Engage az oktatásban

EngageEngage a sportban

Thomas Engage lehetővé teszi, hogy meghatározza a iskolai elkötelezettség szintjét, és kijelölje a fejlesztéséhez szükséges lépéseket.

ÁTTEKINTÉSA TUDOMÁNY:

Elemzés: Munkahelyi elkötelezettség
Típusa:  Kérdőív
Idő: 5 perc

A Thomas Engage egy online felmérés, amely az iskolai elkötelezettség szintjét méri, és segít a valóban elkötelezett diákok és munkaerő kialakításában.

Engage_Screen_800W.jpg

Ez a gyakorlati megoldásokhoz vezető megközelítés előhívja azokat a provokatív gondolatokat és beszélgetéseket, amelyek a hosszú távú és fenntartható elkötelezettséghez szükségesek. Ezáltal olyan potenciális előnyöket nyújt, mint a magasabb iskolai eredmény és hatékonyság, valamint a diákok képesek lesznek a legjobbat kihozni magukból. 

Használja a Thomas Engage felmérést és azonosítsa:

  • Az erős és sebezhető területeket
  • Az elkötelezettségi szinteket a különböző csoportokban vagy szegmensekben az iskolán belül
  • A szervezet benchmarking elemzését más iskolákkal szemben
  • Az iskolai jóllét szintjét
  • Az iskolán belül lévő vezetési stílusokat 

Megismerné a gyakorlatban? Olvassa el a Buckinghamshire Business First ajánlását.

A teszt megalkotója: Mark Slaski
Megjelenés dátuma: 2009
Háttér és elmélet:

A Thomas Engage felmérést (eredetileg a Munkahelyi Elkötelezettség Kérdőív) Mark Slaski fejlesztette ki a Hertfordshire Egyetemen, 2009-ben. Slaski pszichoszociális elméletét a munkahelyi elkötelezettség kutatásában arra alapozta, hogy az elkötelezettség pozitív élmény, amely akár kapcsolati síkon, akár a tevékenység vagy a munkahelyi sikerek kapcsán jön létre. 

A Thomas Engage mind kvalitatív, mind kvantitatív módszereken keresztül fejlődött. Eleinte fókuszcsoportos vizsgálatokat végeztek az állami és magán szervezetekben lévő pozitív és negatív munkaszemlélet kapcsán. A fókuszcsoport elemzésével készült el a 28 kérdéses kérdőív. 

Statisztikai vizsgálatok alapján azonosították azt a hét mögöttes területet, amelyet a kérdőív mér: Hang, Közösség, Kihívás, Szabadság, Tiszta elvárások, Elismerés és a Fejlődés.

A hétfaktoros elkötelezettségmodell gyakorlati értékét az jelenti a pszichológusok vagy a szervezetek számára, hogy maximalizálja a szervezeti teljesítményt,  az erősségek és gyenge pontok azonosításával, amelyeket különböző szinteken - akár csapat, szervezeti vagy régiós -mér. Ez a módszer megfelelő képet nyújt az egyedi és célzott változtatásokhoz az elkötelezettség és a munkahelyi teljesítmény növelése érdekében.

Formátum:

A Thomas Engage kérdőív 28 állításból áll. A személynek az élmény gyakoriságától függően kell értékelnie az állításokat 1-től 7-ig terjedő skálán. (1"soha" és 7 "mindig"). A 28 kérdés után, két előre beállított kérdés következik, amelyre szöveges választ kell adni. A kérdőív demográfiai kérdések megerősítésével zárul.

Megbízhatóság és validálás:

Az első 28 tételes Thomas Engage kérdőívet több mint 2500 személy közreműködésével tesztelték a kvantitatív elemzésekhez szükséges adatok megismeréséhez. Különböző mintavételi stratégiákat alkalmaztak, a teljes 17 és 65 év között lévő mintacsoport 65%-a férfi és 34%-a nő volt. 

Mindezen adatok pszichometriai elemzése igen nagy belső konzisztenciát igazolt: WEQ28 (Cronbach-alfa = 0,96), és a konstrukció validitása  nagyon jónak tekinthető. A strukturális egyenlet modellezés (SEM) a végső modell magas fogalmi érvényességét javasolta. A kimenetel sokféle változója képes magyarázatot adni a magas számú elkötelezettség varianciára. A két nyitott kérdés tartalmi elemzése érvényesíti ezeket az eredményeket.

Megismerné a gyakorlatban? Olvassa el a Buckinghamshire Business First ajánlását.