Szóbeli érvelés

Toborzás360 fokos értékelés

A szóbeli érvelésteszt a készségtesztek vagy alkalmassági tesztek tipusába sorolható, általában állásra történő jelentkezéseknél használják. A szóbeli érvelés a kognitív készségek vagy az általános intelligencia része, és magába foglalja a nyelvi észlelés, felfogás, rendszerezés és alkalmazás képességét.

A szóbeli észlelésteszt méri a verbális és nyelvi alapú információ feldolgozásának képességét. A Thomas Általános Intelligencia Elemzése a GIA (General Intelligence Assessment) méri a verbális készségeket az Érvelés és Jelentés teszt-részeiben. A GIA tesztsorban lévő minden teszt egy rövid, de öszetett feladtot tartalmaz, amelyet gyorsan és minél pontosabban kell megoldani. 

Jó példa lehet, ha a teszt kitöltőjének el kell olvasnia egy bekezdést, majd a megadott mondatokról eldönteni, hogy az olvasottak alapján a leírtak igazak, hamisak vagy nem megállapítható az igazságtartalmuk. Csak a leírtak alapján szabad válaszolni a kérdésekre, tehát a megfelelő válasz a nyelvtanilag megértett és elemzett bekezdésekből származik. A szóbeli érvelésteszt abban különbözik az egyéb szövegértési feladatoktól, hogy azokban csak igaz és hamis állítások találhatóak.

Ha olyan verbális érvelésteszt kitöltésére kérik, amely nem az Ön anyanyelvén íródott, függetlenül attól, hogy folyékonyan beszéli-e a nyelvet, fontos, hogy megkérdezze, elérhető-e a teszt a saját anyanyelvén. Az anyanyelven kitöltött teszt megadja a lehetőséget arra, hogy a lehető legjobban teljesítsen.