Yhteistyö - teknologia

Thomas pystyy integroimaan omat arviointinsa ja ratkaisunsa yrityksesi seuranta-, osaamisenhallinta-, henkilöstö- ja oppimisenhallintajärjestelmiin tavoitteena joustava arviointikokemus.

Online -koulutus

Oppimisalustateknologioita käyttävät organisaatiot, jotka haluavat järjestää koulutusta verkossa. Thomasin arviointimenetelmiä voidaan käyttää koulutusten osana, jolloin saadaan tietoa mm. henkilön oppimisnopeudesta, jotta voidaan optimoida henkilöiden kyky omaksua uutta tietoa.

Osaamisenhallintajärjestelmät

Thomasin menetelmien integrointi osaksi yrityksen omaa osaamisenhallintajärjestelmää voi auttaa tekemään perustellumpia päätöksiä liittyen henkilöstön kehitykseen, tuloksellisuuteen ja menestymiseen samalla kun se auttaa hoitamaan ja kehittämään tulevaisuuden huipputekijöitä.

Henkilöstön seurantajärjestelmät

Rekrytointiohjelmat auttavat rekrytoimaan oikeat henkilöt hallinnoimalla työpaikkailmoituksia, CV:itä ja hakemuksia. Thomasin arviointimenetelmien integrointi osaksi rekrytointiohjelmaa muodostaa tehokkaan seulontatyökalun.

Henkilöstöhallintajärjestelmät

Thomasin arviointimenetelmät voidaan integroida yrityksen HR-alustaan ja näin saada syvällisempi tieto henkilöstöstä, heidän vahvuuksistaan, oppimistyyleistään ja kehittymispotentiaalistaan.