Benchmark

MuutosjohtaminenSitouttaminen

Haluatko vähentää ihmisiä koskeviin päätöksiin liittyvästä stressiä? Voimme auttaa sinua tekemään perusteltuja päätöksiä ja kehittämään HR- strategioita kattamaan kaiken rekrytoinnista yrityksen liikevaihtoon.

Tiedostamalla informaation ja erilaisen tiedon määrän, mitä joka yrityksessä on ovat monet organisaatiot alkaneet soveltaa periaatteita tietojen hyödyntämisestä strategisten ja operatiivisten päätösten perustana ja tämä onkin merkittävästi vaikuttanut heidän liiketoimintaratkaisuihinsa.

Kun yritysten henkilöstöhallinnon puolella on havaittu, että suuren tietomassan hyödyntämisellä on ollut merkitystä useiden yritysten toimintaan, myös he ovat alkaneet hyödyntää saatavilla olevia henkilöstötietoja rekrytointiin, kehittämiseen, sitouttamiseen ja johtamiseen liittyvien päätöstensä perusteena. Analysoimalla tietoa tuetaan HR- osastojen strategista työtä.

Jos johtajilla ja esimiehillä on käytössään kehittyneempi ja kokonaisvaltaisempi tietomäärä kuin kilpailijoilla, he pystyvät tekemään oikeita, kilpailukykyä parantavia päätöksiä. Jo pelkästään se, kuinka jokaisesta henkilöstä saatavaa tietomäärää voidaan hyödyntää, tarjoaa rajattomat mahdollisuudet. Mistä siis kannattaisi aloittaa?

Ei vain rekrytointia varten

Tietomassan hyödyntäminen henkilön koko työuran aikana:

  • Rekrytointi
  • Vaihtuvuus
  • Koulutus ja kehittäminen
  • Tiimityö
  • Suorituskyky
  • Johtajuus
  • Seuraajasuunnittelu
  • Sitouttaminen ja motivointi
  • Tuottavuus

Jo rekrytointivaiheessa tietojen analysointi voi paljastaa rekrytointikustannukset, ketkä rekrytoijat ovat löytäneet menestyksekkäimmät ehdokkaat, rekrytointiprosessin eri vaiheiden edut ja haitat, mitkä ominaisuudet ennustivat parempaa suoriutumista sekä  miten hyvin tietty profiili soveltuu tiettyyn rooliin tai työympäristöön.

Myös talossa jo olevan henkilöstön pätevyyttä ja tuloksekkuutta voidaan tarkastella ja alkaa rakentaa tältä pohjalta tavoiteprofiilia. Voitte myös tutkia organisaatiossa olevia lahjakkuuksia ja osaamispuutteita ja rekrytoida paikataksenne näitä puutteita tai kouluttaa ja kehittää nykyistä henkilöstä näiden puutteiden paikkaamiseksi. Niin ikään seuraajasuunnittelu voidaan perustaa tietoon, mikä voi auttaa tunnistamaan kyvyt ja lahjakkuuden, joita saatetaan tarvita seuraavien kolmen, viiden tai kymmenen vuoden kuluessa.

Tietojen analysointi voi tukea myös muutosohjemissa auttamalla aluksi yrityksen kulttuurin tai suoritusten tunnistamisessa, ja erojen mittaamisella projektin valmistuttua. 

Esimiehet ja johtajat voivat käyttää tietoa myös arvioidessaan osastojaan ja suoria alaisiaan. Tietojen analysointi voi auttaa johtajia viestimään visionsa tavalla, joka soveltuu suurimmalle osalle organisaatiota, ja samalla tunnistamaan ne henkilöt, jotka ovat enemmän tai vähemmän sitoutuneita. Tietojen avulla johtaja voi helpommin ymmärtää, miten motivoida henkilöstöä ja suunnitella toimivia palkitsemis- ja toimenpidestrategia ja lopulta hyödyntää tuloksen seurannassa ja suorituksen arvioinnissa.

Oman organisaation ymmärtäminen

Voimme auttaa sinua tutkimaan yrityksesi profiileja ja ominaisuuksia ja tunnistamaan ne tekijät, jotka tukevat hyvää suoritusta ja tulosta sekä yksilö-, tiimi- että organisaatiotasolla, sekä ymmärtämään koko organisaation moniulotteisuutta. Tutkimalla organisaation vallitsevimpia profiileja voitte alkaa selvittää organisaation kulttuuria sekä sen vahvuuksia, haasteita ja taidollisia puutteita. Tämä tieto puolestaan auttaa luomaan, täsmentämään ja toteuttamaan strategioita ja täten johtamaan muutosprosesseja, ohjaamaan rekrytointi- ja kehityspäätöksiä.

Henkilöstön analysointi, tietomassa-analyysi, benchmarking ja henkilöstöpääoman läpikäynti tähtäävät kaikki samaan asiaan: niiden avulla otetaan käyttöön kaikki se tieto, jota henkilöstä kertyy ensimmäisestä työpäivästään lähtien – ja mahdollisesti jo ennen yrityksen palvelukseen tuloaan.

Download your free whitepaper

Get the lowdown on using people analytics with our whitepaper.

Tulosta

Download your free whitepaper

Get the lowdown on using people analytics with our whitepaper.

Tulosta