Sitouttaminen

KäyttäytyminenOpinto- ja uraneuvonta

Oppilaiden kiinnostuksen säilyttäminen niin, että he eivät keskeyttäisi opintojaan on yhä suurempi huolenaihe oppilaitoksille, erityisesti jatkokoulutuksissa ja korkeamman tason koulutuksissa. Miten voidaan olla varmoja, että teillä on oikeat oppilaat ja oikeat koulutukset? Toimintatyylin arviointi auttaa oppilaita valitsemaan oikeat kurssit ja oikean oppimisympäristön sekä tunnistamaan mahdolliset muut tekijät opintojen keskeyttämiseen.

Suuntautumisen valinta

Opintosuunnan tai ammatillisen suuntautumisen valinta ei ole koskaan yksinkertaista. Kuinka voidaan tukea oppilaita valitsemaan oikea opintosuunta, mikä puolestaan lisäisi todennäköisyyttä viedä opinnot loppuun saakka?

Kun ymmärretään oppilaan omin käyttäytymis- ja toimintatyyli, voidaan yhdessä hänen kanssan pyrkiä löytämään opintosuunta, joka sopii hänen toimintatyyliinsä. 
 

Jokainen koulutus edellyttää erilaista tapaa toimia, joten olisi ratkaisevaa löytää oppilaan toimintatyyliin sopiva suunta. Oppilailla, joilla on koulutuksen edellyttämät oikeat taidot ja toimintatyyli, todennäköisesti säilyttävät kiinnostuksensa koko koulutuksen ajan.

Kun oppilaiden itsetuntemusta lisätään, myös itseluottamus ja motivaatio pyrkiä saavuttamaan tavoitteet kasvaa. He ymmärtävät vahvuutensa ja sen, miten niitä kannattaa hyödyntää.

Oppilaiden saaminen suorittamaan opintonsa loppuun

Olette siis saaneet oikeat oppilaat heille sopivaan koulutukseen, mutta kuinka varmistatte sen, että he suorittavat opintonsa loppuun? Kuinka voitte olla varmoja siitä, että tarjoatte parhaan mahdollisen tuen niin, että opiskelijat ovat sitoutuneita ja hyödyntävät täysin potentialiaan?

Tunnistamalla miten oppilaat toimivat, heidän vahvuutensa ja kehitysalueensa voidaan oppilaita tukea heidän tarpeidensa mukaisesti. 
 

Tietojen perusteella koulutus ja oppiminen voidaan mukauttaa oppilasryhmän mukaan. Henkilökohtaiset kehityskohteet voidaan tunnistaa helposti ja tarjota sopivaa tukea ja näin rohkaista sitoutumista opintoihin.

Oppilaat reagoivat eri tavoin menetelmiin, joilla käsitellään käyttäytymistyylejä. Kun ymmärretään se, miten erilaiset oppilaat mieluiten kommunikoivat ja mikä heitä motivoi tai mikä heikentää heidän motivaatiota, opettajat voivat muokata omaa tapaa toimia tai ohjata oppilaita oppimisen maksimoimiseksi. Oppilaat voivat myös käyttää oman toimintatyylin tuntemusta parantaakseen omaa käytöstään ja oppilaat, joilla on hyvä itsetuntemus ymmärtävät kuinka heidän toimintansa vaikuttaa toisiin ja ymmärtävät mitä he tarvitsevat motivoituakseen.

Kohentamalla käyttäytymistä ja vähentämällä keskeyttävien oppilaiden määrää lisääntyy yleinen sitoutuminen. Tuloksena ryhmä sitoutuneita ja motivoituneita oppilaita, joktka ymmärtävät, miten käyttävät vahvuuksiaan tavoitteidensa saavuttamiseksi.