Vaihtuvuuden vähentäminen

RyhmätyötaidotSuorituksen arviointi

Osaavien henkilöiden rekrytointi on tärkeintä kaikkien rekrytoijien mielestä, mutta mitä tehdä, kun nämä osaavat henkilöt päättävät jättää yrityksen? Monet yritykset pystyvät rekrytoimaan huippuluokan kykyjä, mutta ratkaisevaa on se, miten heidät saa pysymään yrityksen palveluksessa.

Henkilöstöalan CIPD-järjestön mukaan yhden henkilön työpaikan vaihdon ja uuden työntekijän rekrytoinnin kustannukset ovat keskimäärin 5 000–8 000 euroa.

Kun mukaan lasketaan korvaavan henkilön kouluttaminen ja perehdyttäminen, asiantuntija-arvioiden mukaan koko prosessin kustannukset voivat joskus olla jopa yli kaksi kertaa henkilön palkan suuruiset (The Wall Street Journal).

Nämä tilastot ovat jo yksinäänkin hätkähdyttäviä. Kun niihin lisätään vielä henkilöiden vaihtuvuuden vaikutus muun henkilöstön työmotivaatioon ja sitoutumiseen, vaihtuvuuden minimointi nousee entistä tärkeämmäksi.

Henkilöstön vaihtuvuus on normaali osa yrityksen toimintaa: on luonnollista, että ihmiset vaihtavat työpaikkaa ja tehtäviä olosuhteiden muuttuessa. Vaihtuvuuden tulisi kuitenkin pysyä tietyllä normaalitasolla, joka on samansuuntainen kuin muilla vastaavilla toimialoilla ja muissa vastaavissa tehtävissä ja organisaatioissa.

Yrityksestä voi toisinaan lähteä normaalia enemmän ihmisiä, mikä voi aiheuttaa huolta. Pahinta on, jos yritys ei reagoi tähän mitenkään, sillä silloin riski saman toistumisesta kasvaa. Tärkeintä on selvittää syyt henkilöstön vaihtuvuuteen. Se auttaa myös pitämään parhaat kyvyt yrityksessä.

Kuinka hyvin tunnet henkilöstösi?

Miten yrityksen palveluksesta lähtevät eroavat niistä, jotka jäävät? Millainen on hyvin suoriutuva henkilö organisaatiossasi? Aivan ensimmäiseksi täytyy analysoida, millaisia henkilöitä organisaatiossasi työskentelee.

Vertaa yrityksessä pitkään olleita henkilöitä sekä niitä, jotka lähtivät jo parin vuoden jälkeen. Tarkastele heidän toimintatyylejään, kuinka nopeasti he oppivat ja millaisia ominaisuuksia heillä oli?

Tällaisten tekijöiden analysointi voi paljastaa syyt henkilöstön vaihtuvuusongelmaan. Analyysi voi osoittaa, että jokin tietty toimintatyyli sopii organisaation toimintaan paremmin tai että yrityksestä lähteneet oppivat nopeasti ja kyllästyivät ja turhautuivat siksi työhönsä.

Ellei syitä selvitetä, vaihtuvuusongelmat todennäköisesti jatkuvat ja vahingoittavat edelleen yritystä.

Hyödynnä tuloksia

Yrityksestä lähteneiden henkilöiden lähdön syiden selvittäminen auttaa vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta.

Tutki, millaisia piirteitä ja tapoja yrityksessä pitkään työskennelleillä on ja hyödynnä niitä henkilöstön rekrytointiin liittyvissä ratkaisuissa. Tarkastele henkilön koko työhistoriaa; rekrytointia, perehdytystä ja kehittämistä varmistaaksesi, että yrityksellä on oikeat ihmiset oikeilla paikoilla.

Saatat havaita, että yrityksessä on joukko henkilöitä, joiden tapa toimia on samansuuntaista kuin niiden, jotka todennäköisesti lähtevät yrityksestä. Uuden tiedon pohjalta voit tehdä muutoksia. Koulutuksen ja kehitysmahdollisuuksien ja kehityskeskustelut urakehityksestä ja työn sisällöstä voivat saada urakehityksestään epävarman henkilön jäämään yritykseen kehittymään huippuluokan tekijäksi.

Älä unohda sitouttamista!

Jos henkilöt eivät ole sitoutuneita yritykseen, heidän vaihtuvuutensa on todennäköisesti suurta, vaikka analysoisitkin työntekijöiden lähdön syitä tai vaikka rekrytoisitkin heidän tilalleen kyvykkäitä uusia henkilöitä.

Yksinkertainen henkilöstön sitoutumista koskeva kysely voi auttaa tunnistamaan alueet, joilla yrityksessäsi on ongelmia, ja panostamaan henkilöstön sitoutumisen kehittämiseen.

Yrityksillä, joiden työvoima on hyvin sitoutunutta, henkilöstön vaihtuvuus on 40 prosenttia alhaisempi kuin heikomman sitoutumisen yrityksissä.

Henkilöt, jotka nauttivat työstään ja tehtävistään ja joilla on hyvät suhteet työyhteisön ihmisiin, eivät todennäköisesti jätä yritystä. Niinpä henkilöstön sitoutuminen on vaihtuvuuden kannalta olennaisen tärkeä asia.

Kun henkilöstön vaihtuvuus yrityksessä on vähäistä, henkilöt ovat sitoutuneita, osaavia ja omistautuneita, mikä edesauttaa yrityksen menestymistä. Jos vaihtuvuus on ongelma, rekrytointikustannukset ovat korkealla ja yrityksen toiminta häiriintyy.

Löytääksesi oikeat työkalut sen esiin saamiseksi, mikä on ”hyvä” omassa organisaatiossasi tehokas henkilöstön motivointi ja sitoutumisen lisääminen ovat ensimmäinen vaihe suoritusten optimointiin ja vaihtuvuuden vähentämiseen.