Motivaatio

Rakenna ryhmän suhteetCoachaus & mentorointi

Se miten tehokkaasti motivoidaan tiimiä on erityisen ratkaisevaa jokaiselle, joka toimii urheilujoukkueiden parissa. Menestyminen urheilussa vaatii enemmän kuin vain teknistä kykyä. On viljeltävä oikeaa asennetta – voittajan ajattelutapaa ja ensimmäinen askel siihen suuntaan on itsetuntemuksen lisääminen.

Ei ole olemassa kahta henkilöä, jotka motivoituvat (tai menettävät motivaationsa) täsmälleen samojen tekijöiden yhdistelmästä, niinpä emme voi ennustaa, että sama strategia saa myönteistä vastakaikua kaikissa tiimin jäsenissä.

Myös yksittäisillä urheilijoilla voi olla omia uniikkeja valmistautumisstrategioita ja on tärkeä tunnistaa ja käsitellä ryhmän eri persnoonallisuuksien välisiä suhteita ja työstää yhdessä, että sopeutetaan valmennus sopimaan kaikkien tarpeisiin.

Tieto on valtaa

Harjoitusten, sitoutumisen ja myötäsyntyisen kyvyn lisäksi avain hyvään suoritukseen urheilussa on henkinen voima.  Mutta edelleen on monia, jotka eivät ymmärrä sitä, miten henkinen kapasiteetti vaikuttaa heidän matkallaan menestykseen. Kuinka meidän ainutlaatuiset psyykkiset ominaisuutemme voivat vaikuttaa eri tavoin; toiset pelkästään osallistuvat juoksuun ja toiset juoksevat voittaakseen juoksun.

Tieto on valtaa, erityisesti jos on tarve puuttua huonoihin suorituksiin tai sitoutumattomuuteen. Mitä enemmän tiedät ja mitä paremmin ymmärrät tiimiä, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on tehdä parannuksia, joiden erona voi olla kultamitalin ja hopeamitalin välinen ero. 
 

Se että tunnistaa henkilön vahvuudet ja miten niitä hyödynnetään, voi olla ratkaisevaa. Se että tunnistaa mahdolliset toimintatyyliin liittyvät rajoitteet, jotka estävät häntä suoritumasta maksimitasolla, voi auttaa parantamaan hänen suoritustaan. Urheilijan oman kommunkointityylin ymmärtäminen voi auttaa valmentamaan tiimin jäseniä siten, että jokainen ymmärtää ja reagoi myönteisesti annettuihin ohjeisiin.

Kummankin vastuu

Jos toimit yhdessä urheilijoiden kanssa tunnistaaksenne heidän persoonalliset ominaisuutensa ja määrittelette miten he todennäköisesti toimivat paineen alla, tämä voi auttaa heitä käsittelemään niitä itse ehkä jopa motivoimaan itseään, koska he todella ymmärtävät, mikä voi auttaa tai estää heitä toimimasta tehokkaasti.

Monilla ihmisillä voi olla pyrkimys sanella siinä määrin, mikä on oikein ja mikä väärin liittyen henkilön asenteisiin, käyttäytymiseen tai suoritukseen, että he kertovat henkilölle, mitä hänen pitää tehdä. Vaikka tämä tapa toimia voi sopiakin tietyille henkilöille, se ei sovi kaikille. Vastaus? Kummankin vastuu.

Luottamuksen rakentaminen

Luottamuksen tunne, joka syntyy kun urheilija voi itse hallita omaa suoritustaan, on voimakkain motivoiva tekijä sekä yksittäisillä urheilijoilla että joukkueilla.

Uskomme lujasti luottamuksen voimaan. Jos urheilija tai joukkue tuntee, että ympäristö uskoo heihin, he todennäköisesti haluavat osoittaa olevansa ansaitusti luottamuksen arvoisia. Tämä on yksinkertainen yhtälö, mitä suurempi luottamus suhteessa vallitsee, sitä korkeampi motivaatiotaso. 
 

Luottamuksen rakentamisprosessi johtaa takasin ymmärtämiseen. Juuri tässä kohdassa on tärkeää kaivaa syvemmälle, koska näin voidaan saada esiin henkilön emotionaaliset piirteet ja tietoa siitä, miten hän reagoi valmentajan, johtajan tai joukkueen kapteenin ohjeisiin.

Yksikertaisesti kuvattuna valmentajalla, jolla on luottamuksellinen suhde urheilijaan ja joukkueeseen ja joka ymmärtää, mikä saa heidät toimimaan ja motivoitumaan, on kaikki työkalut nostaakseen joukkueen suoritus hyvästä parhaaksi.