Vinkkejä persoonallisuuden kehittämiseen

Ideoita uuden uran suhteenUusi ura kolmekymppisenä

Persoonallisuutesi on juuri sinulle tyypillisten ajattelu-, tunne- ja käyttäytymismallien kokonaisuus. Parhaat persoonallisuuden kehittämistä koskevat vinkit kannustavat itsetuntemuksen kehittämiseen. Näin siksi, että itsetuntemus on kaiken henkilökohtaisen kehittymisen perusta. Itsetuntemus muodostaa alustan, jolla voit tarkastella käyttäytymistäsi, uskomuksiasi sekä sitä, millainen saatat muiden silmissä olla.

Itsetuntemuksen lisääminen

Ensimmäinen askel kohti itsetuntemusta on ymmärtää, että kaikki eivät näe maailmaa samalla tavalla. Psykologi William Moulton Marstonin 1920-luvulla kehittämä käyttäytymisen HVPM-teoria esitti, että ihmiset hahmottavat ympäristönsä joko ristiriitaisena tai myönteisenä ja vastaavat siihen joko aktiivisella tai passiivisella tavalla. Tästä saadaan neljä käyttäytymistyyliä:

  • Hallitsevuus – aktiivinen käyttäytyminen ristiriitaisessa ympäristössä
  • Vaikuttavuus – aktiivinen käyttäytyminen myönteisessä ympäristössä
  • Pysyvyys – passiivinen käyttäytyminen myönteisessä ympäristössä
  • Myöntyvyys – passiivinen käyttäytyminen ristiriitaisessa ympäristössä

 

Se, että tunnistaa oman suhtautumisensa ympäröivään maailmaan ja hyväksyy sen, että muiden näkökanta voi olla erilainen, voi auttaa ymmärtämään, miten muut sinut näkevät ja miten he voivat tulkita käyttäytymistäsi.

 

Opi lisää itsestäsi

Kuinka itsetuntemusta voi kehittää? Saattaa kuulostaa itsestään selvältä, mutta ryhdy kiinnittämään huomiota siihen, miten toimit ja miten toimintasi poikkeaa muiden ihmisten reaktioista. Kun kohtaat töissä haasteita, ryhdytkö ratkomaan niitä innokkaasti saman tien vai haluatko ensin pohtia ongelmaa? Pidätkö ihmisten kanssa juttelemisesta vai onko sinusta uuvuttavaa, kun ihmiset puhuvat liikaa?

Jos sinusta tuntuu vaikealta tarkastella käyttäytymistäsi objektiivisesti, pyydä ystäviä, perheenjäseniä ja työtovereita kuvaamaan, miten käsittelisit eri tilanteita tai mitkä heidän mielestään ovat suurimpia vahvuuksiasi. Käyttäytymistä koskevat arvioinnit, kuten ThomasHPA, voivat myös tarjota lisävalaistusta sinulle luontevimmalta tuntuvan tyylin suhteen.

Kehitä vahvuuksiasi

Henkilökohtainen kehittyminen voi toisinaan keskittyä pääasiassa ”korjaamaan” vikoja tai kehittämään sinua asioissa, jotka eivät ole sinulle luontaisia. Vaikka onkin jossain määrin hyödyllistä tunnistaa parantamista kaipaavia asioita, ei kannata keskittyä ainoastaan kehittämään suorituksen heikompia osia.

 

Keskity kehittämään vahvuuksiasi. Mikä luontainen tyylisi sitten onkin, taidoillasi on arvoa. Oppimalla miten ja missä käyttää niitä pystyt parhaiten hyödyntämään luontaisia kykyjäsi.
 

Tuntemalla tarkkaan omat kykysi pystyt paremmin hahmottamaan, milloin tilanteisiin ja projekteihin kannattaa panostaa itse ja milloin on syytä hyödyntää muiden asiantuntemusta. Tämä tietoisuus antaa myös mahdollisuuden tehdä valintoja siitä, haluatko muuttaa käyttäytymistäsi tiettyjen ihmisten tai tilanteiden suhteen. Meillä kaikilla on omat mieltymyksemme sen suhteen, miten ympäröivään maailmaan suhtaudumme, mutta meidän on myös mahdollista halutessamme muuttaa käyttäytymistämme. Itsetuntemuksen ansiosta pystyt valitsemaan, milloin ja miten käyttäytymistäsi muutat, jos lainkaan.

Persoonallisuuden kehittämistä koskevat vinkit voivat auttaa sinua löytämään omat vahvuutesi ja hyödyntämään luontaisia kykyjäsi mahdollisimman tehokkaasti. Itsetuntemuksen avulla pystyt arvostamaan omistasi poikkeavia kykyjä ja hyödyntämään omia taitojasi mahdollisimman tehokkaasti.