Viselkedés

ElérésMegtartás

Vannak diákjai, akikről azt gondolja elvesztegetik a bennük lévő potenciált? A tanárok kulcsfontosságú készsége a diákok magatartásának kezelése és a pozitív viselkedés elősegítése. A jó viselkedés létrehozása és fenntartása megteremti a tanuláshoz szükséges legjobb környezetet, és minden tanulót a fényes jövő felé terel.

Mit jelent a viselkedéskezelés?

A diákok tanteremben való vislekedése komoly hatással van a tanulási eredményekre. A kirívó és kezeletlen viselkedés zavart okoz a diákok osztályzataiban, és negatív hatással van a többi tanulóra. A viselkedéskezelés csökkenti a negatív és ösztönzi a pozitív viselkedést, hogy minden diák a legjobb lehetőséget kapja a tanulásra. 

Bomlasztó diákok kezelése

A bomlasztó diákok általában elkötelezetlenek, gyakran az unalom hatására rossz viselkedést tanusítanak, amely a tanulás rovására megy. Segíteni őket, hogy újra a pályára kerüljenek (viselkedéskezelési stratégiáknak megfelelően), ismét elkötelezettekké váljanak a tanulás terén, és mindeközben jól érezzék magunkat nem könnyű, de a legfontosabb feladat. A tanulónak extra támogatásra lehet szüksége, hogy elérje teljes potenciálját, és viselkedésében, teljesítményében, önismeretében változás álljon elő. 

A diák viselkedésének, érzelmi intelligenciájának és mentális erőinek megértése képes rávilágítani a frusztráció és a rossz viselkedés gyökerére, és lehetővé teszi annak hatékony kezelését mind a tanár, mind a diák számára. 

A pozitív viselkedés és tudatos gondolkodás megérti a viselkedés mögötti okokat, megkönnyítik a diákok számára viselkedésük módosítását és a problémák megoldását.

Pozitív viselkedéskezelés

Az elkötelezett diákok tanulni akarnak, büszkék munkájukra, törekszenek a fejlődése és a sikerre. Ez általában pozitív viselkedésben, kíváncsiságban, érdeklődésben, figyelemben és a tanulás iránti szenvedélyben nyilvánul meg. Az ilyen pozitív viselkedés fontos célt szolgál, növeli a diákok személyes és tanulmányi teljesítményét. 

Azok a diákok, akik értik saját viselkedésüket, valószínűleg jobban és aktívabban teljesítenek. Nagy valószínséggel nagyobb önbizalommal rendelkeznek, tisztában vannak erősségeikkel és motivációikkal. A megfelelő eszközökkel mélyebb bepillantást kaphatnak erősségeikbe és így nagyon szerepet vállalhatnak saját teljesítményük fokozásában. Elszántan, motiváltan, önbizalommal teli küzdhetik le a kihívásokat és büszkék lehetnek saját eredményeikre.

Kölcsönös megértés

Azok a tanárok, akik értik diákjaik viselkedését hatékonyabban tudják irányítani a tanulási folymatot. 

Az ilyen tanárok képesek megfelelő módon címezni a különböző tanulók felé az üzenetet, pozitív és befogadó tanulási környezet hoznak létre. 
 

Hasonlóképpen a diákok, akik betekintést kapnak saját és társaik viselkedésének okaiba, használni tudják ezt a megközelítést a tanteremben és önálló tanulásuk folyamán is.

Végső soron, az öntudatosság és a viselkedés megértése hozzájárul a pozitív, vonzó és kifizetődő tanulási környezethez. Gyakran ez megfordítja a kihívást jelentő diákok negatív beállítottságát is.