Logika

AlkalmasságNumerikus

A logikai készségtesztek a személy logikus és struktúrált gondolkodásának képességét mérik. A munkáltatók gyakran használják kiválasztásnál a jelentkező feladathoz vagy problémához való hozzáállásának mérésére.

A logikai tesztek és elemzések célja a logikai érvelés módszerének mérése problémamegoló feladatok segítségével. Ezek lehetnek szóbeli, számtani vagy képi feladatok egyaránt. A Thomas Általános Intelligencia Tesztje a GIA (General Intelligence Assessment) 5 területen méri a logikai készségeket: érvelés, észlelési sebesség, számolási sebesség és pontoság, és térbeli vizualizáció.

Mi a logika?

A szó a görög "logos" szóból (érv, gondolat) ered. Eredetileg az érvelés tana, alapvető formája a séma, olyan szilárd alapelveket állít fel, amelyek megkérdőjelezhetetlenek. 

Arisztotelész úgy fogalmazott, a logika teszi lehetővé a tanulást és a következtetések elkerülhetetlenek.

A logika nem hozható összefüggésbe pszichológiai folyamatokkal vagy érzelmekkel. Kijelentéseken és kinyilatkoztatásokon alapul, amelyek segítenek eldönteni egy állításról, hogy igaz, vagy hamis.

A logikának 3 fontos jellemzője van:

  • Következetesség - egyetlen dolog sem mond ellent egy másiknak
  • Megalapozottság - egy igaz állítás sosem eredményezhet hibás következtetést
  • Teljesség - nincs olyan állítás, amelyhez ne tartozna alátámasztás

Itt egy egyszerű példa:

Ha Thomas egy vezető, az nagy felelősséggel jár. Thomas vezető. Tehát nagy felelősség van rajta. 

Hogyan töltsön ki egy logikai készségtesztet?

A logikai készségtesztek gyakan a rendelkezésre álló információk felhasználásának képességét mérik. A teszt kitöltőjének a mögöttes tartalomból mintákat és szabályokat kell megfigyelnie ahhoz, hogy tudja mi következik. 

A sikeres tesztkitöltés feltétele az aktív olvasási, szövegértési, témameghatározási és diagrammok, sorrendek értelmezési készsége.

A logikai készségtesztek gyakran időnyomás alatt zajlanak, és a teszt elején könyebb majd egyre nehezebb kérdésekkel találkozhat. Ügyeljen rá, hogy mindig csak 1 állítás helyes. A teszt használható kiválasztás során. Lehet számtani (szám alapú) szóbeli (szó alapú) vagy vázlatos (kép alapú).