Osaamisen hallinta

SeuraajasuunnitteluRyhmätyötaidot

Osaava henkilöstö on joka organisaation tärkein pääoma. Toimiva osaamisen hallintastrategia saa henkilöstön sitoutumaan organisaatioon ja suoriutumaan paremmin ja se vaikuttaa myös yrityksen tulokseen. Ratkaisujemme avulla saat tavoitteisiisi sopivan strategian.

Yritysmaailmassa muutoksen vauhti vain kiihtyy, joten parhaiden osaajien rekrytoinnin ja yrityksessä pitämisen sekä vahvan osaamisen hallintastrategian tulisi olla yrityksen tärkeysjärjestyksen kärkipäässä. Parhaiden osaajien rekrytointi oikeisiin tehtäviin oikeaan aikaan on nyt haastavampaa kuin koskaan aiemmin.

Tutkimusten mukaan organisaatiot, joilla on vahva osaamisen hallintastrategia, ovat 31% tehokkaampia henkilöstönsä sitouttamisessa, ja näiden yritysten parhaiden osaajien vaihtuvuus on vain prosentin luokkaa.

Ymmärrätkö, mitä organisaatiosi tarvitsee toteuttaakseen strategiaansa käytännössä ja saavuttaakseen tavoitteensa? Voitko osoittaa, miten osastonne vaikuttaa yrityksen kokonaistulokseen sillä, että teillä on henkilöt heille sopivissa tehtävissä ja ja heitä coachataan tehokkaasti?

Ensin täytyy määritellä, mitä uniikki osaaminen tai lahjakkuus tarkoittaa omassa organisaatiossa ja erityisesti silloin, kun se tukee suoraan jonkin strategisen painopisteen saavuttamista. Yrititpä kehittää yrityksessä jo olevia henkilöitä tai houkutella uusia osaajia yritykseen, sinun on määriteltävä, mitä “hyvä” omassa organisaatiossasi tarkoittaa, sekä selvitettävä, miten henkilöt suoriutuvat tehtävistään ja millaista potentiaalia heillä on. Benchmarking -prosessi tuottaa selvemmän kuvan osaamisen hallinnasta ja kehittämisestä sekä osaamispuutteista tilanteessa, jossa joku tärkeä henkilö päättää jättää yrityksen.

Miten varmistat, että sinulla on hyvä strategia osaamisen hallintaan?

Menestyksen avain on se, että organisaation strategia ja tavoitteet ovat linjassa keskenään. Tällöin olet askeleen edellä kilpailijoita ja valmis kilpailemaan markkinoilla, mikä auttaa tarttumaan uusiin, nopeasti ilmaantuviin mahdollisuuksiin. Strategian ja tavoitteiden yhteinen linja tarkoittaa myös sitä, että rohkaiset henkilöstöä onnistumaan ja saavuttamaan  tavoitteet.

Yrityksen menestyksen edellytyksenä olevien tarpeiden tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti parhaiden osaajien rekrytointia ja yrityksessä pitämistä sekä suunnitelmien toteuttamista. Kattava osaamisstrategia keskittyy rekrytoinnin lisäksi henkilön koko uraan mukaan lukien kouluttaminen ja olemassa olevien resurssien uudelleen jakaminen osaamispuutteiden kattamiseksi ilman, että kustannukset karkaavat käsistä.

Osaamisstrategian kulmakiviin kuuluvat ainakin seuraavat asiat:

  • Yhteensovittaminen liiketoimintastrategian kanssa
  • Rekrytointi
  • Oppiminen ja kehittäminen
  • Suorituksen arviointi
  • Palkitseminen ja tunnustuksen antaminen
  • Organisaation suorituskyky
  • Seuraajasuunnittelu

Kun sinulla on tiedossasi organisaation tavoitteet ja strateginen suunta, voit alkaa tarkastella, mitä osaamista ja asiantuntemusta niiden saavuttamiseen vaaditaan.

Seuraava vaihe on tunnistaa organisaatiossa jo oleva osaaminen ja luoda vertailukohta. Me Thomasilla suosittelemme henkilöstön arviointia menetelmiemme avulla, että saadaan  selville jokaisen henkilön osaaminen, vahvuudet ja kehityskohteetkovat.

Analysoinnista saatavan tiedon avulla voit todella alkaa ymmärtää henkilöstöäsi. Mikä itse kutakin motivoi? Mikä on mieluisin tapa työskennellä? Mitkä ovat heidän vahvuutensa ja heikkoutensa? Miten he haluavat kommunikoida? Näiden kysymysten vastaukset auttavat esimiehiä mukauttamaan omaa käyttäytymistään oman tiiminsä jäsenten mieltymyksiin ja delegoimaan tehtävät niin, että jokaisen vahvuuksia hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Tehtävän antaminen sopivimmat taidot omaavalle henkilölle johtaa siihen, että hän on tyytyväisempi omiin tehtäviinsä ja sekä tuottavuus että sitoutuminen kasvavat. Näin koko organisaatio hyötyy tyytyväisemmästä ja tuottavammasta työvoimasta, joka entistä todennäköisemmin haluaa jäädä organisaatioon ja edetä urallaan siellä.

Tämä tieto auttaa myös arvioimaan yrityksen kehitystarpeita, jolloin rekrytointia voidaan ohjata täyttämään tunnistetut osaamisvajeet.

Muun toiminnan kanssa sopusoinnussa olevan osaamisstrategian toteuttaminen voi vaatia lisätukea, kuten muutoksenhallintaa, koulutusta ja kehitystä. Uuden osaamisstrategian toteuttaminen voi toimia muutoksen liikkeellepanijana, joten prosessi on suunniteltava huolellisesti, jotta varmistetaan valmius muutokseen, tunnistetaan sen esteet ja laaditaan suunnitelma muutosvaiheen hallittuun läpivientiin. Jotta panostus osaamisstrategiaan tuo parhaan mahdollisen hyödyn, esimiehillä pitää olla sekä motivaatiota että koulutus uusien välineiden ja prosessien käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutus- ja kehitystarpeita on enemmän kuin strategiassa on tunnistettu.

Joustamaton lähestymistapa osaamisstrategiaan ei tuota toivottua tulosta. Kaikkein tärkeintä on arvostaa henkilöitä yksilöinä ja ymmärtää heidän erityistarpeensa. Ratkaisumme auttavat sinua kehittämään, muokkaamaan ja toteuttamaan organisaatiosi tavoitteisiin sopivan strategian.