Urheilupsykologia

Ryhmän kehittäminenRakenna ryhmän suhteet

Urheilumenestyksen saavuttamiseksi on yhtä tärkeää harjoitella psyykkistä kuin fyysistäkin puolta. Kun urheilija ymmärtää psykologian merkityksen urheilussa, se voi auttaa häntä motivoitumaan ja lopulta parantaa hänen suoritustasoaan.

Sekä urheilupsykologia (keskittyy psyykkisten tekijöiden ja urheilusuorituksen väliseen keskinäiseen dynamiikkaan) että liikunta- ja terveyspsykologia (keskittyy psykologisen käsityksen käyttämiseen motivaation ja aktiviteettitason lisäämikseksi) ovat tärkeitä tekijöitä suorituksen kannalta. Riippumatta siitä, onko kyse ammatturheilijoista tai tavallisista ihmisistä on mielen toiminnalla suuri merkitys.

Urheilusuoritusten psykologia

Psykologisten periaatteiden ymmärtäminen ja niiden soveltaminen on yleisesti tunnettu urheilusuoritusta parantava tekijä huippu-urheilijoiden kohdalla. Sen ymmärtämisellä, mikä vaikutus käyttäytymisellä, motivaatiolla, persoonallisuudella, stressillä ja paineella voi olla suoritukseen, voidaan myös ratkaisevasti parantaa harjoitus-, valmennus- ja kilpailutapoja.

Kaikki urheilijat reagoivat eri tavoin eri tilanteisiin johtuen heidän erilaisista toimintatyyleistään ja piirteistään. Tämä tulisi ottaa huomioon, kun tarkastellaan ryhmädynamiikkaa ja suhteita sekä joukkuetovereiden kesken että urheilijan ja valmentajan välillä.

Menestyksekkäiden suhteiden luominen edellyttää, että kommunikointi- ja motivointityylejä muokataan sopimaan toisten henkilöiden toimintatyyleihin ja näin mahdollistetaan erilainen koulutus- ja suoritusstrategian soveltaminen sekä henkilöille että ryhmätasolle.
 

Suorituksen arviointi

Arvioimalla suoritusta voidaan saada tarkka psyykkisten tekijöiden analyysi ja sitä voidaan käyttää yhdessä jo käytössä olevien fyysisten kykymittareiden kanssa urheilijoiden, pelaajien ja valmentajien itsetuntemuksen lisäämiseksi. Psykometriset arvioinnit voivat auttaa urheilijaa tutkimaan omia ainoalaaatuisia ominaisuuksiaan kuten itseluottamus, motivaatio ja henkinen vahvuus. Lisääntyneen itsetuntemuksen avulla urheilija voi muokata kehitystään ja se voi kannustaa häntä ottamaan itse enemmän vastuuta suorituksistaan mikä puolestaan vaikuttaa keskittymiseen, tarmoon ja suoritukseen.

Koska psykometrinen analysointi valaisee vahvuuksia, se voi tunnistaa myös mahdolliset osa-alueet, joilla tarvitaan parannusta tai kehittämistä. Tällainen kattava käsitys omasta käyttäytymisestä ja tunneälytaidoista voi täydentää urheilijan fyysistä harjoittelua, parantaa suoriutumista kilpailutilanteissa ja auttaa psyykkisesti loukkaantumisista toipumisessa

Thomas tekee yhteistyötä seurojen urheilypsykologien kanssa niin, että heitä koulutetaan käyttämään arviointejamme ja antamaan palautetta ja käymään keskusteluja palautteiden pohjalta seurojen muun organisaation kanssa. Tämä toimintatapa mahdollistaa sen, että he voivat yhdistää syvällisen tietonsa urheilijoista, valmentajista, lajista ja organisaatiosta arviointien tuomaan tietoon ja näin palaute on uniikkia ja sisällöltään kattavaa juuri kyseisen organisaation tilanteeseen.

Henkilökohtaiset vinkit

1. Tiedosta! Yritä kehittää itsetuntemustasi. Mieti itsellesi mieluisinta toimintatyyliä ja tapaa, jolla reagoit useimmissa tilanteissa.

2. Keskity nykyhetkeen! Kun harjoittelet ja kilpailet, yritä varmistaa, että keskität huomiosi nykyhetkeen. Mindfulnes -tekniikat voivat auttaa välttämään kielteiset ajatukset, vähentämään häiriötekijöitä ja hermostuneisuutta.

3. Ole optimistinen! Optimismi liittyy usein yleiseen suoriutumiseen. Pyri uskomaan kykyihisi ja suhtaudu myönteisesti tuloksiisi. Aseta itsellesi tarkat ja realistiset tavoitteet ja ajattele, että saavutat asettamasi tavoitteet.