360 fokos értékelés

Szóbeli érvelésPszichometria

Mi az a 360 fokos visszajelzés és milyen szerepet játszik a teljesítményértékelésben? A 360 fokos visszajelzés hasznos módja a a szervezeteken belüli objektív visszajelzésadásnak.

Áttekintés360 fokos értékelés példák

A 360 fokos értékelés átfogó visszajelzésadás, amelybe több különböző beosztású embert is bevonnak: például a felettes vezetőt, munkatársakat, egy szinten lévő vezető társakat, akár az ügyfeleket vagy a vásárlókat is. A 360 fokos elemzés a teljesítmény alapjává válhat; mert  többféle nézőpontból teljeskörű visszajelzést adhat a dolgozók teljesítményéről. A Thomas International 360 fokos elemzése felhasználóbarát, rendszerben kezeli a visszajelzéseket és a teljes  értékelési folyamatot, így segít az emberek jobb megértésében. 

A folyamat

Az értékelt személy első lépésben saját magát értékeli, majd ugyanaz a kérdőív megismerhető lesz a vezető, a vele egy szinten dolgozók, csapattagok, beosztottak, szükség esetén az ügyfelek számára is. A névtelen válaszok a válaszadók típusától függően kerülnek rendszerezésre és kimutatásra. A saját értékelés a többi válasszal kerül összehasonlításra. Ezáltal megismerhetők a teljesítménybeli hibák, fejleszthető az önismeretet, az önbizalom és a motiváció, valamint segít megérteni a személyes hatékonyág fejlesztésének módját.

360 fokos elemzés definíció

A 360 fokos értékelés olyan folyamat, amelyben az értékelt, rendszerezett visszajelzést kap eltérő beosztású kollegáitól, akik különböző szempontból látják munkáját. Ez a módszer teljeskörű visszajelzést ad arról, hogyan látják őt a többiek, amit összehasonlíthat saját magáról alkotott képével.

Mi az a 360 fokos felülvizsgálat?

A 360 fokos felülvizsgálat tartalmazza a személy kompetenciáit és viselkedési jellemzőit a munkaköri követelmények aspektuisából.  A kompetenciák összhangban vannak a szervezet alapvető értékeivel, és elsősorban szubjektív területere fókuszálnak, mint például: jövőkép, részvétel, mások támogatása, döntéshozatal és megfelelési vágy.

A 360 fokos felülvizsgálat alatt, a visszajelzések bizalmassága és sokfélesége miatt, a kapott új információk megoszthatóak a szervezeten belül. A 360 fokos felülvizsgálat időt és fáradságot takarít meg a vezetők számára, miközben célzott és minőségi fejlesztési területeket hoz létre. A 360 fokos felülvizsgálat segíthet a szervezeten belüli csapatok kapcsolatának és teljesítményének javításában.

Mit jelent a 360 fokos teljesítményértékelés?

A 360 fokos teljesítményértékelés magába foglalja a 360 fokos visszajelzéseket. Az értékelés célja a teljesítmény felülvizsgálata, és egyéni fejlesztési terv (PDP-personal development plan) létrehozása. A PDP célja, olyan egyéni fejlesztési terv kialakítása, amely a 360 fokos visszajelzés elemeit hasznosítja. Még ennél is fontosabb, hogy ennek része, egy erős és strukturált 360 fokos visszajelzési folyamat, a szervezeten belüli bizalom fenntartása érdekében. 

A 360 fokos visszajelzés hasznos módja az alkalmazási területek megértésének. A 360 fokos visszajelzés célzott információkat tartalmaz, amelyeket a munkahelyi teljesítmény fejlesztéséhez lehet felhasználni. A 360 fokos visszajelzés  javítja a szervezeten belüli kapcsolatokat is.

A 360 fokos visszajelzés általában tartalmazza a numerikus (kvantitatív) visszajelzés és az írásos (kvalitatív) rész adatait is. A válaszok összefoglalva egy riportban jelennek meg, ez lehetővé teszi, hogy az értékelt személy összehasonlíthassa saját válaszait a többi válaszadó megítélésével. A legtöbb esetben ez a visszajelzés  elősegíti a fejlesztő jellegű beszélgetéseket.

360 fokos elemzés minta

360 fokos értékelés kérdőívét úgy kell megtervezni, hogy az mérje a munkahelyi viselkedés jellemzőit. Ezek a viselkedési jellemzők általában kompetencia csoportokba sorolhatóak. Ebben a részben bemutatunk néhány példát, amely tartalomként megjelenhet a 360 fokos kérdőívben. 

A numerikus, azaz számszerű adat az egyén teljesítményének értékeléséből származik. Az alábbiakban talál egy példát arra, milyen kérdések jelenhetnek meg a kérdőívben:

Kérem értékelje, mennyire tanúsítja a személy az alábbi viselkedési formákat:

  • Ösztönzi munkatársait, hogy önállóan találják meg a megoldásaokat
  • Figyelembe veszi munkatársai leterheltségét, amikor nyomás alá helyezi a csapattagokat

A kvalitatív (szabad szöveg) részben adott válaszok olyan kérdésekből származnak, mint például:

  • A személy melyik két erősségét használja leginkább munkája során?  
  • Mit szeretne, hogyan viselkedjen munkahelyén?

Néhány 360 fokos kérdőív azt is kérdezheti, hogy az adott kompetencia mennyire fontos a munkakör szempontjából. Ebből következik a "kompetencia-rangsor".

360 fokos visszajelzés minta válaszok

Ebben a szakaszban bemutatunk néhány példát a válaszokra, amelyeket 360 fokos visszajelzésekből gyűjtöttünk:

A numerikus, azaz számszerű adat az egyén teljesítményének Likert-skálán történő értékeléséből származik. A skála általában 1-től 7-ig számozódik, ahol az 1 azt jelenti, "nem jellemző" (alacsony), a 7 pedig "mindig" (magas). Ez a szervezettől függően változó lehet. Az értékelők névtelen visszajelzéseit a rendszer egy riportban foglalja össze. A számszerű információkat grafikus formában közlik, szemléltetve az észlelt hiányosságokat, és az észlelhető  munkahelyi kompetenciákat. A grafikus szemléltetés általában átlagolt eredményeket mutat az egyes kompetencia csoportok tekintetében. 

A válaszok  összegezve kerülnek a riportba, így az értékelések névtelenek maradnak. A névtelen válaszok bizalmassá teszik az információt, és nagyobb lehetőséget nyújtanak az őszinte értékeléshez. 

A kvalitatív (szabad szöveg) részek lehetővé teszik a konkrét kompetenciák és viselkedési megnyilvánulások kifejtését. A válaszoknak összefüggésben kell lenniük a számszerű adatokkal, és mutatniuk kell a fejlesztési területeket. Ezeket a területeket a 360 fokos teljesítményértékelés alkalmával át kell beszélni és ki kell tűzni a fejlesztési terveket.

A kompetencia rangsoroló rész megmutatja az értékelők - munkakör szempontjából fontos kompetenciákra vonatkozó - megítélését. A jelentős különbségeket a riport kiemeli, ezeket fontos átbeszélni a 360 fokos értékelés felülvizsgálatán.

Az egyéni értékelést a csoport visszajelzésével összehasonlítva megérthetjük a tendenciákat, és meghatározhatjuk a kollektív fejlesztési igényeket. A 360 fokos értékelés éves ismétlésével összehasonlítható adatokat gyűjthetünk a fejlesztési célok nyomonkövetéséhez.

A 360 fokos folyamat legfontosabb része maga a felülvizsgálat. Egy gondosan felépített 360 fokos felülvizsgálat biztosítja Önt a visszajelzésadás hatékonyságáról és következetességéről. 

A visszajelzés lehetővé teszi az értékelt számára, hogy jobban megértse teljesítménye minőségét,  és a jövőbeli fejlesztési tervek hatékonyságát. A 360 fokos teljesítményértékelést gyakran az értékelt vezetőjének vagy a feljesztésért felelős kollégának is ki kell töltenie.

360  fokos teljesítményértékelési felülvizsgálat     

A 360 fokos teljesítményértékelést hatékonyan kell felépíteni annak érdekében, hogy a résztvevők a visszajelzésből fontos és értékes információkat kapjanak. Amikor valaki kitölt egy 360 fokos felülvizsgálatot, bizonyos kulcsfontosságú elemeket át kell beszélni:

  • Beállítás - a facilitátornak megfelelő környezetet kell teremteni és a visszajelzésre kell fókuszálni. El kell magyaráznia a 360 fokos teljesítményértékelés célját egy pozitív, konstruktív légkörben. A facilitátornak el kell magyaráznia saját szerepét, biztosítani az értékeltet a titoktartásról, tájékoztatni a visszajelzésről és az eredmények felhasználásának módjáról. A folyamat általában cégenként különbözik, attól függően, hogy mire használják a 360 fokos értékelés eredményeit. 
  • Riport értelmezése - a facilitátornak az értékelt személlyel együtt végig kell néznie a riport egyes szakaszait, és segíteni őt a tartalom, a tendenciák és fejlesztési fókuszok értelmezésében.
  • Fejlesztési terv - a facilitátornak segítenie kell a résztvevőt egy személyes fejlesztési terv (PDP) kidolgozásában, konkrét fejlesztési célok kitűzésével.

​360 fokos visszajelzésminta  

A 360 fokos visszajelzés általában a különböző szakaszok válaszainak összefoglalt riportjában jelenik meg. Ez a visszajelzés a teljesítményértékelésen, felülvizsgálaton kerül átbeszélésre. 

A 360 fokos teljesítményértékelés célja, egy személyes fejlesztési terv (PDP) létrehozása az értékelt személy számára. A személyes fejlesztési terv, (PDP) a 360 fokos felülvizsgálat során megállapított fejlesztési területekre fókuszál. A fejlesztési területeknek összahangban kell állniuk a 360 fokos visszajelzések során megállapított kompetenciákkal, így a szervezeti célokkal is. A fejlesztési terv kidolgozására gyakran használnak egyéb technikákat, például SMART célokat.