Henkilökohtainen kehityssuunnitelma

Uusi ura kolmekymppisenäIdeoita uuden uran suhteen

Henkilökohtaisen kehityssuunnitelman laatiminen on melko yksinkertainen prosessi. Pohdi, mitä haluat kehityssuunnitelmaan sisältyvän, ja pystyt luomaan suunnitelman omien taitojesi kasvattamiseksi.

 

Mikä henkilökohtainen kehityssuunnitelma on?

Henkilökohtainen kehityssuunnitelma on keino kirjata muistiin ja seurata oppimistarpeitasi ja -pyrkimyksiäsi. Henkilökohtaisen kehityssuunnitelman laatiminen antaa sinulle tilaisuuden miettiä henkilökohtaisia ja ammatillisia tavoitteitasi ja pohtia, mitä taitoja tai ominaisuuksia sinun tarvitsee kehittää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kehityssuunnitelma sisältää tavallisesti tilaa tavoitteiden kirjaamiselle, nykytilanteen arvioimiselle ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien kehitystoimien listaamiselle. Kehittämistavoitteet kannattaa pilkkoa hallittaviin palasiin, joiden onnistumiselle on selkeät mittarit.

Henkilökohtaista kehityssuunnitelmaa kannattaa käyttää ja tarkastella säännöllisesti. Siten pysyt selvillä tavoitteistasi, pystyt seuraamaan edistymistäsi ja tekemään muutoksia, joilla varmistat, että suunnitelma vastaa tarpeitasi.

Esimerkki henkilökohtaisesta kehityssuunnitelmasta

Esimerkkien läpikäymisestä voi olla hyötyä, kun laadit omaa henkilökohtaista kehityssuunnitelmaasi. Meidän näkemyksemme mukaan hyvä henkilökohtainen kehityssuunnitelma koostuu seuraavista:

 • Tavoitteiden asettaminen 
  Ensimmäinen osa koostuu tavallisesti tavoitteiden kirjaamisesta aikatauluineen. Vinkki: Mieti, mitä haluat saavuttaa seuraavien 12 kuukauden aikana. Tällaisia asioita voivat olla ylennyksen saaminen, jonkin taidon parantaminen tai kehittämisstrategian laatiminen sellaisen tehtävän suorittamisesta, jossa et ole vielä riittävän taitava. Aseta kullekin tavoitteelle aikataulu ja tärkeysjärjestys. Muista sisällyttää suunnitelmaan myös onnistumisen mittarit – mistä tiedät, milloin tavoite on saavutettu?
   
 • Tarvittava oppimisen määrittely
  Kirjaa yksityiskohtaisesti, millaisia taitoja tai asiantuntemusta sinulta puuttuu tai sinun on parannettava, jotta saavutat kunkin tavoitteen. Vinkki: Pohdi, miten kaukana olet tällä hetkellä tavoitteestasi. Missä olet todella hyvä? Missä voit tarvita apua? Mikä saattaa estää sinua saavuttamasta tavoitettasi? Millaista palautetta olet saanut muilta koskien niitä taitoja, joita tarvitset tavoitteen saavuttamiseksi?
   
 • Kehittymisen taktiikka
  Merkitse jokaisen tavoitteen ja sen saavuttamiseen tarvittavien taitojen listan viereen tarkat toimet oman asiantuntemuksesi kehittämiseksi. Vinkki: Kehittämistoimiin voi kuulua työhön liittyvä koulutus, aihepiiriä käsittelevän materiaalin lukeminen tai kokeneemman työtoverin tarjoama tuki. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa kehittää taitoja, mutta onnistut siinä paremmin, kun valitset toimia, joihin tiedät pystyväsi sitoutumaan.

Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien hyödyt

Hyvä henkilökohtainen kehityssuunnitelma auttaa toteuttamaan päämäärät ja ideat käytännössä. Jatkuvat oppimismahdollisuudet ovat tärkeä osa motivaatiota. Jo kehittymisprosessi sinänsä kannustaa ihmisiä parempiin suorituksiin, mutta kehitystavoitteiden saavuttamisen kautta he pystyvät entisestään tehostamaan panostustaan työpaikalla.

Kehittyminen hyödyttää niin työntekijöitä kuin työnantajiakin, joten mitä enää odotat? Ryhdy laatimaan henkilökohtaista kehityssuunnitelmaasi jo tänään.