Rakenna ryhmän suhteet

UrheilupsykologiaMotivaatio

Ryhmän yhteistyön toimivuus on perusta urheilumenestykseen. Tämä pätee sekä yksilölajin urheilijohin että joukkuelajien urheilijoihin. Itsetuntemuksen kehittäminen ja itsensä ymmärtäminen ovat perusta tehokkaiden yhteistoimintasuhteiden aikaan saamiseksi ryhmässä.

Riippumatta siitä onko joukkue juuri muodostettu vai toiminut pidempään samassa kokoonpanossa, ryhmä urheilijoita tai yksittäinen urheilija tukihenkilöstöineen, ryhmän kehittämisessä on aina hyva palata vankan perustan rakentamiseeen.

Kaikki alkaa keskinäisestä ymmärtämisestä!

Jos kysytään joltakin joukkueesta, useimmiten saa vastaukseksi tosiasioita ja tilastotietoa urheilusuorituksista ja fyysisistä taidoista. Usein oletetaan, että vahvat ja hyvin treenatut henkilöt onnistuvat tekemisissään. Tämä oletus on osoittaautunut vääräksi kerta toisensa jälkeen.

Fyysisillä kyvyillä on tietenkin keskeinen merkitys urheilusuorituksessa. Mutta mikä on psykkisten tekijöiden merkitys? Miten usein ryhmän jäsenet miettivät, mitä toisilla ryhmän jäsenillä on ns. pinnan alla? Tämä kriittinen tekijä on usein puuttuva pala.

Se että ryhmällä on syvällinen käsitys siitä, miten ryhmän jäsenet toimivat, mitkä ovat heidän vahvuutensa ja rajoitteensa, heidän panoksensa ryhmän toimintaan, on ensimmäinen askel. Tältä pohjalta on mahdollista saada aikaan ymmärtävä ilmapiiri ja hyvä perusta toimiville vuorovaikutussuhteille yhteistyön rakentamiseksi.

Henkilöiden toimintatyylin ja tunneälytaitojen tunnistaminen saa ryhmän pohtimaan, millainen vaikutus sillä on toisiin ja auttaa heitä ymmärtämään mitä heidän tulisi muuttaa. Tämä tieto sekä heistä itsestään että joukkuetovereista auttaa heitä ymmärtämään, kuinka kommunikoidaan tehokkaimmin, kuinka motivoidaan toisia ja lopulta kuinka voidaan kehittää ryhmän ryhmätyötaitoja niin, että sillä on suurin vaikutus ryhmän tuloksekkuuteen.

Paranna ryhmädynamiikkaa

Varmaan jokaisella on kokemusta ryhmistä joko työhön tai urheiluun liittyen, jolloin yksi ryhmän jäsen on heikentänyt tai suorastaan sabotoinut ryhmän yhteisiä ponnisteluja tavoitteiden saavuttamiseksi. Mikäli ryhmässä on yksi motivoitumaton jäsen, on suuri vaara, että hän tartuttaa negatiivisuutensa toisiinkin.

Toki joukkuesuoritus koostuu moninaisista tekijöistä eikä ole vain osiensa summa. Jos ryhmän motivaatio on ongelma, mutta kenessäkään ryhmän jäsenesssä ei havaita oleva ongelmaa, mikä silloin voisi olla syynä? Onko ryhmässä henkilöiden välisiä ristiriitoja? Onko luottamuspulaa tai empatian puutetta ryhmän jäsenten välillä? Eivätkö ryhmän jäsenet kommunikoi tehokkaasti keskenään tai ymmärrä toisiaan?

Jos ryhmän jäsenillä on hyvä itsetunetmus, siltä pohjalta on hyvä rakentaa tehokasta ryhmätoimintaa. Seuraava haaste on tiedostaa jokaisen ryhmän jäsenen mieluisin toimintapa ryhmätoiminnassa niin, että jokainen jäsen todella ymmärtää (ennemmin kuin tuomitsee) toisten toimintatyylit, motivaatiotekijät, pelot ja mahdolliset ratkaisevat eroavuudet siten, että ne voidaan nostaa esiin ja käsitellä avoimesti, rehellisesti ja luottamuksella.

Mitä paremmin yhteistoiminta sujuu, sitä tehokkampaa on harjoittelu ja myös tulokset paranevat. Mahdollisten ja turhien konfliktiriskien eliminointi on nopein tapa motivoida urheilujoukkue yhteiseen tavoitteeseen, voittamiseen!

Säilytä ryhmädynamiikka

Se että ryhmä sitoutuu tekemään sekä henkilökohtaisia että ryhmätason kehitystoimenpiteitä yhdessä muutosten kanssa tavoitteena parantaa suoritusta ja ottaa paremmin huomioon jäsenten vahvuudet, merkitsee, että ryhmä tekee jatkuvasti niin tehokkaasti yhteistyötä kuin mahdollista.

Miksi ryhmää ei kouluteta? Koulutus ei kehitä pelkästään ryhmän pehmeitä valmiuksia, vaan on myös hieno mahdollisuus ryhmälle ja sen yhteistyön kehittämiselle. Sillä että joukkuetta tuetaan ja kehitetään, varmistetaan, että yksittäiset joukkueen jäsenet tuntevat kasvavaa luottamusta ja arvostusta toimiessaan osana joukkuetta. Kun jäsenet luottavat toisiinsa ja keskinäiseen yhteispeliin, myös motivaatio kasvaa ja tavoitteet on helpompi saavuttaa.

Kun ryhmän jäsenten yhteistyö sujuu hyvin, on vain vähän, mitä se ei voi tehdä. Huolehdi siitä, että katsotte ryhmien toimintaa kokonaisuuden näkökulmasta ja näin lisäätte mahdollisuuksia kehittää hyvin suoritutuvia ryhmiä.