ThomasGIA

ThomasHPATEIQue

ThomasGIA mittaa henkilön henkisiä voimavaroja. Kun ymmärrät, kuinka nopeasti henkilö voi oppia tai hallita uusia taitoja, saat luotettavan ennusteen hänen mahdollisuudestaan ymmärtää tai kehittyä uudessa tehtävässä. ThomasGIAn avulla voitte tunnistaa esim. potentiaaliset johtajat tai metodiseen ongelmanratkaisuun sopivat henkilöt ja tarjoamaan heidän vahvuuksilleen sopivia haasteita.

YleistäTieteellinen pohja

Arvioi: kapasiteettia
Tyyppi: Normatiivinen psykometrinen arviointi
Kesto: 50 minuuttia

ThomasGIA:lla saat ennusteen henkilön mahdollisuuksista ymmärtää uusi tehtävä tai reagoida koulutukseen. Sen avulla voit tunnistaa henkilöt, jotka ovat erittäin potentiaalisia tulevia johtajia ja ymmärrätte, miten henkilöitä voidaan kehittää koulutuksen avulla tehokkaasti.

 

GIA_Samplejpg.jpg

 

 

Käytä ThomasGIAa:

  • Mitataksesi henkistä kapasiteettia mukaan lukien ongelmanratkaisutaito ja mukautumiskyky
  • Ymmärtääksesi, miten voit kehittää henkilöstöä koulutuksen avulla
  • Tunnistaaksesi potentiaaliset johtajat, joilla on osaamista toteuttaa muutoshankkeita
  • Varmistaaksesi, että henkilö saa riittävästi haasteita

Huomaa: ThomasGIA ei ole käytettävissä suomen kielellä. Napsauta tästä nähdäksesi, millä eri kielillä menetelmämme ovat käytettävissäsi.

Menetelmämme ovat käytettävissä 56 eri kielellä ja teemme työtä yhteistyökumppaneidemme kanssa varmistaaksemme, että päivitämme arviointimenetelmiemme käytettävyyttä jatkuvasti. Saadaksesi lisätietoa keskustele Thomas- konsultin kanssa teidän tarpeista.

Haluatko tietää, millaisia kokemuksia eräällä asiakkaallamme on ThomasGIAn hyödyntämisestä? Lue lisää  Opus Energy 

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa ThomasGIAsta, täytä alla oleva lomake ja me otamme sinuun yhteyttä.

 

Testin kehittäjä: Peter Dann

Vuosi: 2009

Tausta ja teoria:

 

ThomasGIAn (The General Intelligence Assessment) kehitti yli 15 vuoden kehitystyön aikana Dr Peter Dann, Plymouthin Assessment Laboratoriossa. Thomas integroi GIAn tuotevalikoimaansa vuonna 2006.

Älykkyyden on määritelty koostuvan sekä joustavista että kristallisoiduista tekijöistä. (Horn & Cattell, 1966):

  • Joustava älykkyys (puhdas älyllinen nopeus) – perustavaa laatua olevat prosessit, joissa on kyse abstraktien käsitteiden käsittelystä, yleistämisestä ja loogisista suhteista (Carroll, 1993). Joustavaa älykkyyttä käytetään uusien ongelmien ratkaisemiseen, loogisten johtopäätösten tekemiseen ja mallien tunnistamiseen. 
  • Kristallisoitu älykkyys (opittuja tekijöitä) – verbaalinen, mekaaninen, numeerinen taito jne. Kristallisoidussa älykkyydessä on kyse kyvystä käyttää opittuja tietoja ja kokemuksia.  

ThomasGIA on kykytesti, joka on muodostettu perustana Carrollin luokittelun ’g -tekijä’, joka mittaa yleistä kognitiivista kykyä (Spearmanin & muiden general factor of mental performance). ThomasGIA on kuitenkin suunniteltu mittaamaan joustavaa älykkyyttä eli sitä, miten henkilö suhtautuu uuteen tietoon eikä siihen mitä osaamista henkilöllä jo on. ThomasGIA mittaa keskeisiä kognitiivisia kykyjä kuten esimerkiksi käsityskyvyn nopeus ja verbaalinen päättelykyky. Testit mittaavat oppimiskykyä älykkyyden sijaan.

ThomasGIA arvioi henkilön tietojen prosessointinopeutta, oppimiskykyä ja kykyä kehittää uusia taitoja. Sitä käytetään erilaisiin tarkoituksiin; rekrytointi, sitouttaminen, kehittäminen, johtaminen, koulutustarpeiden tunnistaminen, urasuunnittelu ja –ohjaus.

ThomasGIA kehitettiin alun perin Englannin puolustusvoimien kognitiivisten kykyjen ja koulutettavuuden mittaamiseen. Testiä kutsuttiin nimellä British Army Recruitment Battery (BARB). Mutta, kun Thomas GIAn kehittämistä sitten jatkettiin, the Human Assessment Laboratory käytti tietokoneteknologian mahdollisuuksia tuottaa automaattisesti testiosioita/kysymyksiä, joissa luotiin erittäin suuri määrä erilaisia, mutta vastaavia testin muotoja (Irvine, Dann & Anderson, 1990). ThomasGIA ja aiempi paperiversio kehitettiin samojen teoreettisten periaatteiden ja tutkimusten pohjalta kuin BARB. Thomas International lanseerasi ns. paperiversion vuonna 1993

Muoto:

ThomasGIA koostuu viidestä online-testistä, jotka mittaavat yksinkertaisia kognitiivisia taitoja (toisin sanoen taitoja/ kykyjä, jotka perustuvat erilaisiin prosesseihin kuten ajattelu, kieli, päätöksenteko, oppiminen ja muisti).

Jokainen osatesti koostuu samanlaisista tehtävistä ja kaikki osatestin tehtävät ovat yhtä vaikeita. Tulokseen vaikuttavat täyttönopeus ja vastausten oikeellisuus. Pisteitä verrataan normiryhmään ja näin saadaan selville, ovatko ne alhaisemmat, korkeammat tai linjassa normiryhmän pisteiden kanssa.

Vaikka kokonaistulos antaa viitteitä henkilön kyvystä oppia tai omaksua nopeasti uutta tietoa, jokainen osatesti mittaa tiettyä kognitiivista toimintoa.

Käsityskyky: Osatesti mittaa kykyä tunnistaa epätarkkuudet ja huomata virheet kirjallisesta, numeraalisesta aineistosta. Se kuvaa myös kykyä jättää huomiotta irrelevantti tieto sekä kykyä löytää yhteneväisyyksiä ja eroavuuksia. Se arvioi semanttisen tietojen käsittelyn ja vertailun nopeutta.

Päättelykyky: Osatesti mittaa kykyä tehdä päätelmiä, kykyä käyttää asiatietoa useasta lähteestä ja tehdä oikeat johtopäätökset tietojen perusteella. Testi arvioi henkilön kykyä säilyttää tietoa lyhytmuistissa ja ratkaista ongelmia.

Numeerinen nopeus ja tarkkuus: Osatesti mittaa numeroiden käsittelyä ja numeerista peruspäättelykykyä. Sitä voidaan käyttää, kun arvioidaan missä määrin henkilö tuntee olonsa mukavaksi työskennellessään määrällisten käsitteiden parissa.

Hahmottaminen: Tämä osatesti mittaa kykyä luoda ja käsitellä mielikuvia esineistä. Testi korreloi mekaanista päättelykykyä mittaavien testien kanssa ja arvioi henkilön kykyä käyttää hahmottamistaitoja muotojen vertaamiseen. Kyse on kyvystä toimia ympäristössä, jossa työtehtävien suorittaminen edellyttää hahmottamistaitoja.

Sanojen merkitys: Osatesti mittaa sanojen tuntemusta ja sanavarastoa. Se arvioi suuren sanamäärän ymmärtämistä eri osa-alueilta ja kykyä tunnistaa samaa tarkoittavat tai vastakohtaiset sanat. Testi arvioi kykyä toimia ympäristössä, jossa edellytetään kirjallisten tai suullisten ohjeiden selkeää ymmärtämistä.

Reliabiliteetti ja validiteetti

ThomasGIA:lle on tehty kattavia tieteellisiä testejä, joilla on määritelty sen reliabiliteettia ja validiteettia psykologisena arviointimenetelmänä. Eri tutkimukset ovat osoittaneet, että GIA mittaa johdonmukaisesti ja validisti oppimiskykyä. GIA on rekisteröity Englannin Psykologiliitossa (British Psychological Society (BPS)). Rekisteröinti suoritettiin European Standing Committee on Tests and Testing -komitean( European Federation of Psychologists' Associations -järjestön osa) asettamien kriteerien mukaisesti tehdyn auditoinnin jälkeen.

Huomaa: ThomasGIA ei ole käytettävissä suomen kielellä. Napsauta tästä nähdäksesi, millä eri kielillä menetelmämme ovat käytettävissäsi.

Menetelmämme ovat käytettävissä 56 eri kielellä ja teemme työtä yhteistyökumppaneidemme kanssa varmistaaksemme, että päivitämme arviointimenetelmiemme käytettävyyttä jatkuvasti. Saadaksesi lisätietoa keskustele Thomas- konsultin kanssa teidän tarpeista.

 

Haluatko tietää, millaisia kokemuksia eräällä asiakkaallamme on ThomasGIAn hyödyntämisestä? Lue lisää  Opus Energy 

 

Lähetämme mielellämme lisätietoa arviointimenetelmistämme ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista sekä kouluttautumismahdollisuuksista ja viimeisimmistä uutisista.