartlegger en kandidats evne til å resonnere og dra konklusjoner ved å bruke numeriske konsepter, ofte med en streng tidsbegrensning. Det er viktig å huske på at numeriske evnetester ikke har som formål å måle ditt nivå av matematisk kunnskap. Numeriske evnetester kan typisk inkludere; grunnleggende regning, tolkning av statistikk, grafer og diagrammer, prosenter, estimater, brøker eller omregning av valuta. Noen kartlegginger lar deg bruke kalkulator og noen ikke. Det er derfor viktig å forsikre deg om at du forstår alle betingelser før testen starter.  

Evnetester for arbeid

Mange organisasjoner vil bruke flere kartleggingsmetoder når de søker kandidater til en stilling. Evnetester kan bli brukt sammen med andre former for kartlegginger som atferdsprofiler, søknad, CV, intervju og akademisk kvalifisering for å kartlegge en persons egnethet for en spesifikk stilling. Jo bredere spekter av kartlegginger som brukes, jo mer informasjon får arbeidsgiveren om en kandidat og dette øker sjansene for å finne den beste egnede personen for stillingen. En evnetest kan gi arbeidsgivere dypere innblikk i en persons evne til å prestere i fremtiden enn hva tidligere resultater tilsier. Det er ingen allmenn enighet om en grense eller «ståkarakter» for en evnetest. Dette vil bli vurdert og avgjort av en potensiell arbeidsgiver i henhold til organisasjonens eller stillingens krav.

 

Thomas General Intelligence Test (GIA)

Thomas General Intelligence Assessment (GIA) er en evnetest som måler dine evner på 5 områder (oppfatningshastighet, resonneringsevne, tallforståelse- hastighet og nøyaktighet, visualiserings- og romforståelse, begrepsforståelse). Hver deltest i GIA består av korte, enkle oppgaver du skal besvare raskt og nøyaktig.

Request a call back:

Vi vil gjerne sende deg eksklusive tilbud, kurs og treningsmuligheter, produktoppdateringer og siste nyheter.