Arvioinnin täyttäminen

Ymmärrämme, että arviointien täyttäminen voi olla pelottavakin kokemus, mutta perehtymällä etukäteen siihen, mitä sillä mitataan, miten se täytetään ja miten tulokset kuvataan, pystyt tekemään parhaasi.

Kuinka täytät

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi (HPA) käyttäytymistieteellinen profiili, joka antaa arvostelemattoman toimintatyylianalyysin henkilöstä tavoitteena kuvata hänen vahvuuksiaan työssä

 

Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole etkä voi onnistua tai epäonnistua. Vastauksesi korostavat erityisesti vahvuuksiasi työssä ja antavat hyödyllistä tietoa, mikä auttaa sinua kohtaamaan tehtävän ja työympäristön vaatimukset.

Analyysi tulisi täyttää omassa rauhassa ja keskeytyksettä. Älä käytä enempää kuin 8 minuuttia täyttämiseen. Mieti täyttäessäsi itseäsi nykyisessä työssäsi. Mikäli et ole tällä hetkellä työssä, mieti aiempaa työtäsi. Ellet ole vielä ollut työelämässä, mieti millainen olet kotona.

Kullakin rivillä on neljä kuvaavaa sanaa kuten alla olevassa kuvassa. Valitse sana, joka PARHAITEN kuvaa todellista toimintaasi työssäsi ja sitten sana, joka VÄHITEN kuvaa todellista toimintaasi työssäsi. Valitse sanoista se, joka tuntuu ensimmäiseksi osuvalta. Vastaustesi perusteella muodostetaan raportti.
 

General Intelligence Assessment (GIA) is an aptitude and ability test that measures fluid intelligence and development potential.

This is a timed test that is administered through the Thomas website. It comprises 5 individual sets of questions that are designed to measure fluid intelligence and so give an indication of your likely response to training and ability to hit the ground running.

GIA consists of a series of tests including reasoning, perceptual speed, number speed and accuracy, spatial visualisation and word meaning; measuring a combination of speed and accuracy.

In order to provide full information on GIA, there is a pre-test booklet (available on request). This booklet contains examples of the items contained in the test and gives an opportunity to practise. We strongly recommend candidates to read this booklet before completing the assessment.

TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire) arvioi henkilön kykyä ymmärtää ja hallita omia ja toisten tunteita. 

TEIQue

TEIQue koostuu 153 kysymyksestä. Vastausvaihtoehtoja on seitsemän; 1 = täysin eri mieltä - 7 = täysin samaa mieltä. TEIQuen täyttämien kestää 30 – 40 minuuttia.

Piirrepohjaisen tunneälyteorian mukaan ei ole olemassa oikeita ti vääriä vastauksia, eikä huonoja tuloksia, vaan voi olla tunteiden alapiirteitä, jotka joko ovat relevantteja tai eivät ole relevantteja nykyisessä tai tulevassa tehtävässä. TEIQue tulisi täyttää suhteellisen nopeasti ja intuitiivisesti. Älä mieti liian pitkään yksittäisten väittämien sisältöä.

Thomas360 on osaamisen arviointi, jossa arvioitavan henkilön lähipiiri antaa objektiivista palautetta henkilön toiminnasta.


Arvioita henkilö

Saat sähköpostiviestin, jossa kerrotaan mitä sinun tulee tehdä. Muuta vastaajat (ne, jotka antavat palautetta toiminnastasi) valitaan organisaatiostasi. Vastaajia voi olla 5 -24 ja tavallisesti vastaajaryhmään kuuluvat esimies, kollegoja ja alaisia..

Vastaaja

Vastaaja saa sähköpostiviestin, jossa kerrotaan miten toimitaan ja siinä on myös mainittu mihin mennessä arviointi on täytettävä.

Arviointi

360 –arviointi koostuu kolmesta osiosta:
• Arvioidaan väittämittäin, kuinka hyvin ne kuvaavat arvioitavan henkilön toimintaa asteikolla 1 - 7: "1- heikosti/vähän" ja "7 - erinomaisesti".
• Asetetaan osaamisalueet tärkeysjärjestykseen tehtävien hoitamisen kannalta. 
• Avoimet kysymykset: kuvataan henkilön vahvuuksia ja kehityskohteita.

Thomas Skills is a range of tests and training modules specifically designed to measure skill levels, helping you to be sure you’re selecting and developing the right people in the right areas.

The Skills Online suite offers both training and testing of specific activities such as Typing Skills and Microsoft Office applications. The training modules are interactive with detailed animations and narrations that you can work though at a self-guided pace. However, you don't need to take the training modules before taking a test.

In some cases, you will be given a multiple choice questionnaire, in other cases it is a simulation. For example, the Excel assessment is done by presenting you with an Excel page and a question about how you would proceed to achieve something, perhaps a sorted column. In other cases, you will simply have to type in the answer, for example in the spelling assessments. Others are practical tests of skills such as typing. There are seven training modules and over one hundred types of assessment of which most are available as basic, intermediate and advanced levels.

These tests are Flash based and not supported on a Mac. We therefore recommend you complete them on a PC.

Thomas Engage enables you to establish the levels of engagement within an organisation and identifies actions for making necessary improvements.

Once your organisation has set up the Thomas Engage survey, you will be sent an email invitation inviting you to complete the assessment.

Engage is made up of 28 statements on a pre-set rating scale from ‘Never’ to ‘Always’, and an additional 2 qualitative questions. Your organisation may choose to add additional custom qualitative questions to the questionnaire. The survey should take approximately 5 minutes to complete and will ask you to consider statements such as ‘The people I work with listen to what I say’.

Once you have completed the survey, you will be asked a set of demographic questions. The information in these questions will not be made public and is used only to help generate the Engage report.