Johtoryhmän kehittäminen

Rekrytointi ja valintaTulosten saavuttaminen

Menestyvän oppilaitoksen toiminnan pyörittäminen edellyttää, että johto koostuu henkilöistä, joilla on laadukkaat johtamisominaisuudet ja kyky työskennellä dynaamisesti ja tehokkaasti yhdessä. Miten johtoryhmä saadaan toimimaan mahdollsimman tehokkaasti?

Johtoryhmä vastaa johtamisesta ja organisaation suunnasta samalla kun he ohjaavat opettajia ja oppilaita. Voimme tukea johtajia, että he ymmärtävät paremmin itseään ja soveltavat tätä osaamista päivittäisessä toiminnassaan.

Johtoryhmän analysointi voi auttaa johtoryhmän jäseniä ymmärtämään, miten he hyödyntävät omia ja toistensa vahvuuksia ja osaamista parhaiten sekä tunnistavat mahdolliset puutteet ja määrittelelvät yhteensopivuusvaatimukset mahdollisen uuden jäsenen rekrytointia varten.
 

Ryhmädynamiikka

Ensimmäinen vaihe kohti tuloksellista ryhmätoimintaa koostuu kahdesta asiasta: siitä, että ymmät itseäsi ja siitä että ymmärrät toisia. Kun ymmärrämme, miten me itse sekä toiset ryhmän jäsenet toimimme, kommunikoimme, mitkä ovat vahvuutemme ja rajoitteemme, panoksemme ryhmän toimintaan, meidän on mahdollista työskennellä tuloksekkaasti yhdessä.

Tunnista henkilöiden ja ryhmän vahvuudet ratkaistaksesi, puuttuuko jotakin.
 

Kun tiedetään ryhmän toimintatyyli ja tunneälyn taso, voidaan tunnistaa myös mahdolliset osaamispuutteet. Jokainen menestyvä ryhmä tarvitsee vahvuuksien sekoituksen kattaakseen kaikki erilaiset tarpeet. Jos ryhmä koostuu pelkästään samantyyppisistä henkilöistä, se on todennäköisesti tehoton.

Tunneäly

Erot tyydyttävän ja poikkeuksellisen hyvän johtajan välillä johtuvat useimmiten tunnälytaitojen tasosta. Johtajilla, joilla on hyvät tunneälytaidot, on hyvä itsetunto, he ovat erinomaisia kommunikoijia ja he pystyvät mukauttamaan käyttäytymisensä moniin erilaisiin tilanteisiin sopiviksi. He pystyvät käsittelemään tehokkaasti stressiä, muutoksia ja ristiriitoja.
 

Tunnistamalla tunneälytaitojen tasot voidaan saada aikaan ymmärtävä ympäristö ja lisätä johtajien itsetuntemusta. Tunneälytestiä voidaan käyttää sekä rekrytoinnin yhteydessä että kehitettäessä nykyisiä johtajia.

 Kommunikointi

Tämä voi auttaa henkilökuntaa hyödyntämään toistensa vahvuuksia ja myös tehostamaan ryhmätyötä. Kun kommunikointikanavat eivät toimi, se vaikuttaa myös suorituksiin ja tulokseen.

Tasokas oppilaitos

Kun johtoryhmän yhteistyö toimii tehokkaasti, se voi vaikutta koko koulun tulokseen. Heillä on työkalut opettajien ja oppilaiden johtamiseen kohti parempia tuloksia, mikä vuorostaan tekee koulusta ainutlaatuisen.