Suorituskyvyn kehittäminen

Coachaus & mentorointiRyhmän kehittäminen

Riippumatta siitä, onko kyseessä vasta-alkaja, joka haluaa suunnitella uraansa, amatööri, joka taistelee suorituskykynsä toteuttamiseksi tai uransa huipulla oleva huippu-urheilijoihin kuuluva urheilija, syvällisempi ymmärrys sekä henkisistä että fyysisistä vahvuuksista auttaa kohentamaan ja ylläpitämään suoritustasoa.

Mikä on tärkeintä urheilumenestyksen kannalta? Valmentaja? Kuntosalilla vietetyt tunnit? Fysiikkavalmentaja tai naprapaatti? Voit vastata kuka tai mikä tahansa näistä ja tietenkin ne kaikki ovat tärkeitä. Ilman tukea ja kiinostusta fyysisistä ominaisuuksista ei monikaan urheilija saavuttaisi menestystä, jonka on saavuttanut. Mutta kuinka usein mietitään henkisen puolen merkitystä? Puuttuva pala urheilussa menestymiseen on usein henkinen vahvuus

Mikä sitten on henkistä vahvuutta ja miten sitä voi käyttää hyödykseen? Kaikki lähtee liikkeelle itsetuntemuksesta.

Itsetuntemus

Urheiljoita on eri taustaisia ja eri kokoisia ja jokainen toimii eri tavalla. Riippumatta siitä, miten itse kukin toimii, kaikissa urheilusuorituksissa on tärkeää, että itsellä on tarmoa ja halua tehdä parhaansa. Jotkut ihmiset ymmärtävät luontaisesti itseään, mutta toisten voi olla vaikeampaa ymmärtää, miksi he valmistautuvat ja toimivat kuten toimivat.

Omien tunteiden ja toimintatavan ymmärtäminen on tärkeä askel motivaation lisäämiseksi. Mitä paremmin tuntee itsensä sitä suurempi mahdollisuus on parantaa suoritusta, saada aikaan toimivia vuorovaikutussuhteita ja lisätä motivoituneisuutta. 
 

Mikäli henkilö pystyy tunnistamaan tarkasti omia motivaatiotekijöitään, vahvuuksiaan ja rajoitteitaan, hän todennäköisesti ymmärtää myös ympärillään olevia henkilöitä ja voi muokata käyttäytymistään ja kommunikointitapaansa heidän mukaansa. Tämä saattaa olla se ”jokin lisätekijä” kilpailun aikana.

Tavoitteiden asettaminen

Kuinka monta kertaa on asetettu epärealistinen tavoite? Miten se vaikuttaa suoritukseen, ellei tavoitteita saavuteta? Tohtori Edwin Locke havaitsi tavoiteasetantaan liittyvässä tutkimuksessaan, että selkeiden tavoitteiden asettaminen ja niiden suuntainen toiminta on urheilijoilla suuri motivaation lähde. Jos tavoiteasetanta epäonnistuu, voidaan joutua pidemmän aikaa toimimaan motivoitumattoman joukkueen kanssa.

Kun tärkeä osa tavoiteasetantaan liittyvästä työstä yhä edelleen perustuu SMART-tavoitteisiin, henkisen osuuden merkitys tavoiteasetannassa on yhä tärkeämpää. Jos henkilön itsetuntemus on korkea, ollaan jo oikeilla jäljillä. Kun henkilö tuntee itsensä ja taitonsa, on epätodennäköistä, että hän asettaa epärealistisia ja ei saavutettavissa olevia tavoitteita.

Onnistumismahdollisuudet lisääntyvät huomattavasti ottamalla askel taaksepäin ja välttämällä pelkästään sen ajattelua, mitä halutaan saavuttaa ja miettimällä sen sijaan miten se toteutetaan tai saavutetaan.

Muutosvoima

Urheilussa on kysymys paljon enemmästä kuin voittaminen. Entinen koripallon ammattilaispelaaja  Michael Jordan sanoi kerran: ”Olen epäonnistunut, epäonnistunut ja vielä kerran epäonnistunut elämässäni ja menestyn juuri sen vuoksi.” Useat eri tason urheilijat sanovat samaa. Kun on kyky palautua ja jatkaa epäonnistumisen tai takapakin jälkeen, se voi ratkaista tilanteen eduksesi.

Ymmärtämällä tunnälytason voi ennustaa painetilanteesta selviytymisen mahdolliset haasteet ja huonot tulokset. Menetelmiä käyttäytymisen ja tunneälyn mittaamiseksi voidaan käyttää urheilijan suorituksen arvioimiseksi. Näin voidaan pelaajaa tai urheilijaa auttaa tunnistamaan, onko heidän tarpeen muokata tapaansa toimia tai kehittää mukautumistapoja tulosten aikaan saamiseksi 
 

Suorituksen arviointi

Kaikissa tilanteissa on jatkuva arviointi keskeinen tekijä liittyen itsensä kehittämiseen ja suorituksen prantamiseen. Pelkästään omiin tai valmentajan ajatuksiin luottaminen ei vie kovin pitkälle. Kuten ei myöskään suorituksen arviointi pelkästään kilpailumenestyksen perusteella. Kehitysmahdollisuuksia voidaan avata enemmän keräämällä palautetta suoriutumisesta lähiympäristöltä.

Ole valmis ottamaan palautetta toisilta saadaksesi esiin parannettavia osa-alueita, jotka ehkä muuten olisivat jääneet huomaamatta. Oikealla menetelmällä tämä arviointi voi olla objektiivinen ja rakentava ja sen perusteella voidaan edetä, kohentaa mahdollisia rajoitteita ja tehostaa vahvuuksia.

Huolimatta kykytasostasi täydentämällä fyysistä harjoittelua käyttäytymisen ja tunteiden merkityksen ymmärtämisellä, sinulla on käytössä kaikki ne menetelmät, joita tarvitaan vastuun ottamiseen omasta suorituksesta ja keskittymisen ja tuloksekkuuden kehittämisestä. Kovalla työllä, sitoutumisella ja oikeilla menetelmillä ollaan oikealla tiellä suorituskyvyn kohottamiseksi.