GDPR - lausunto

Johdanto

Thomas International Ltd on johtava psykometristen testien, arviointien, konsultoinnin ja niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen toimittaja.

Thomas International Ltd on "Tiedon Käsittelijä", joka prosessoi henkilötietoja noudattaen tietosuoja-asetuksen GDPR 2016/679 artikloja 28 ja 29.

This Statement describes how personal data must be collected, handled and stored to meet Thomas International data protection standards and in compliance with GDPR 2016/679.

Lausunnon sislätö;

Tämä tietosuojalausunto varmistaa, että Thomas International Ltd;

 • Noudattaa GDPR 2016/679 tietosuoja-asetusta ja alan hyvää liketapaa
 • Suojelee asianosaisten oikeuksia
 • Kuvaa tavat, joilla henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan
 • Suojautuu tietoturvariskeiltä

Thomas International käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen GDPR (2016/679) artiklan 5 mukaisesti;

 1. Yksilöitä koskevat tiedot prosessoidaan lain mukaisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimella tavalla.
 2. Tietoja kerätään yksilöityihin, täsmällisiin ja laillisiin tarkoituksiin eikä niitä käytetä edelleen tavalla, joka ei vastaisi mainittua tarkoitusta. Tietojen edelleen prosessointia arkistointiin julkisen edun, tieteellisen tai historiallisen tutkimuksen käyttöön tai tilastointitarkoituksiin ei tulla pitämään alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisena.
 3. Tietojen käsittely on riittävää, olennaista ja rajattu vain tarpeelliseen huomioiden tietojen prosessointitarkoitus.
 4. Tiedot ovat täsmällisiä ja ne on tarpeen mukaan pidetty päivitettyinä. Kaikki mahdollinen on tehtävä, että varmistetaan epätäsmällisen tiedon poisto tai korjaus viipymättä.
 5. Tiedot pidetään sellaisessa muodossa, joka ei mahdollista kohdehenkilöiden tunnistusta pidempään kuin on tarpeellista. Henkilötietoja voidaan tallentaa pidempiä aikoja siltä osin kun niitä käytetään yksinomaan arkistointitarkoituksiin julkisen edun nimissä, tieteellisen, historiallisen tai tilastotieteellisen tutkimuksen tarkoituksiin noudattaen soveltuvia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joita GDPR edellyttää yksilön oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.
 6. Tietoja prosessoidaan sellaisella tavalla, joka varmistaa henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden mukaan lukien suojautuminen luvattomalta tai laittomalta prosessoinnilta ja vahingossa tapahtuneelta menetykseltä, tuhoutumiselta tai vaurioitumiselta käyttäen soveltuvia teknisiä tai organosatorisia menetelmiä.

Tietoturva

Thomas International Ltd toimii noudattaen GDPR 2016/679 artiklaa 32.
Thomas International Ltd käyttää korkeimman tason palveluntarjoajaa tiedontallennuksessa:  http://www.telehouse.net/

Tiedonsiirto

Thomas International Ltd ei siirrä eurooppalaista dataa Euroopna talousalueen ulkopuolelle.

Noudattaminen

Thomas International Ltdon nimittänyt tietosuojavastaavan, joka toimii noudattaen GDPR 2016/679 artiklaa 38 ja 39.

Tietovuotoilmoitus

Thomas International Ltd noudattaa toiminnassaan GDPR 2016/679 artiklaa 33.

Pääsy tietoihin

Thomas International Ltd toimii GDPR 2016/679 artiklan 15 mukaisesti.

Pyyntö päästä tietoihin tulee tehdä Subject Access Requestin* kautta.

Subject Access Request tulee tehdä virallisesti tilin hoitajan (tietovastaavan) kautta. Ota yhteys tilin hoitajaan suoraan saaddaksesi lisätietoja.

Maksu on 10 GBP per yksi tietopyyntö.

Tietopyyntöön vastataan 40 vuorokauden sisällä maksun saapumisesta.

Huomioithan, että tietoja ei anneta ilman

 1. virallista ohjetta tilinhoitajalta (tietovastaavalta)
 2. kaksiosaista henkilön (Data Subject) identiteetin varmistusta

Yhteys

Lisätiedot koskien Thomas International LTD:tä ja GDPR 2016/679:ää (englanniksi) sähköpostiosoitteesta [email protected] ja suomeksi [email protected]

Version: 1 Revision: 0   30/11/2017
TTD05_GDPR 2016/679 Statement