TEIQue

ThomasGIAThomasEngage

TEIQue-tunneälytesti ilmaisee, miten hyvin henkilöt ymmärtävät ja hallitsevat tunteitaan, tulkitsevat ja käsittelevät toisten tunteita ja hyödyntävät tätä tietoa ihmissuhteissaan.

YleistäTieteellinen pohja

Arvioi: Tunneälyä
Tyyppi: Normatiivinen psykometrinen arviointi
Kesto: 20 minuuttia

TEIQue-tunneälytestin tuottamaa tietoa tarvitaan tämän päivän kilpailuhenkisessä ja monimutkaisessa markkinatilanteessa suoriutumiseen. TEIQue on tieteellinen menetelmä, joka mittaa objektiivisesti ja tarkasti tunneälytaitoja. Sen avulla henkilöt saavat tietoa siitä, miten hyvin he tunnistavat omat vahvuutensa ja rajoitteensa, miten he reagoivat paineeseen, miten hyviä he ovat luomaan vuorovaikutussuhteita, miten itseohjautuvia ja mukautumiskykyisiä he ovat? Näiden tietojen avulla on mahdollista laatia toimintasuunnitelmia henkilöstön kehittämistä varten.

TEIQUE_Sample1.jpg

Hyödynnä TEIQue-tunneälytestiä sekä olemassa olevaan henkilöstöön että hakijoihin:

  • Ymmärtääksesi heidän tunteitaan ja taitoaan hoitaa ihmissuhteitaan
  • Rekrytoidaksesi henkilöitä, joilla on hyvät tunneälytaidot
  • Edistääksesi sitoutuneisuutta ja lojaaliutta
  • Viestiäksesi tehokkaasti
  • Hioaksesi heidän ihmisuhdetaitojaan

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) -tunneälytestin kehitti PhD K. V. Petrides, London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), joka nykyisin toimii Univercity College London (UCL) yhteydessä. Petrides päivittää testiä jatkuvasti. TEIQue  on yksi maailman tutkituimmista ja laajimmin käytetyistä psykometrian työkaluista. Lisätietoja TEIQue-tunneälytestin tieteellisestä perustasta saat osoitteesta www.psychometriclab.com.

Haluatko tietää lisää? Tutustu englanninkieliseen esimerkkiin Thames Valley Police testimonial.

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa TEIQuesta, täytä alla oleva lomake ja me otamme sinuun yhteyttä.

Testin kehittäjä: K.V. Petrides, PhD
Vuosi: 1998 alkaen

Tausta ja teoria:

TEIQue-tunneälytestin kehitti K. V. Petrides, joka myös päivittää sitä jatkuvasti. Hän on tohtoritason tutkija Lontoon psykometrian laboratoriossa (www.psychometriclab.com) ja työskentelee tällä hetkellä University College London (UCL) -yliopistossa.

TEIQue perustuu K. V. Petridesin piirrepohjaiseen tunneälyteoriaan (emotionaalinen tehokkuus), joka kuvaa henkilön omaa käsitystä itsesään. Teoria koostuu neljästä tunneälyä kuvaavasta pääpiirteistä alapiirteineen. TEIQue on kattava mittausmenetelmä, jolla arvioidaan henkilön tunneälytasoa 15 alapiirteen kautta.

Tunneälytestillä arvioidaan henkilön omaa käsitystä tunneälytaitojensa tasosta (esim. kuinka hyvin henkilö arvioi tunnistavansa, ymmärtävänsä ja käsittelevänsä omia ja toisten tunteita). Nämä arviot ennakoivat vahvasti erilaisia käyttäytymismalleja ja tuloksia, joista moni on työpaikalla keskeistä (suorituskyky, työtyytyväisyys, työssä koettu stressi, johtajuus, sitoutuminen organisaatioon, ryhmätyötaidot, jne.).

Muoto:

TEIQue koostuu 153 väittämästä, joihin vastataan Likertin asteikolla 1–7 (1 ”täysin eri mieltä” – 7 ”täysin samaa mieltä”). Täyttäminen kestää 20 minuuttia.

Reliabiliteetti ja validiteetti:

TEIQue on rekisteröity Englannin Psykologiliitossa (British Psychological Society (BPS)). Rekisteröinti suoritettiin European Standing Committee on Tests and Testing -komitean( European Federation of Psychologists' Associations -järjestön osa) asettamien kriteerien mukaisesti tehdyn auditoinnin jälkeen. Lisätietoja TEIQue-tunneälytestin tieteellisestä perustasta, mukaan lukien tieteellisten julkaisujen määrä ja bibliografia, on saatavilla osoitteessa www.psychometriclab.com.

Haluatko tietää lisää? Tutustu englanninkieliseen esimerkkiin Thames Valley Police testimonial.

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa TEIQuesta, täytä alla oleva lomake ja me otamme sinuun yhteyttä.

Lähetämme mielellämme lisätietoa arviointimenetelmistämme ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista sekä kouluttautumismahdollisuuksista ja viimeisimmistä uutisista.