Munkavállalói elkötelezettség

Benchmarking és elemzésekVezetés

A munkavállalói elkötelezettség állandó téma a munka világában. Ahol az emberek elégedettek, ott a cég virágzásnak indul. Ezzel szemben a demotivált emberek visszatartják az üzletet, akadályozzák a folyamatokat. Ha a munkavállalókból hiányzik a motiváció, nem tudják a maximumot nyújtani, kevésbé hatékonyak és könnyen elhagyják munkahelyüket - növelve ezzel a fluktuációt és a vele járó költségeket.

"Azoknak a cégeknek a teljesítménye, ahol elkötelezett emberek dolgoznak, akár 202%-al múlhatja felül azokét, ahol hiányzik az elkötelezettség." -

Gallup

A munkavállalók motiválásába fektetett idő és energia nélkülözhetetlen egy szervezetben. A témában mélyebbre ásva világos stratégiákat kapunk arról, hogyan hozzuk ki a legjobbat az embereinkből.

Mi motiválja a munkavállalókat?

Haszontalannak tűnik a válasz: "attól függ".

Herzberg elmélete szerint 2 különböző "tényezőhalmaz" játszik szerepet a  munkahelyi elégedetlenség és a motiváció előidézésében. Higiéniás tényezők állnak összefüggésben az elégedetlenség kialakulásával, amelyek a célkitűzéssel, a munkavállalási feltételekkel, a bérezéssel, a pozícióval és a biztonsággal kapcsolatosak. Abban az eseten lehet egy munkavállaló hatékony és  motivált, ha ezek a tényezők találkoznak.

A teória legnagyobb tanulsága, hogy egy tisztességes fizetés elég ahhoz, hogy a pénz ne okozzon aggodalmat. Alátámasztja mindezt egy későbbi kutatás is, amely arra az eredményre jutott, hogy a pénz gyenge motiváló erő az olyan feladatokhoz, amelyek kognitív készségeket igényelnek. Ha tisztességes bérezést nyújtunk kollégáinknak, lehetőségünk lesz motiválni őket. A túlfizetésnek minimális hatása van a produktivitásra és a motivációra.

Az alapvető faktorok teljesülésével elkezdhetjük feltárni az alkalmazottakat motiváló tényezőket. Ilyen a teljesítmény, az elismerés, a felelősség, a szakmai előrelépés és a személyes fejlődési lehetőség. Ez az elképzelés a későbbiekben 3 alapvető alkotóelemben lett összegezve: függetlenség, kiválóság és cél.

Hogyan motiváljuk az alkalmazottakat - a munkavállalói elkötelezettség stratégiája

Függetlenség

Az emberek úgy teljesítenek a legjobban, ha saját munkájuk felett irányítást kapnak. Mindez abban nyilvánul meg, hogy szabad kezet kapnak idejük beosztásához, és ahhoz, hogy hol, mikor és hogyan végezzék munkájukat. A függetlenség növelése tekintetében lényegtelen a munkavállaló beosztása vagy feladata. Egyes feladatoknál praktikus megoldás lehet egyszerűen átadni a munka menetének irányítását és az eredményre fókuszálni. Az olyan helyzetekben, ahol ez nem kivitelezhető, ott megengedhetjük alkalmazottainknak például, hogy maguk rendezzék be, bútorozzák be munkahelyüket, vagy akár a rugalmas munkaidő bevezetése is jó irányba vezethet.

Kiválóság

Munkánk során a személyes fejlődésünk érdekében kiválóságra törekszünk. Lehetőségre van szükségünk meglévő képességeink tökéletesítésére és új képességek elsajátítására. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy végeláthatatlan tréningsorozatot finanszírozzunk, de szükséges megvitatni a munkavállalók egyéni karriercéljait, érdeklődési körüket és összeegyeztetni az üzleti célokkal. Akár egy képzettebb munkatárs általi mentorálás, vagy új ismeretek megszerzése - egy másik részlegen töltött időszak alatt - azt az érzést keltheti, hogy fejlődünk, haladunk előre. 

Cél

Az, hogy tudatosítjuk cselekvéseink miértjét, segít magunkat a céljaink felé vezető úton tartani. A cél tudatosítása nyújtja azt az érzést, hogy valami jelentőségteljes dologhoz járulunk hozzá. Egy szervezet számára ez a cég világot érintő hatásának megfogalmazását és a nézőpontok (nem csak értékesítési célkitűzések) megosztását jelenti.

A motiváció alapvető fontosságú az elkötelezettség, elégedettség és teljesítmény előteremtéséhez. A motiváció hiánya magas kockázattal jár az alacsony elkötelezettségi szint és a hiányzások kialakulása tekintetében, és megtartási problémákhoz vezet. Fontos azonosítani és feltárni azokat a területeket, ahol a munkavállaló motiválatlan és elkötelezetlen. Minden munkavállalót személyre szabottan kell jutalmazni, és alapvető, hogy minden vezető megértse: a hozzá tartozó embereket különböző dolgok motiválják. Példálul azoknak a típusoknak, akiket külső tényezők motiválnak, fontos az ösztönzés és a határidők kitűzése, míg akik belső motivációval rendelkeznek, azok saját magukat hajtják a jobb munkateljesítmény eléréséért. 

A munkahelyi motiváció eléréséhez elengedhetetlen, hogy az embereket egyéni jutalmazásban részesítsük. Fontos, hogy felismerjük minden személy veleszületett igényét a fejlődésre, hogy hozzájárulhasson az eredmények eléréséhez, és a lehetőségekhez mérten ennek tekintetében építsük ki üzleti struktúránkat. A Thomas eszközei megoldást kínálnak, segítségükkel megértheti, hogyan motiválhatja munkatársait és utat mutat a munkavállalók elkötelezettségének javításához.

Töltse le ingyenes kiadványunkat

Növelje a szervezeti elkötelezettséget ingyenes kiadványunkkal.

Kiadvány kérése

Töltse le ingyenes kiadványunkat

Növelje a szervezeti elkötelezettséget ingyenes kiadványunkkal.

Kiadvány kérése