Suorituksen arviointi

Vaihtuvuuden vähentäminenMuutosjohtaminen

80 prosenttia esimiesten ajasta kuluu heikosti suoriutuvien henkilöiden parissa, joten tehokkaan suoritustason ohjausstrategian tulisi olla keskeistä organisaation menestyksen maksimointimielessä. Jokainen esimies on vastuussa siitä, että pystyy hyödyntämään alaistensa kyvyt parhaalla mahdollisella tavalla ja lisäämään heidän sitoutumistaan. Siksi esimiesten on arvioitava, suunniteltava, seurattava, ylläpidettävä ja tarkasteltava henkilöiden suoritustasoa ja sitä, miten he saavuttavat päämäärät ja avaintavoitteet.

Mikä tahansa yritys on juuri niin hyvä kuin sen henkilöstö, joten on tärkeää varmistaa, että he pystyvät toimimaan jatkuvasti parhaan kykynsä mukaan. Se on olennaista, jos haluat, että yrityksesi pysyy askeleen edellä kilpailijoita.

Hyvin suunniteltu kehityskeskustelu henkilön työssä suoriutumisen arvioimiseksi on avainasemassa, kun pyritään varmistamaan, ettei ikäviä yllätyksiä hänen suoritustason suhteen tule.

Mitä on suoritusarviointi ja miksi se on tärkeää?

Sitoutuneet ja motivoituneet henkilöt ymmärtävät oman panoksensa yrityksen keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa riippumatta siitä, mikä heidän tehtävänsä tai roolinsa organisaatiossa on. Käymällä säännöllisesti kehityskeskustelut jokaisen henkilön kanssa varmistetaan, että henkilön tavoitteet ovat linjassa yrityksen kokonaistavoitteiden kanssa ja jokainen ymmärtää oman roolinsa yrityksen menestyksen toteutumisessa.

On tärkeää huolehtia, että jokainen henkilö käy kehityskeskustelun lähiesimiehensä kanssa keskustellen ja varmistaen, miten hyvin hän on saavuttanut sovitut tavoitteet. Näin myös ylin johto voi valvoa henkilöstön kokonaissuoritusta. Vuoden lopussa tehtävässä tarkastelussa ei siten pitäisi tulla yllätyksiä tämän suhteen.

Kaikki irti kehityskeskustelusta

Esimiehenä sinulla on todennäköisesti selvä käsitys henkilöidesi työn laadusta mutta ymmärrätkö todella, mikä heitä motivoi ja mikä saa heidät tekemään parhaansa? Tunnistamalla henkilöiden toimintatyylin ja tunneälytaidot esimies saa objektiivisen näkökulman ymmärtääkseen henkilöstöään ja myös auttaakseen jokaista ymmärtämään itseään paremmin.

Me annamme sinulle ja tiimisi jäsenille välineet, joilla opitte ymmärtämään paremmin tiimin jäsenten käyttäytymistä, miten he kommunikoivat, mitkä heidän vahvuutensa ja rajoitteensa ovat ja mikä heitä motivoi. Näiden tietojen pohjalta on helpompi puhua kehityskeskustelussa muun muassa siitä, mikä menee hyvin, mitä voisi kehittää, millaisia koulutustarpeita heillä on.

Ymmärtämällä, mistä hänen haasteensa johtuvat ja kuinka hänellä on taipumus toimia, hänellä on paremmat mahdollisuudet selättää henkilökohtaiset haasteensa.

 

Itsetuntemuksen vahvistaminen antaa usein henkilölle välineitä muuttaa käyttäytymistään välittömästi, ja ottamalla käyttöön selviytymisstrategioita ja toimintasuunnitelmia voidaan helpottaa vaikeampien kehityskohteiden työstämistä. 

Kattavampi kuva 360-palautteella

Kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien on perustuttava muuhunkin kuin henkilöiden väliseen suhteeseen ja siihen, mitä esimies arvelee henkilön suorituksesta. 360-palaute voi auttaa esimiestä ja henkilöä tunnistamaan henkilön vahvuudet ja kehityskohteet myös työtovereilta ja asiakkailta saadun palautteen avulla. Tämä avaa uuden lähestymistavan ja antaa henkilölle tietoa siitä, millaisena muut näkevät hänen suorituksensa ja käyttäytymisensä. Palautetta voidaan käyttää nykytilanteen kartoituksena ja asettaa kehitystavoitteita, joita voidaan tarkastella uudelleen 6–12 kuukauden kuluttua uudessa 360-palautekeskustelussa. 360-arviointimme tarjoaa neutraalin kehyksen, jolla henkilö voi tunnistaa suoriutumisessa olevat puutteet, lisätä itsetuntemustaan ymmärtääkseen, miten voi parantaa omaa tehokkuuttaan

Pitkän aikavälin tavoitteet

Arviointimenetelmät ja analyysit ovat tärkeä osa suoritusarviointia, mutta niitä on käytettävä osana laajempaa henkilöstön kehitysohjelmaa. Suoritusarviointiin liittyvät kehityskeskustelut ovat vain ensimmäinen askel. Kehityskohteiden tunnistamisen jälkeen on tärkeää tarjota sopivaa koulutusta ja huolehtia seurannasta. Henkilöstön kykyjen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla ja jatkuvasti vahvan suorituksen mahdollistaminen valmistavat yritystä tulevaisuuden haasteisiin.