Muokattava360

ThomasEngage - SportMuokattava360 - Education

Miten varmistat, että henkilöstö ja esimiehet pystyvät nopeasti tunnistamaan alisuoriutumisen syyt ja samalla pitämään yllä hyvin suoriutuvien keskittymistä tekemiseen? Keskeisiltä työtovereilta ja esimiehiltä saatu palaute on tehokas tapa havaita suorituksessa esiintyvät erot tai puutteet. Se auttaa myös tunnistamaan, miten hyvä itsetuntemus henkilöillä on, ja ymmärtämään heidän vaikutustaan muuhun organisaatioon.

YleistäTieteellinen pohja

Arvioi: Kehitysmahdollisuuksia, työsuoritusta ja siinä mahdollisesti olevia puutteita ympäristön palautteen avulla

Tyyppi: Kyselylomake

Muokattava360-arviointi tarjoaa organisaatiolle objektiivisen työkalun kehityskohteiden tunnistamiseen, itsetuntemuksen lisäämiseen ja sen avulla voidaan laatia organisaation toiminnan kanssa linjassa olevia tavoitteellisia kehitys- ja koulutussuunnitelmia. Tämän arvioinnin avulla henkilöt saavat työsuorituksestaan palautetta esimiehiltään, työtovereiltaan, kollegoiltaan ja asiakkailta ja voivat verrata sitä omaan käsitykseensä suoriutumisestaan.

360_Sample.jpg

360-arvioinnin avulla:

  • Panostat juuri sopivasti hyvin suoriutuvien työntekijöiden johtamiseen
  • Havaitset tekijät, jotka voivat vaikuttaa henkilöiden suoritukseen
  • Avaat viestintäkanavia ryhmien toiminnan parantamiseen
  • Lisäät itsetuntemusta

Haluatko tietää lisää? Tutustu englanninkieliseen esimerkkiin Siemens testimonial.

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa 360-arvioinnista, täytä alla oleva lomake ja me otamme sinuun yhteyttä.

Testin kehittäjä: Sarah Hamilton-Gill
Vuosi: 2012

Tausta ja teoria

Muokattavan Thomas360-järjestelmän kehittivät Sarah Hamilton-Gill ja Thomas International vuonna 2012

360-palaute auttaa henkilöitä ymmärtämään paremmin omaa suoritustaan, sillä vastaajien antama ”360 asteen” näkökulma henkilön osaamisesta auttaa häntä tarkastelemaan suoritustaan objektiivisemmin.

Vastaajien palaute on koko arviointiprosessin ajan luottamuksellista ja anonyymiä, mikä lisää palautteen avoimuutta ja rehellisyyttä. Muokattava360-arviointi voidaan räätälöidä yritystoiminnan tarpeiden mukaisesti valitsemalla arvioitavat osaamisalueet joko kahdeksasta mallipohjasta tai 31 osaamisalueen kokoelmasta.

Muoto:

Muokattava360:
Valitse mallipohja tai osaamisalueet 360-arviointia varten. Vastaajat arvioivat arvioitavan henkilön suorituksen kullakin valitulla osaamisalueella asteikolla 1–7 (1 ilmaisee kehittämistarvetta ja 7 erinomaista suoritusta). 

Arvioinnissa on myös avoin osio, jossa vastaajat voivat antaa omia kommenttejaan. Raportti sisältää kaikkien vastaajien pistearvioinnit ja ilmaisee alueet, joilla ne poikkeavat arvioitavan henkilön omasta arviosta. Tulokset ja erot ilmaistaan raportissa graafisesti, minkä ansiosta henkilö pystyy tunnistamaan alueet, joilla hänen ja muiden vastaajien arvioinnit poikkeavat toisistaan.

360-arvioinnin avulla:

  • Panostat juuri sopivasti hyvin suoriutuvien työntekijöiden johtamiseen
  • Havaitset tekijät, jotka voivat vaikuttaa henkilöiden suoritukseen
  • Avaat viestintäkanavia ryhmien toiminnan parantamiseen
  • Lisäät itsetuntemusta

Haluatko tietää enemmän? Tutustu englanninkieliseen esimerkkiin Siemens testimonial.

Lähetämme mielellämme lisätietoa arviointimenetelmistämme ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista sekä kouluttautumismahdollisuuksista ja viimeisimmistä uutisista.