PPA az oktatásban

PPAPPA a sportban

A 8 perc alatt elkészülő PPA Személyelemzés pontos meghatározza egy fiatal viselkedési stílusát, motivátorait, preferált kommunikációs stílusát, erősségeit és gyengeségeit. Kezdeményezőek-e? Hogyan kommunikálnak? Mi motiválja őket?

ÁTTEKINTÉSA TUDOMÁNY:

Elemzés: Viselkedés
Típusa: Ipszatív pszichometrikus elemzés
Idő: 8 perc

 A Thomas PPA Személyelemzés pontosan meghatározza egy fiatal viselkedési stílusát. Az elemzés kapcsolatot biztosít az iskola és a munka világa között a fiatal erősségeinek meghatározásával, melyet felhasználhat tanulmányai, és továbbtanulásával kapcsolatos döntései meghozatalánál.

A PPA riport átfogó képet nyújta a diák motivátorairól, erősségeiről, félelmeiről és frusztrációiból adódó viselkedésváltozásairól.

Használja a PPA-t:

  • Az önismeret növelésére
  • Pályaválasztásra és karrier lehetőségek kiaknázására
  • Kommunikációs készségek fejlesztésére
  • Magatartás és hozzáállás fejlesztésére
  • Céltudatosság fejlesztésére

Megismerné a gyakorlatban? Olvassa el a Larbert High School ajánlását.

A teszt megalkotója: Thomas M. Hendrickson

Megjelenésének dátuma: 1958

Háttér és elmélet:

Az 50-es évek végén, 60-as évek elején, Dr. Thomas Hendrickson továbfejlesztette William Moulton Marston DISC elméletét, ezzel létrehozva a PPA (Personal Profile Analysis) munkahelyi személyelemzést.

Marston elmélete azt állítja, hogy az érzelmeken alapuló cselekvés az egyén bioszociális válasza a támogató vagy ellenséges társas környezetre. Ezek a cselekmények határozzák meg, hogy az egyén milyen kölcsönhatásban van a környezetével. Ennek módját négy alapfogalommal fejezte ki: dominancia (Dominance), befolyásolás (Influence), állhatatosság (Steadiness) és alkalmazkodás (Compliance), melyek rövidítve alkotják a ‘DISC’ betűszót. Marston 1928-ban publikálta az ‘”Átlagemberek érzelmei” (Emotions of Normal People)’ című könyvét, melyben leírja az emberi tudatosság elméletét, melyet egyszerűen ‘DISC’ elméletnek nevezünk.

A PPA meghatározza, hogy az egyén hogyan reagál a munkahelyi helyzetekre: kedvezően vagy ellenségesen, kihívásként érzékeli-e a hatásokat? És hogy az erre adott válasz aktív-e vagy passzív? Így négy fő elem mentén minősíti az egyén magatartási preferenciáit: Dominancia, Befolyásolás, Állhatatosság és Alkalmazkodás. 

Formátum:

A Thomas PPA egy időnyomásos kérdőív, azaz a személy által adott válaszokat a személyhez magához képest és nem egy csoporthoz méri. A kitöltőnek melléknevekből kell kiválasztania azt, amely leginkább vagy legkevébé jellemzi őt. 

A PPA kitöltésekor az egyéneknek négy közül két melléknevet kell kiválasztaniuk, az egyik a ‘legjellemzőbb’ a másik a ‘legkevésbé jellemző’ . Ezt a folyamatot 24-szer kell megismételni, így 96 szóból 48 kerül kiválasztásra.

A PPA elérhető elektronikus formában az interneten keresztül, és papír formában egyaránt. A Thomas International kifejlesztette a PPA+ formátumot is az olvasni tudó 11 éven felüli korosztálynak, illetve azok számára, akik ugyan folyékonyan beszélnek angolul, de nem anyanyelvük.

Megbízhatóság és validálás:

A Thomas PPA-t szigorú tudományos teszteknek vetették alá, hogy igazolják megbízhatóságát. A PPA-t a  Brit Pszichológiai Társaság  (BPS) regisztrálta, majd a technikai kritériumok tekintetében a Pszichológusok Egyesületeinek Európai Szövetsége Állandó Tesztbizottsága (EFPA Standing Committee on Tests and Testing) auditálta. (European Federation of Psychologists’ Associations.)

A Thomas International folyamatos kutatásokat folytat a Cambridge Egyetem Pszichometrikus Központával együttműködésben. http://www.psychometrics.cam.ac.uk/. 

Megismerné a gyakorlatban? Olvassa el a Larbert High School ajánlását.