Hyvän johtajan tunnusmerkit

Thomasin muutosprosessimalliDo emotionally intelligent leaders have more...

Olemme kaikki kuulleet fraasin ”henkilöt jättävät esimiehen eivät yritystä”, mutta tämä voitaisiin välttää helposti. Siispä kuinka sinä esimiehenä ja johtajana varmistat, että panostat riittävästi vahvojen ja henkilöitä tukevien suhteiden rakentamiseen tiimissäsi?

Hallituksen Business Innovations and Skills –osaston tukeman riippumattoman Employee Engagement Task Force (Engage for Success) mukaan vain kolmasosa brittiläisistä työntekijöistä on aktiivisen sitoutuneita työhönsä ja yli 20 miljoonaa työntekijää ei käytä täyttä kapasiteettiaan työssään.

Engage for Success

Nämä tilastot ovat huolestuttavia ja laajemmat tutkimukset osoittavat, että sitoutumisen tasot kansainvälisesti ovat keskimäärin 13%. On helppo haudata pää pensaaseen sen sijaan, että sitouduttaisiin käymään käsiksi monimutkaisiin asioihin kuten henkilöstön sitoutuminen Mutta tämä on ongelma, joka ei poistu itsestään. Mikäli alhainen sitoutumisen taso saa pahentua, se jatkaa heikentymistään vuosien ajan ja tämä on yksi bisneksen kysymyksistä, johon esimiehet ja johtajat eivät voi olla tyytyväisiä.

Vaikka on olemassa joukko tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöstön sitoutumiseen, esimies-alaissuhteen on sanottu olevan tärkein syy henkilön sitoutumattomuuteen, joten sen tulisi olla keskeistä joka organisaatiossa. Sen luulisi olevan ilmeistä – useimmat meistä viettävät enemmän aikaa kollegoiden ja työkavereiden kanssa kuin omien ystävien ja perheen jäsenten kanssa. Tosiasiassa kokoaikainen työntekijä viettää keskimäärin 2000 tuntia työkavereiden kanssa vuodessa. Se on paljon aikaa ja korostaa hyvien ja myönteisten suhteiden rakentamista niiden henkilöiden kanssa, joiden kanssa teet työtä. Kun asiaa tarkastellaan tällä tavoin, on selvää, että henkilöt, jotka ovat tyytymättömiä ihmissuhteisiin työssään todennäköisesti lähtevät etsimään muita vaihtoehtoja.

Me Thomasilla näemme sitoutumisen win-win -tilanteena. Kun henkilöt suhtautuvat myönteisesti tehtäviinsä, rooliinsa ja organisaatioon, he ovat tuottavampia, heillä on vähemmän poissaoloja ja he oppivat nopeammin ja kaikki tämä auttaa organisaatiota menestymään, parantamaan tulostaan ja tekemään onnellisemman työpaikan.

Käytämme arviointejamme ymmärtääksemme todella henkilöstöämme yksilöinä ja voidaksemme räätälöidä suhtautumisemme henkilöstön sitoutumiseen. Vuonna 2015 saimme kaksi huomionosoitusta, joista olemme erittäin ylpeitä ja jotka osoittavat, että henkilöstömme sitoutumistaso on korkea. Tämä johtuu siitä, että olemme aidosti kiinnostuneita henkilöstöstämme.

Käytämme Thomas Engage -mallia, joka mittaa suhteiden voimakkuutta ja laatua kahdella tekijällä:

 • Togetherness – Henkilöt haluavat tuntea olevansa arvostettuja ryhmän jäseniä. He tarvitsevat turvallisuutta, luottamusta ja tukea sekä ystävällisiä ja yhteisöllisiä vuorovaikutussuhteita.
 • Voice – Henkilöt haluavat tuntea itsensä hyväksytyiksi, että heidän mielipiteitään arvostetaan ja että toiset kuuntelevat ja arvostavat sitä, mitä heillä on sanottavaa.

Olemme kaikki kuulleet fraasin ”henkilöt jättävät esimiehen eivät yritystä”, mutta tämä voitaisiin välttää helposti. Siispä kuinka sinä esimiehenä ja johtajana varmistat, että panostat riittävästi vahvojen ja henkilöitä tukevien suhteiden rakentamiseen tiimissäsi?

Ehkäpä hyvä paikka aloittaa on katsoa, millainen henkilöstön silmissä on hyvä esimies tai johtaja. Esimiehenä tai johtajana sinulla tärkeä vastuu henkilöstön sitoutumisen kasvattamisessa. Tämä ilmenee siinä, miten aktivoit henkilöstöä heidän työssään, miten itse suoriudut ja toimit työssäsi, miten roolimallina välität viestejä eri kanavia käyttäen.

Hyvän johtajan tunnusmerkit: 

 1. Viestii odotuksensa henkilön suoriutumisesta selkeästi
 2. Antaa henkilöille tarvittavat resurssit työn tekemiseen oikealla tavalla
 3. Saa henkilöt suoriutumaan erinomaisesti antamalla heidän tehdä sitä, missä he ovat hyviä
 4. Antaa ryhmän jäsenille tunnustusta heidän ponnisteluistaan ja tuloksistaan
 5. Saa kaikki tuntemaan itsensä huomioiduksi henkilönä
 6. Auttaa henkilöitä tuntemaan, että heidän osallistumisensa työhön on merkityksellistä
 7. Rohkaisee henkilöitä kasvamaan ja kehittymään 
 8. Antaa vastuuta ja luottaa heidän hoitavan työnsä

On totta, että henkilöt, joita johdetaan hyvin, voivat antaa anteeksi monia puutteita, (kukaan meistä ei ole täydellinen!) ja tämä johtuu vahvasta suhteesta, joka perustuu luottamukselle ja keskinäiselle kunnioitukselle

Mitä seuraavaksi?

Kysymyksiä pohdittavaksi:

 • Millaisia prosesseja ja toimintatapoja teillä on käytössä henkilöstön ideoiden ja mielipiteiden esiin saamiseksi?
 • Miten henkilöstö saa äänensä kuuluviin?
 • Mitä organisaatio tekee edistääkseen luottamusta, yhteisöllisyyttä ja tiimityötä tiimin sisällä ja eri tiimien välillä?
 • Saavatko johtajat tehokasta koulutusta kehittääkseen esimiestyötään ja johtamistaitojaan?
 • Käyttävätkö esimiehet ja johtajat riittävästi aikaa tutustuakseen henkilöstöönsä?
 • Palkitseeko ja rohkaiseeko organisaatio tällä hetkellä yhteisöllisyydestä?

Lopulta, ravintoa ajatuksille:

Peter Drucker, tunnettu siitä, että hän sijoittaa oikeat henkilöt oikeisiin yrityksiin eri puolilla maailmaa, sanoi kerran:

Kysyn aina itseltäni, haluaisinko jonkun lapsistani työskentelevän tämän henkilön alaisuudessa? Jos hän menestyy, nuoret henkilöt matkivat häntä. Haluaisinko poikani tai tyttäreni toimivan tällä tavoin?

Reuben Conibear

Reuben Conibear

Reuben has worked in the Marketing team at Thomas for over 4 years and as Senior Marketing Executive, Reuben's core focus is to ensure a high quality experience for Thomas customers at all times. In his spare time, Reuben enjoys kayaking, bouldering and spending time with his friends and family.