GIA

TEIQue a sportbanGIA az oktatásban

Az Általános Intelligencia Elemzés, a GIA (General Intelligence Assessment) pontos előrejelzést ad arról, hogy az adott személy milyen gyorsan tud beleszokni egy új rendszerbe, milyen gyorsan sajátítja el az új feladataihoz tartozó teendőket. A képességek felmérése által Ön képes lesz embereit a megfelelő kihívásokkal motiválni, és a szervezeti célokat munkatársai erősségeire alapozni. A GIA lehetővé teszi a potenciális vezetők megtalálását, azokét, akik kiemelkedő problémamegoldó készséggel rendelkeznek.

ÁTTEKINTÉS:A TUDOMÁNY:

Elemzés: Képesség és készség
Típusa: Normatiív pszichometriai elemzés
Idő: 50 perc

A GIA előrejelzi, hogy az egyén valószínűsíthetően milyen ütemben tud betanulni új szerepébe/feladatába.  Ez segít a kimagaslóan teljesítő munkatársak és a potenciális vezetők felismerésében, valamint a fejlesztési tervek kitűzésében. 

GIA_Samplejpg.jpg

Use GIA to:

  • Használja a GIA-t:
  • Mentális képességek felmérésére, a problémamegoldást és alkalmazkodó készséget is beleértve
  • Fejlesztési tervek kitűzésére, megértésére
  • Potenciális vezetők felismerésére, akik képesek változások bevezetésére
  • A megfelelő és kellő kihívások felállítására

Megismerné a gyakorlatban? Olvassa el az Opus Energy ajánlását.

A teszt megalkotója: Dr. Peter Dann
Megjelenés dátuma: 1992

Háttér és elmélet:

Az Általános Intelligencia Elemzést, a GIA-t (General Intelligence Assessment) Dr. Peter Dann 15 éve fejlesztette ki, a Plymouth Egyetem Humán Elemzési Laboratóriumában. A Thomas a GIA-t 2006-ban integrálta a termékei közé.

Az intelligenciáról tudjuk, hogy folyékony és kristályosodott összetevői is vannak (Horn & Cattell, 1966):

  • A folyékony intelligencia (tiszta feldolgozási sebesség) - az alapvető szellemi folyamatokért felel, elvont fogalmak, problémák, általánosítások és a logikai kapcsolatok megismerésének, tanulásának és alkalmazásának képessége (Carroll, 1993).
  • A kristályosodott intelligencia (tanult tényezők) - szóbeli, mechanikai és numerikus képességért felel, a kristályos intelligencia a tapasztalatokban gyökerezik, a tanult ismeretek és tapasztalatok használatának képessége. 

A GIA egy intelligencia elemzés, amelyet Carroll a kognitív képességek "g" összetevőjinek besorolásával, taxonomiájával támasztott alá, amely maga az általános intelligencia (Spearman és társai - általános mentális tényező). Azonban a GIA a deklaratív tudás helyett sokkal inkább a folyékony intelligenciában és annak használatában érintett. (kognitív készségek mérése: észlelési sebesség, szóbeli érvelés stb.) Ez az úgynevezett képezhetőséget méri, az 'IQ' helyett. 

A GIA az információ feldolgozásának sebességét méri, hogy az adott személy milyen gyorsan képes tanulni, és új képességeket fejleszteni. A GIA-t különböző célokra használják: toborzás, megtartás, fejlesztés, menedzsment, a képzési igények felmérése, pályaorientáció, utódlástervezés és teljesítményértékelés.

TA GIA-t először a brit fegyveres erők toborzása (BARB) számára fejlesztették ki, a kognitív képességek mérésére. A GIA továbbfejlődéséhez a humán elemzések laboratóriuma kihasználta a számítógépes technológiát, így úttörő fejlesztésük eredménye egy olyan teszt, amely nagyon magas számú variációt képes létrehozni azonos formájú és tartalmú tesztben. (Irvine, Dann és Anderson, 1990). A GIA, egy papír alapú változatával együtt a BARB számára készült verzióval azonos elméleti alapok mentén került kifejlesztésre. A Thomas International a papír alapú változatot 1993-ban, a GIA-t pedig 2006-ban integrálta termékei közé. 

Forma:

A GIA felmérés öt online tesztből áll, amelyek mind egyszerű kognitív képességeket (azaz gondolkodási folyamatokat, nyelvi készséget, döntéshozatalt, tanulási készséget és memóriát) mértnek.

A tesztek típusonként azonos jellegű feladatot tartalmaznak, és mindegyik kérdés egyforma nehézségű. Az adott személy eredménye függ a kitöltési sebességtől és a válaszok pontosságától. A pontszámokat egy populációs mintához (norma csoporthoz) hasonlítják, a normához viszonyított pontérték meghatározásához. 

Bár a végleges pontszám a "képezhetőséget" méri, az öt teszt mindegyike egy adott kognitív funkciót méri (lásd alul):

Észlelési sebesség: Ez a teszt az írott anyag, számok, ábrák pontatlanságainak felfogási - és az irreleváns információ figyelmen kívül hagyásának készségét vizsgálja. Méri a hasonlóságok vagy éppen a különbségek felismerését és a hibajavítást. Teszteli a szemantikus kódolás sebességét és az összehasonlítást.

Érvelés: A teszt a következtetések képességét méri, a szolgáltatott információk alapján. A teszt méri a személy rövid távú memóriájának tárolási és problémamegoldási képességét. 

Számolási sebesség és pontosság: Ez a teszt a numerikus manipulációt és alapvető matematikai-logikai képességet méri. Azt elemzi, hogy az adott személy milyen mértékben érzi magát komfortosan a mennyiségi fogalmakkal kapcsolatban.

Térbeli vizualizáció: Ez a teszt tárgyi képek mentális létrehozásának és manipulálásának képességét méri. Kölcsönös viszonyban van a mechanikus érvelési tesztekkel, és elemzi az egyén összehasonlítási képességét mentális vizualizáció segítségével. Olyan munkakörnyezettel áll összefüggésben, ahol a feladatok megértéséhez szükség van vizualizációs készségre. 

Jelentés: Ez a teszt a szavak ismeretét és a szókincset méri. Teszteli a beszéd különböző részeiből származó szavak értelmezését, valamint a hasonló és ellentétes jelentésű szavak felismerésének készségét.  Méri, hogy az adott személy hogyan tud helyt állni olyan környezetben, ahol a világos megértés kulcsfontosságú, és amelyhez írásbeli vagy szóbeli utasításokra van szükség.

Megbízhatóság és validálás:

A GIA-t szigorú tudományos vizsgálatoknak vetették alá, megbízhatóságának és érvényességének tudományos pszichológiai bizonyításához. Különböző kutatások során kimutatták, hogy a GIA következetes és érvényes képezhetőségi szintet mér. A GIA-t a Brit Pszichológiai Társaság (BPS) regisztrálta, majd a technikai kritériumok tekintetében a Pszichológusok Egyesületeinek Európai Szövetsége Állandó Tesztbizottsága (EFPA Standing Committee on Tests and Testing) auditálta. 

Megismerné a gyakorlatban? Olvassa el az Opus Energy ajánlását.