Ratkaisumme

Oppilaat, jotka luottavat itseensä ja ovat motivoituneita ja joustavia suoriutuvat hyvin sekä koulussa että sen ulkopuolella. Ratkaisumme on kehitetty tätä silmällä pitäen, jotta ne auttaisivat oppilaita pääsemään parhaaseensa.

Tulosten saavuttaminen

Kun saadaan käsitys oppilaista, se auttaa mukauttamaan opetus oikealla tavalla eritasoisten oppilaiden ja ryhmän vahvuuksien mukaan.

Käyttäytyminen

Onko oppilaita, jotka tuhlaavat osaamistaan? Kyky käsitellä menestyksekkäästi vaativaa käyttäytymistä ja edistää myönteistä käyttäytymistä luokassa on tärkeää jokaiselle opettajalle.

Sitouttaminen

Oppilaiden kiinnostuksen säilyttäminen niin, että he eivät keskeyttäisi opintojaan on yhä suurempi huolenaihe oppilaitoksille. Toimintatyylin arviointi auttaa oppilaita valitsemaan oikeat kurssit ja oikean oppimisympäristön.

Opinto- ja uraneuvonta

Tehokas opinto- ja uraneuvonta sisältää paljon enemmän kuin vain koviin valmiuksiin tuijottamisen ja asiaosaamisen. Oppilaat, jotka ymmärtävät omat käyttäytymiseen liittyvät vahvuutensa, työskentelevät tarmokkaammin saavuttaakseen tavoitteensa.

Rekrytointi ja valinta

Oppilaitos on vain niin hyvä kuin sen opettajakunta, joten henkilöstön rekrytointi ja kehittäminen hyvinsuoriutuvaksi siten, että se sopii oppilaitoksen toimintaan, on ratkaisevaa oppilaiden oppimistulosten kannalta.

Johtoryhmän kehittäminen

Menestyvän oppilaitoksen toiminnan pyörittäminen edellyttää, että johto koostuu henkilöistä, joilla on laadukkaat johtamisominaisuudet ja kyky työskennellä dynaamisesti ja tehokkaasti yhdessä.