Ratkaisumme

Thomas ymmärtää, että urheilumenestys riippuu muustakin kuin fyysisistä kyvyistä – niinpä ratkaisumme on kehitetty sitä varten, että urheilijat, joukkueet ja valmentajat saavat sellaiset työkalut, joita he tarvitsevat suoriutuakseen maksimaalisesti.

Motivaatio

Se miten motivoidaan tehokkaasti joukkuetta on ratkaisevaa kaikille, jotka toimivat joukkueiden ja tiimien parissa. Menestyminen urheilussa vaatii enemmän kuin vain teknistä kykyä. On viljeltävä oikeaa asennetta – voittajan ajattelutapaa.

Coachaus & mentorointi

On suuri joukko intohimoisia valmentajia, joilla on ylivoimaiset tekniset, fyysiset ja taktiset valmiudet, mutta enemmistöltä puuttuu keskeinen kokonaisnäkemys, mikä tekisi heistä kilpailijoitaan parempia.

Suorituskyvyn kehittäminen

Riippumatta siitä, onko kyseessä vasta-alkaja, joka haluaa suunnitella uraansa, amatööri, joka taistelee suorituskykynsä toteuttamiseksi tai uransa huipulla oleva huippu-urheilijoihin kuuluva urheilija, omien vahvuuksien ymmärtäminen ja kehittäminen on avain suorituksen parantamiseen.

Ryhmän kehittäminen

Jokaisen menestyvän urheilijan takana on tukihenkilöiden joukko. Ottelupäivästä suorituksen arviointiin jokaisella on vaikutuksensa urheilijan tai joukkueen menestykseen. Koko tiimin kehittäminen on ratkaisevaa menestymisen ja tuloksekkuuden parantamisen kannalta.

Urheilupsykologia

Urheilumenestyksen saavuttamiseksi on yhtä tärkeää harjoitella psyykkistä kuin fyysistäkin puolta. Kun urheilija ymmärtää psykologian merkityksen urheilussa, se voi auttaa häntä motivoitumaan ja lopulta parantaa hänen suoritustasoaan.

Rakenna ryhmän suhteet

Ryhmän yhteistyön toimivuus on perusta urheilumenestykseen. Tämä pätee sekä yksilölajin urheilijohin että joukkuelajien urheilijoihin. Itsetuntemuksen kehittäminen ja itsensä ymmärtäminen ovat perusta tehokkaiden yhteistoimintasuhteiden aikaan saamiseksi ryhmässä.