Skills az oktatásban

SkillsSkills a sportban

A Thomas Skills tesztek és tréningmodulok sorát foglalja magában, amelyeket kifejezetten készségszintek mérésére fejlesztettek ki annak érdekében, hogy Ön a legmegalapozottabban válassza ki interjúalanyait. A legmegfelelőbb tanárokat alkalmazza, és a megfelelő alkalmazottakat a megfelelő területen fejlessze.

ÁTTEKINTÉSA TUDOMÁNY:

Elemzés: Készségteszt csomag
Típusa: Készség és képességteszt
Idő: 20 perc

A Thomas Skills online elérhető tesztek és képzési modulok sorozata, amelyek a készségszintet hivatottak mérni. A különböző tesztek kombinálása segít a diákok és tanárok készségeinek fejlesztésében és optimalizálásában. Azonosíthatja a készséghiányokat és megmutatja, hogyan pótolhatja őket.

Skills_MockUp.jpg

A tesztprotfólió többek közt a következő készségek értékeli:

 • Könyvelés

 • Gépírás

 • Alapkészségek (olvasás, számolás, helyesírás, alapvető informatikai ismeretek)

 • Call center munka

 • Adatbevitel

 • Sofőr tesztek

 • Microsoft Office & Lotus Note

Az interaktív tréning modulok:

 • Microsoft Office
 • Interaktív Windows
 • Outlook és Internet
 • Számítógép elmélet

Az elemzések formája:

A Skills online interneten keresztül érhető el, a legtöbb teszt időnyomás alatt zajlik, a jelölt teljesítményét pontszámokban jelöli. 

A tréningmodulok a jelöltet a gyakorló feladatokon lépésenként viszik végig, egészen addig, amíg a jelölt már konfortosan érzi magát a témában. 

A teszt megalkotója: ISV Group

Megjelenés dátuma: 1992
Háttér és elmélet:

Az online Skills-t 1992-ben az ISV group fejlesztte ki. A Skills több, mint 100 teszt sorozata, amelynek célja, a legfontosabb kompetenciák és készségek mérése, valamint tréning modulokat is tartalmaz. A Thomas először 2007-ben integrálta eszközei közé, azóta ügyfelei a kiválasztási folyamatok előkészítésére, előszűrésre, készségek mérésére és a képzések értékelésére használják. 

A Skills online a munkáltatókat segíti a jelöltek készségszintjeinek elemzésében, és adott esetben a munkavállalókat a képzési igény meghatározásában. 

Az alkalmazottak alapvető készségeinek hiánya milliókba kerülhet a cég számára. Egy a CBI által 2008-ban Nagy-Britanniában végzett felmérésből kiderül, hogy a megkérdezett 735 szervezet többségének gondot okoz az olvasási, írási készségek és a nyelvtan ismeretének hiánya az angol munkavállalók között. Továbbá a brit cégek 33 milliárd fontot költöttek a munkavállalók képzésére 2006-ban. (CBI)

A felvétel előtti készségelemzés lehetőséget nyújt a munkaadónak, hogy azt a jelöltet alkalmazza, aki birtokában van a pozícióban elvárt készségeknek. Ezen kívül lehetővé teszi, a személyzet képzettségi szintjének felmérését, így célzott képzési programokat tudnak bevezetni a fejleszteni kívánt készségekhez mérten.