Verbaalinen päättely

Rekrytointi360 -arviointi

Verbaalinen päättelytesti on sen tyyppinen kykytesti, jonka voi joutua täyttämään hakiessaan työpaikkaa. Verbaalinen päättely on osa kognitiivista kyvykkyyttä tai yleistä älykkyyttä ja se käsittää kieleen liittyvän tiedon ymmärtämistä, käyttöä, järjestämistä ja soveltamista.

Sanojen ymmärtämistesti mittaa kykyä tehdä johtopäätöksiä verbaalisesta ja kieleen pohjautuvasta tiedosta. Thomas General Intelligence Assessment (ThomasGIA) mittaa tätä kahdella osatestillä; Päättelykyky ja sanojen ymmärtäminen. Jokaisessa osatestissä pyydetään suorittamaan nopeasti ja tarkasti lyhyitä, yksinkertaisia tehtäviä.

Esimerkki sanojen ymmärtämistestistä voi olla tehtävä, jossa henkilön on luettava teksti ja vastattava sen pohjalta, onko lause ”oikein, väärin tai ilmaistava en voi vastata/ riittämättömät tiedot”. Tulee käyttää vain kirjoitetussa tekstissä ollutta tietoa vastatessaan kysymyksiin eli oikean vastauksen tulee perustua luetun tekstin ymmärtämiseen ja analyysiin. Sanojen ymmärtämistesti eroaa perusymmärtämistesteistä, jotka perustuvat pelkästään oikein/ väärin vastauksiin.

Mikäli henkilöä pyydetään tekemään sanojen ymmärtämistesti kielellä, joka ei ole hänen äidin kielensä riippumatta henkilön kyseisen kielen taitojen tasosta on tärkeä tarkistaa, onko testi käytettävissä hänen äidin kielellään. Näin henkilö pystyy suoriutumaan testissä mahdollisimman hyvin.