Opinto- ja uraneuvonta

SitouttaminenRekrytointi ja valinta

Tehokas opinto- ja uraneuvonta sisältää paljon enemmän kuin vain koviin valmiuksiin tuijottamisen ja asiaosaamisen. Oppilaat, jotka ymmärtävät omat käyttäytymiseen liittyvät vahvuutensa, työskentelevät tarmokkaammin saavuttaakseen tavoitteensa. Kuinka voisitte antaa puolueettomia neuvoja oppilaille niin, että he tekevät tietoisia valintoja heille oikeiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Opintosuunnan valinta

Jokaiselle oppilaalle on tärkeää valita hänelle oikea opintosuunta, mutta kuinka hän tietää, mikä on soveltuvin hänen potentiaalilleen? Riippumatta siitä liittyykö päätös opintosuuntaan, ainevalintaan, jatkokoulutukseen tai työpaikaan ei ole yllätys, että tietyt oppilaat voivat kokea ne liian vaikeina. Mitä voitte tehdä auttaaksenne heitä tekemään perusteluja päätöksiä?

Auttamalla oppilaita tunnistamaan ja ymmärtämään omat vahvuutensa voitte samalla auttaa heitä tekemään perusteltuja ratkaisuja liittyen ainevalintoihin, kursseihin tai tulevaisuuteen. 
 

Missä he ovat hyviä? Mitkä aineet sopivat parhaiten heidän vahvuuksiinsa? Auttamalla oppilaita ymmärtämään omat käyttäytymiseen liittyvät erityispiirteet he pystyvät näiden tietojen pohjalta vastaamaan tämä tyyppisiin kysymyksiin.

Kun oppilaat tuntevat oman toimintatyylinsä, he voivat valita itselleen sopivimman oppimisympäristön. Miten he oppivat? Soveltuisivatko he parhaiten oppimisympäristöön, jossa on paljon omaehtoista opiskelua vai sopisiko opettajan johdolla tapahtuva opiskelu paremmin? Oppilailla on parempi mahdollisuus vastata näihin kriittisiin kysymyksiin, kun he ymmärtävät syvällisemmin, millä tavoin toimien he pystyvät parhaaseensa.

Uraneuvonta

Usein perinteinen uraneuvonta lähtee liikkelle CV:n laatimisesta, haastattelutekniikan harjoittelusta ja muusta vastaavasta, mutta tavallisesti ei huomioida henkilön käyttäytymiseen liittyviä piirteitä. Nämä saattavat kuitenkin olla ratkaiseva tekijä, kun mietitään, onko hän soveltuva jollekin tietylle uralle tai alalle

Kuten opintosuunnan valinnassa voi päätös uran valinnasta helpottua, kun hän tunnistaa ja ymmärtää oman toimintatyylinsä.

Oppilailla, jotka ymmärtävät mihin heidän vahvuutensa liittyvät, on paremmat mahdollisuudet tehdä oikeita valintoja uran suhteen ja toimia valintojensa mukaisesti. Tietäessään missä ovat hyviä ja ymmärtäessään syvällisemmin itseään on näillä itsensä tuntevilla oppilailla itseluottamusta ja motivaatiota työskennellä tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Oman urapolun tunnistaminen ja valinta on vain hyvä alku. Miten voidaan varmistaa, että oppilaat saavat ne työkalut, joita he tarvitsevat kehittyäkseen ja saadakseen itsevarmuutta niin, että he osoittautuvat erinomaisiksi tulevaisuuden työpaikkoihin? Auttamalla oppilaita ymmärtämään, kuinka he toimivat ja miksi he toimivat kuten toimivat, he voivat mukauttaa tapaansa toimia ja kommunikoida useimpiin tilanteesiin sopiviksi.