Skills a sportban

Skills az oktatásbanPAC

A Thomas Skills tesztek és tréningmodulok sorát foglalja magában, amelyeket kifejezetten készségszintek mérésére fejlesztettek ki annak érdekében, hogy Ön a legmegalapozottabban válassza ki interjúalanyait. A legmegfelelőbb embert alkalmazza, és a megfelelő alkalmazottakat a megfelelő területen fejlessze.

ÁTTEKINTÉSA TUDOMÁNY:

Elemzés: Készségteszt csomag
Típusa: Készség és képességteszt
Idő: 20 perc

A Thomas Skills online elérhető tesztek és képzési modulok sorozata, amelyek a készségszintet hivatottak mérni. A különböző tesztek kombinálása segít a emberei készségeinek fejlesztésében és optimalizálásában. Azonosíthatja a készséghiányokat és megmutatja, hogyan pótolhatja őket.

Skills_MockUp.jpg

A teszt megalkotója: ISV Group

Megjelenés dátuma: 1992
Háttér és elmélet:

Az online Skills-t 1992-ben az ISV group fejlesztte ki. A Skills több mint 100 teszt sorozata, amelynek célja, a legfontosabb kompetenciák és készségek mérése, valamint tréningmodulokat is tartalmaz. A Thomas először 2007-ben integrálta eszközei közé, azóta ügyfelei a kiválasztási folyamatok előkészítésére, előszűrésre, készségek mérésére és a képzések értékelésére használják. 

A Skills online a munkáltatókat segíti a jelöltek készségszintjeinek elemzésében, és adott esetben a munkavállalókat a képzési igény meghatározásában. 

Az alkalmazottak alapvető készségeinek hiánya milliókba kerülhet a cég számára. Egy a CBI által 2008-ban Nagy-Britanniában végzett felmérésből kiderül, hogy a megkérdezett 735 szervezet többségének gondot okoz az olvasási, írási készségek és a nyelvtan ismeretének hiánya az angol munkavállalók között. Továbbá a brit cégek 33 milliárd fontot költöttek a munkavállalók képzésére 2006-ban. (CBI)

A felvétel előtti készségelemzés lehetőséget nyújt a munkaadónak, hogy azt a jelöltet alkalmazza, aki birtokában van a pozícióhoz elvárt készségeknek. Ezen kívül lehetővé teszi, a személyzet képzettségi szintjének felmérését, így célzott képzési programokat tudnak bevezetni a fejleszteni kívánt készségekhez mérten.