Arvioinnit uravalintaan liittyen

Ammatin tai uran valintaAmmatin tai uran valinta

Mitä ovat arvioinnit uravalintaan liittyen ja voivatko ne todella auttaa tekemään tulevaisuuteen liittyviä päätöksiä? Kun ymmärretään uravalintaan liittyvien arviointien ja testien edut ja haitat, voidaan ratkaista, voiko niistä olla apua ja miten tuloksia parhaiten voidaan hyödyntää.

Useimmat uravalintaan liittyvä arvioinnit ja testit on rakennettu siten, että ne ehdottavat henkilön vastausten pohjalta hänelle mahdollisesti sopivia työvaihtoehtoja. Tulos voi esimerkiksi viitata tieteelliseen suuntautumiseen tai ehkä media-alaan.

Tällaiset arvioinnit tai testit voivat olla todella käyttökelpoisia, mikäli et ole perillä olemassa olevan ammattivalikoiman laajuudesta tai et ole oikein varma siitä, minkä alan töitä kannattaisi hakea. 
 

Tämän tyyppisten testien haittapuolena on, että ottavat harvoin huomioon henkilön tavoitteita tai pätevyyttä ja ne pyrkivät yksinkertaistamaan työmarkkinoita. Jos otetaan esimerkki aiemmin mainitusta tieteellinen suuntautumisvaihtoehto versus media-ala. Todellisuudessa näiden kahden ei tarvitse olla toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja. Jos rakastaa tieteitä, mutta rakastaa myös ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olemista, nämä vaihtoehdot voitaisiin yhdistää tieteelliseksi journalistiikaksi tai ehkä työ TV:ssä tai radiossa voisi olla vaihtoehto

Toimintatyylianalyysit ovat toisen tyyppisiä arviointeja, jotka voivat auttaa selvittämään mahdollisia uravaihtoehtoja. Toimintatyyliarviointi keskittyy selvittämään, mikä on henkilölle tyypillisin tai omin toimia työssä. Tulos antaa suuntaa siitä, millaisessa ympäristössä henkilö toimii tehokkaimmin ja tuntee olonsa miellyttäväksi. Sellaiselle henkilölle, joka mielellään juttelee ihmisten kanssa ja myös työskentelee ihmisten parissa, ei ehkä sovi tehtävä, jossa usein työskennellään yksin. Ja kääntäen, jos henkilö tarvitsee rauhallisuutta keskittyäkseen työhön, työskentely meluisassa avokonttorissa ei edesauta hänen työtehoaan.

Toimintatyyliarvioinnit eivät tavallisesti kerro, mihin työtehtäviin tulisi keskittyä, mutta ne antavat hyvän käsityksen, mitä ominaisuuksia kannattaisi ammatista tai alasta riippumatta etsiä.

Riippumatta siitä, mitä ammatteja tai millaista työtä arvioinnit tai testit uravalintaan liittyen ehdottavat, älä pelkää jättää huomiotta, jos ne eivät tunnu oikeilta tai tunnet olevasi kunnianhimoisempi kuin tulokset kertovat. Lopulta tiedät itse paremmin kuin testi koskaan voi tehdä ja se on jokaisesta henkilöstä itsestään kiinni, miten kovasti ponnistelee ammatin, työn tai uran eteen.