ThomasHPA - Sport

ThomasHPA - EducationTEIQue

Alle 10 minuutissa saat Henkilökohtaisen Profiilin Analyysin (HPA) avulla selville, kuinka uheilijat ja valmentajat toimivat työympäristössään ja vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat heidän vahvuudet ja rajoitteet, miten he toimivat vuorovaikutustilanteissa, oma-aloitteisuuden edellytykset työyhteisössä ja mikä heitä motivoi?

YleistäTieteellinen pohja

Arvioi: Käyttäytyminen
Tyyppi: Ipsatiivinen psykometrinen arviointi
Kesto: 8 minuuttia

Thomasin Henkilökohtaisen Profiilin Analyysin (HPA) avulla saat tarkan käsityksen urheilijan, valmentajan tai muun urheiluasiantuntijan tavasta toimia työssään ja työympäristössään. HPA -raportin tieto lisää itsetuntemusta, mikä puolestaan vaikuuttaa siihen, miten he suhtautuvat sekä itseensä että toisiin. Raportista saa lisätietoa henkilön vahvuuksista, peloista, motivaatiotekijöistä ja mitä hyötyä hän tuo ryhmälle tai joukkueelle.

Näin varmistat, että käytät sopivan määrän aikaa heikosti suoriutuviin henkilöihin ja voit panostaa henkilöihin, jotka todella vievät ryhmää ja joukkuetta eteenpäin.
 
HPA-arviointi tarjoaa 8 suomenkielistä raporttia (englanniksi 18), joiden avulla saat käsityksen henkilön sopivuudesta tiettyyn tehtävään, käyt helposti läpi ansioluetteloita sekä valmennat, kehität, koulutat ja johdat henkilöstöä.

 

 

ThomasHPA:n avulla:

  • Saadaan tietoa tavasta toimia painetilanteessa
  • Parannetaan ryhmän sisäistä tai valmentajan ja urheilijoiden välistä kommunkointia
  • Lisätään keskittymistä
  • Tunnistetaan kehittämiskohteita
  • Hallitaan työsuoritusta

Haluatko tietää lisää? Tutustu englanninkieliseen esimerkkiin  Kent Country Cricket Club testimonial.

Menetelmän kehittäjä: Thomas M. Hendrickson

Vuosi: 1958

Tausta ja teoria:

Tohtori Thomas Hendrickson kehitti William Moulton Marstonin -teorioiden pohjalta Thomasin Henkilökohtaisen Profiilin Analyysin (HPA) työkäyttäytymisen arviointiin 1950- ja 1960-luvun vaihteessa.

ThomasHPA perustuu Marstonin alkuperäiseen HVPM –teoriaan. Marston julkaisi teoksensa ”Emotions of Normal People” vuonna 1928. Teorian mukaan ympäristö vaikuttaa henkilön käyttäytymiseen. Ympäristöä kuvattiin asteikolla ristiriitaisesta (epäystävällinen, vihamielinen) myönteiseen (positiivinen, ystävällinen) ja henkilön käyttäytymistä mitattiin asteikolla passiivisesta (harkitseva) aktiiviseen (impulsiivinen). Käyttämällä näitä neljää äärimmäisyyttä löydetään neljä tyypillistä yhdistelmää, jotka ovat Hallitsevuus (Dominance), Vaikuttavuus (Inducement), Pysyvyys (Steadiness) ja Myöntyvyys (Compliance).

Muoto:

Thomasin Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi perustuu ns. forced choice -menetelmään (pakkovalinta) ja on lähinnä ipsatiivinen menetelmä (itsearviointi): henkilön vastauksia verrataan häneen itseensä sen sijaan, että niitä verrattaisiin vertailuryhmän tuloksiin. Henkilöä pyydetään valitsemaan kuvaava sana, jonka he katsovat sopivan itseensä parhaiten ja lisäksi kuvaava sana, joka sopii häneen vähiten.

HPA-arviointi täytetään valitsemalla kaksi persoonallisuuspiirrettä kuvaavaa sanaa neljän kuvaavan sanan ryhmästä: yksi parhaiten kuvaava ja yksi vähiten kuvaava. Tämä toistuu 24 kertaa, eli yhteensä valitaan 48 sanaa 96 sanan joukosta.

HPA on saatavilla sekä sähköisenä verkkoversiona että paperiversiona.

Reliabiliteetti ja validiteetti:

ThomasHPA on rekisteröity Englannin Psykologiliitossa (British Psychological Society (BPS)). Rekisteröinti suoritettiin European Standing Committee on Tests and Testing -komitean( European Federation of Psychologists' Associations -järjestön osa) asettamien kriteerien mukaisesti tehdyn auditoinnin jälkeen

Thomas International kehittää HPA:ta jatkuvasti psykometrisen tutkimuksen avulla yhteistyössä Cambridgen yliopiston psykometrian keskuksen kanssa (Psychometrics Centre).

Haluatko tietää lisää? Tutustu englanninkieliseen esimerkkiin Kent Country Cricket Club testimonial.