Tippek és ötletek

Tekintsen meg néhányat a tesztekkel kapcsolatosan leggyakrabban feltett kérdések közül, és készüljön fel az elemzésekre.

Mi a pszichometria?

A pszichometria pszichológiai és oktatási mérésekkel, ezek elméletével, technikáival foglalkozó tudomány, amely magában foglalja a tudás, a képességek, az attitűdök és a személyiségvonások mérését. Mérési eszközei az elméletileg és statisztikailag megalapozott kérdőívek és a tesztek.

Mik azok a pszichometriai tesztek?

A tesztek rámutatnak erősségeikre és azokra a területekre, ahol még tanulásra van szükségük. A pszichometriai tesztek többek között összehasonlítják az egyik személy teljesítményét a másikéval, vagy megmutatják, hogy melyek a viszonylag erős és gyenge pontjai. Három alapvető területet vizsgálnak:

 •  Képességek: az emberek azon képességeit, hogyan dolgoznak számokkal, szavakkal, diagramokkal és rendszerekkel
 • ​Tudás: amit az emberek egy területről tudnak
 • ​Személyiség: az emberek tipikusan hogyan cselekszenek. Ez magában foglalja az emberi motivációk és értékek sokrétű szempontjait.

Ha ezeket együttesen használja, olyan területekről kap információt, mint például: az érzelmi intelligencia, a képezhetőség, a vezetői készség, az ügyfelek gondjai iránti érzékenység, valamint egyéb, a munkához közvetlenül szükséges jellemzőkről. Elemezzen minél több embert cégénél és megkapja a cégprofilt: milyen jól dolgozik a csapat; melyek a hiányzó képességek; és kik illenek a cégébe.

Mire használják a pszichometriai teszteket?

Teszteket használnak az üzleti életben, oktatási és sport területeken az emberekkel kapcsolatos döntésekhez. Leggyakrabban az alkalmazottak kiválasztására; a munkatársak lehetséges előléptetésére és fejlesztésére; a gyengén teljesítőkkel kapcsolatos fejlesztési lehetőségekre, tanácsadásra; csapatok összeállítására; felsővezetők coacholására; cégen belüli stressztényezők meghatározására; a legjobb cégszerkezet létrehozására; a valóban motiváló ösztönző programok kialakítására; egyénnel és csoporttal kapcsolatos döntés meghozatalára. 

A pszichometria csak az IQ-t méri?

Gyakran azt hisszük, hogy a tesztelés csak azt méri, hogy mit tudunk. Nyilvánvaló azonban, hogy tudásunk csak egy része annak, amit megtanultunk az iskolában, munkánk során, vagy amit otthonról hozunk.  Sokkal fontosabb, hogy miként tudunk könnyen megtanulni valamit. Lényegesebb, hogy mit tudunk majd a jövőben, mint az, hogy mit tudunk most.     

A siker szempontjából az úgynevezett „puhább” faktorok szerepe egyre fontosabbá válik, például: mennyire értjük meg és jövünk ki jól az emberekkel; milyen vezetői képességekkel rendelkezünk, mennyire vagyunk szabálykövetőek, vagy inkább a saját egyedi megoldásainkat helyezzük előtérbe; milyen a stressztűrő képességünk. A tesztelés sokkal inkább ezekről szól, mint a „mindentudás”-ról.

Mi a magatartási profil?

A személy- és munkahelyi magatartáselemzések feltárják az emberek jellemzőit és azt, hogy feltételezhetően hogyan viselkednek munka közben.

Ezzel az információval meghatározható, hogy az emberek milyen munkára lesznek alkalmasak, hogyan illenek bele a cégkultúrába, és milyen karrierlehetőség van bennük.

Az ilyen típusú elemzések megmutatják, hogy az emberek hogyan viselkednek munka közben és választ adnak a következő kérdésekre:

 • Mi motiválja őket?
 • Melyek az erősségeik és korlátaik?
 • Hogyan kommunikálnak?
 • Milyen kapcsolatot alakítanak ki a kollégákkal?
 • Milyen értéket hoznak a cég számára?
 • Változtatnak-e magatartásukon annak érdekében, hogy alkalmasabbá váljanak aktuális feladataikra?
 • Hogyan viselkednek nyomás/stressz hatására?
 • Kimutatják-e frusztrációjukat a munkahelyen?
 • Milyen vezetői stílus hozza ki a legtöbbet belőlük?

A magatartáselemzés nem mutatja meg a személy „jó” vagy „rossz” tulajdonságait, hanem egyszerűen érthetővé teszi, hogy ki miként viselkedik munka közben, és azt, hogy ehhez milyen tulajdonságok társulnak. Nincsenek tehát „jó” vagy „rossz” válaszok. 

A magatartáselemzéseket új alkalmazottak toborzására, a munkatársakban rejlő lehetőségek meghatározására, csapatok fejlesztésére és összeállítására, valamint arra használhatjuk, hogy a jobb irányítás révén a legjobbat hozzuk ki az emberekből.

Mi az alkalmassági teszt?

Az alkalmassági tesztek a személy folyékony intelligenciáját mérik - hogy milyen gyorsan képes új készségeket és ismereteket elsajátítani. Az alkalmassági tesztek pontos és megbízható információt nyújtanak az adott személy fejlődési lehetőségeiről. 

Az alkalmassái tesztek az adott személy készségeit mérik, és olyan kérdésekre adnak választ, mint: 

 • Az adott személy képes reálisan gondolkodni?
 • Meg tud birkózni az elvárásokkal egy adott munkakörben? 
 • Hogy fejlődik egy nagyon változékony és dinamikus környezetben?
 • Gyorsan a legjobbak közé tud kerülni?
 • Milyen problémamegoldó készséggel rendelkezik?

Ezeknek az értékeléseknek a célja, az emberekben lévő lehetőségek és nem pedig a tudás felmérése. Általában tartalmaznak verbális, numerikus és logikai tesztet is. Például a numerikus tesztek célja annak mérése, hogy milyen gyorsan tud számokat kezelni, és nem az, hogy mennyire pontos az algebrában vagy a másodfokú egyenletekkel.

Mire használják a pszchometriai teszteket az üzleti életben?

Pszichometriai elemzéseket általában új alkalmazottak felvételére, a potenciális emberek feltérképezésére, fejlesztésére, csapatok összeállítására és az emberek jobb irányítására használják. 

A kutatások azt mutatják, hogy az interjúk, referenciák és jelentkezési lapok használata mind rossz eszköz egy adott személy sikerességének előrejelzésében. Az interjúk különösen veszélyesek, mert az emberek előítéletei befolyásolják a döntéseket. A tesztek használata sem előzi meg a hibákat, de kisebb valószínűséggel következnek be.

Miért használják a pszichometriai teszteket az oktatásban?

A pszichometriai teszteket használhatják diákok, tanárok és oktatási intézmények is a teljesítmény növelésére.

Az elemzések értékes információval szolgálhatnak a karriertervezés során, és hidat képeznek az oktatás és a munka világa között. A pszichometrikus tesztek segítik a diákokat erősségeik és gyengeségeik meghatározásában, ezzel segítve haladásukat az iskola után céljuk felé.

Az oktatási intézmények felvételre, fejlesztére és alkalmazottaik vezetésére is használnak pszichometrikus teszteket. Az elemzések segítik a megfelelő emberek megfelelő pozícióba kerülését, és könnyítik az emberekkel kapcsolatos döntéseket. 

Miért használják a pszichometriai teszteket a sportban?

A pszichometrikus elemzéseket használják a sport világában is, fejlett edzés és képzési programok, a sportoló fejlődése, az edző és sportoló kapcsolatának építése, csapatkommunikáció javítása, és a szervezeti teljesítmény növelése céljából.

A pszichometriai tesztek segítik a sportszervezeteket, hogy az embereiből a legjobbat hozzák ki; akár edzőkről, akár sportolókról, vagy a támogató személyzetről beszélünk. Az elemzések objektív visszajelzést adnak a csapaton, klubon vagy szervezeten belüli potenciális emberekről. 

Hol találkozhatok tesztekkel és miért?

Többféle helyzetben találkozhat tesztekkel, többek közt:

 • Az iskolákban, egyetemeken karrierprogramok részeként
 • Edzés vagy sportoló fejlesztési program alatt a teljesítmény növelése érdekében
 • Egy adott pozícióra jelentkezett jelöltek szűkítésére - az önéletrajzával együtt használva döntenek arról, hogy behívják-e interjúztatni.
 • Az első interjú alkalmával - az interjúkérdésekkel kikövetkeztethetőek az esetleges csalások az online teszben, amely segíthet a döntésben, hogy visszahívják-e a második körre
 • Az utolsó interjú alkalmával - itt arra fogják használni, hogy ellenőrizzék a korábbi interjún  tett benyomást, vagy a további megbeszélést igénylő területek kijelölésére. 
 • AC - Assessment Center esetén - bizonyos állásoknál megkérik, hogy vegyen részt egy pár napos programon. A feladatok lehetnek szitációs szerepjátékok, csoportos beszélgetések, igazi próbamunka és tesztek.
 • Milk round-ok - bizonyos nagy vállalatok körbemennek az egyetemeken és felmérik a hamarosan diplomázó fiatalokat, hogy lássák, kit kellene felvenniük pályakezdőként.

Teszteket alkalmaznak a munkavállalóknál is: értékelő interjúkra felkészítéshez, képzési igények és eredmények felmérésére, az emberek fejlesztési területeinek meghatározására, vezetők keresésére, stressz-szint és elégedettség mérésre, együttműködés mérésére, és coaching folyamatok előkészítésére. 

A tesztelés széles körben használt, mert a folyamat így mindkét fél szempontjából korrekt úton megy végbe. Mindeközben lehetőséget nyújt az önismeret mélyítésére is. 

Tehát mit mérnek a tesztek?

Bármit, ami bennünk zajlik és kihatással van a viselkedésünkre. A három teszttípus közül az egyikkel valószínűleg találkozni fog:

 • Képesség tesztek: A régi IQ tesztek eredménye egy számot takart, amely kifejezte az adott személy intelligenciáját. Ma már tudjuk, hogy az intelligenciának számos különböző összetevője van. A leggyakoribb tesztek a verbális, absztrakt, térbeli és numerikus intelligenciát mérik, van azonban egyéb is, mint például az érzelmi intelligencia. Vannak emberek, akik jók az egyikben, de nem annyira jók a másikban. A munkakörök az intelligencia alkotóelemeinek különféle arányú keverékét igénylik.
 • Tudás és készség tesztek: Tudsz-e valamit (pl. „Mi az a R.O.I?”), vagy tudod-e, hogy kell valamit megcsinálni (pl. hogyan kell a másolás és beillesztést a word-ben elkészíteni)? Ezek valószínűleg többnyire iskolai vagy főiskolai tesztek.
 • Személyiség: A jó személyiségtesztek megalapozott elméleten és sokéves kutatáson alapulnak, több millió személy válaszai alapján építik fel azoknak az embereknek a profilját, akik sikeresek a különböző munkakörökben. Nem az a feladatuk, hogy összefoglaló képet adjanak Önről, vagy megítéljék, miként fog cselekedni egy adott helyzetben; hanem a tendenciát mérik, hogy Ön milyen módon viselkedik.
Mikor fognak tesztelni?

A kérdőíveket/teszteket a kiválasztási folyamat különböző szakaszaiban használják. Gyakran kapcsolódnak más információkhoz (pl. CV-hez) a jelöltek szűkített listára (shortlist) történő kiválasztásakor; máskor az első interjú részeként alkalmazzák, valamint további interjúk kérdéseit nyerhetik az elemzésekből. Az információk felhasználhatóak a lehetséges jelöltek tréningjének tervezéséhez. 
Növekszik azoknak a kérdőíveknek a száma, melyek jelszó megadásával érhetők el az interneten vagy a toborzó cégek weboldalán. Legyen óvatos: az internetre sajnos nagyon rossz minőségű (nem validált) kérdőívek/tesztek is felkerülnek. 

Úgy néznek ki, mint a kvízek a magazinokban?

Egyesek pszichometriai tesztek igen. Sok közülük egyszerű igaz/hamis kérdéseket használ, néhány pedig kéri, hogy válasszon a három vagy négy válasz közül egyet, amelyik a legjobban tükrözi véleményét. Más fajták formákat, számokat vagy képeket használnak. Sok olyannal találkozhatunk, ahol nincs jó vagy rossz válasz. A különbség egy jó pszichometriai teszt és egy kvíz között az, ami a teszt mögött rejlik: több mint 100 év elméleteinek összegyűjtött adatai, komplex statisztikai módszerek és a pontosan megfogalmazott tételek. Előfordul, hogy egy igazi pszichometriai teszt úgy néz ki, mint egy kvíz ... de más van a felszín alatt.

Mire figyeljek?

A teszt/kérdőív kitöltésére válasszon kellemes környezetet, ahol megszakítás nélkül tud koncentrálni a kérdőívre. Ha cégnél tölti ki, a cég ezzel megbízott munkatársa tájékoztatja Önt a részletekről és biztosítja a nyugodt körülményeket. Ellenőrizze, hogy a teszt jól olvasható-e? Ha kérdése van, kérdezzen bátran.

Ha interneten keresztül tölti ki a tesztet/kérdőívet, bizonyosodjon meg arról, hogy nyugodt környezetben, megfelelő időben és megszakítás nélkül tud foglalkozni vele.

Végül a teszt felhasználójának feladata, hogy tájékoztassa Önt az eredményről. Ez azért fontos, mert a kiválasztás kétoldalú folyamat: Önnek jogában áll megismerni a döntést és jobban megismernie önmagát.

A teszt dönti el, hogy megkapom-e az állást?

Önmagában nem. A jó teszteket/kérdőíveket csak az arra kiképzett emberek használhatják, akik tudják, hogy önmagukban SOHA nem használhatóak döntéshozatalra. A folyamat részeként alkalmazzák, melynek minden egyes része - interjúk, referenciák, munkaszimulációk - a „puzzle” egy-egy darabkája. A kérdőívek az embereket csak speciális szemszögből mérik, és gyakran használják arra, hogy a szubjektív érzésekkel és előítéletekkel szemben objektív és tudományosan megalapozott véleményt kapjanak. 

Meghatározza-e a teszt, hogy milyen munkát kellene végeznem a jövőben?

Nem pontosan! A teszt nem készít listát azokról a munkakörökről, amelyekben dolgoznia kellene, hanem kiemeli a legfontosabb viselkedési erősségeit és preferenciáit, valamint lehetővé teszi, hogy megértse az Ön számára legalkalmasabb munkaterületeket. Betekintést nyújt abba, hogy a viselkedése milyen munkakörnyezetbe illeszkedne a leginkább, segít a megalapozott továbbtanulási döntések meghozatalában, vagy  karrierváltás során. 

Ki látja a teszteredményemet?

A teszteket teljes mértékben bizalmasan kezeljük. Az egyetlen ember, aki hozzáfér az eredményhez az, aki kiküldte a felkérést. Ez azt jelenti, hogy nem kell aggódnia azon, hogy esetleg munkatársai, tanárai vagy társai meglátják a tesztet, valamint Ön is kap másolatot az eredményeiről, amennyiben kívánja. 

Javasoljuk, hogy a jelöltek mindegyike kapjon visszajelzést egy képzett szakértőtől a tesztkitöltés után. Ez lehetővé teszi az eredmények mélyebb megértését, és az esetleges kérdések megvitatását. Kérje bártan a visszajelzést, ha nem ajánlják fel. 

Izgulnom kellene?

Egy kis adrenalin segíthet bizonyos feladatokban, de aggodalomra semmi ok. Kutatások kimutatták, hogy számos ember élvezte a jól működő tesztelési folyamatot, mert a visszacsatolás további hasznos információkat adott számukra. 

Ellene vannak a teszteknek az emberek?

Egyáltalán nem: valójában az emberek szeretnek teszteket kitölteni, mert a kedvenc témájukról kapnak információt: saját magukról. Ha a teszteket a megfelelő módon használják, akkor segít az embereknek azonos hullámhosszra kerülni a viselkedés és az érzelmek mentén.

Kitölthetem a tesztet a mobilomon is?

Ez a teszttől függ! Minden kérdőívalapú elemzésünk (PPA, TEIQue és Engage) kompatibilis a mobil eszközökkel, így ezeket könnyen kitöltheti bárhol is van éppen. 

A GIA elemzés elkészítése nem ajánlott mobil eszközön, mert a sebesség és a pontosság ennél az elemzésnél nagyon fontos, és a beviteli módok miatt torzulhat az eredmény. (például érintőképernyő). A GIA egér és klaviatúra beviteli módokra kalibrált, ezért a kitültéséhez a normál képernyős platformot javasoljuk.

Egyéb kérdése van?

Csapatunk örömmel segít Önnek. Ajánlatokért és információkért hívja a +361 2567503as vagy a +36305875009es telefonszámot.