Medarbejderengagement

Medarbejder engagement er et vedvarende emne indenfor erhvervslivet. Når mennesker trives, sker det samme for de organisationer, de arbejder for. Omvendt kan demotiverede medarbejdere holde organisationen nede. Når mennesker mangler motivation, er det usandsynligt at de vil gøre deres bedste, de er mindre produktive og dermed er det mere sandsynligt at de forlader organisationen - og dermed bidrager de til at øge den generelle nedslidning i organisationen med alle dertil hørende omkostninger.

Kun en tredjedel af britiske medarbejdere siger, at de er aktivt engagerede på jobbet - det er 20 millioner medarbejdere, som ikke leverer til deres fulde kapacitet. Britisk produktivitet er 20% lavere end i resten af G7 landene. 

Thomas Engage for Succes


For enhver organisation er det afgørende at investere tid og kræfter i at motivere medarbejderne og forskning i emnet giver klare strategier, der kan hjælpe dig med at få det bedste ud af dine medarbejdere.

Hvad motiverer medarbejdere?


Det tilsyneladende lidet hjælpsomme svar på dette spørgsmål er 'det afhænger af'.

Herzberg’s to-faktor teori fremfører at der er to separate sæt af faktorer, som forårsager jobutilfredshed og jobmotivation. Hygiejne faktorer skaber utilfredshed og kan vedrøre områder som: politikker, arbejdsbetingelser, løn, status og sikkerhed. Kun når disse betingelser er opfyldt, kan medarbejderne motiveres effektivt.

Den største lære herfra er, at betale medarbejderne tilpas, således at penge ikke længere er en bekymring. Dette støttes yderligere af research, som viser, at penge er en dårlig motivator for opgaver, som kræver kognitive færdigheder. Betal dine medarbejdere retfærdigt; så har du mulighed for at motivere dem. Betal dem mere end rimeligt, så vil der kun være ringe indflydelse på motivation og produktivitet.

Når der er taget højde for de grundlæggende faktorer, kan du begynde at se på måder til at motivere medarbejderne gennem motivationsfaktorer som anerkendelse, ansvar, avancement og personlig vækst. Denne ide er yderligere sammenfattet til at give tre fundamentale elementer i motivation: autonomi, beherskelse og formål

Hvordan motiverer man medarbejderne – din medarbejder engagementsstrategi


Autonomi

Mennesker præsterer bedst, når de har kontrol over deres eget arbejde. Dette inkluderer at have frihed til at styre sin egen tid og beslutte, hvor, hvornår og hvordan du udfører opgaven. Uanset medarbejderens rolle er niveau, er der som regel mulighed for at øge graden af autonomi. I nogle roller kan det være praktisk simpelthen at overdrage kontrollen over hvordan jobbet udføres og derefter fokusere på måling af outputtet. Hvor dette ikke er muligt, kan enkle ændringer, som f.eks. at give personalet mulighed for selv at organisere og indrette deres arbejdsplads, som de ønsker eller give en vis fleksibilitet omkring arbejdstider, være skridt i den rigtige retning.

Beherskelse

Beherskelse er vores ønske om, i forbindelse med personlig vækst, at blive bedre til det arbejde, vi udfører. Mennesker har brug for muligheder til at finpudse eksisterende færdigheder og for at lære nye færdigheder gennem deres arbejde. Dette betyder ikke nødvendigvis udgifter til endeløse træningskurser for hele personalet. Det drejer sig om samtale omkring karriereambitioner og -interesser med hver enkelt medarbejder og derefter forene disse med organisationens behov. Mentoring fra en mere erfaren kollega eller en periode i en anden afdeling, hvor man lærer nye færdigheder, kan være nok til at den enkelte føler, at vedkommende bevæger sig fremad.

Formål

At forstå, hvorfor vi gør noget, er med til at bevæge os frem mod vores mål. Formål i den betydning, at vi bidrager til noget, der er meningsfuldt ud over os selv. I en organisation betyder det, at dele dine visioner (ikke kun f.eks. dine omsætningsmål) og at formulere den effekt, som du ønsker, at organisationen skal have på omverdenen.

Motivation er afgørende for fremdrift i medarbejder engagement, commitment, tilfredshed og performance. Uden motivation er der risiko for lavt engagement og højt fravær såvel som problemer med fastholdelse. Det er vigtigt at få identificeret lommer af medarbejdere, som føler sig frakoblet og demotiveret, så årsagerne hertil kan adresseres. Hver eneste medarbejder bør behandles som unik, og det er afgørende, at lederne forstår de forskellige ting, som motiverer hver eneste af deres direkte medarbejdere. For eksempel vil de medarbejdere, der motiveres af eksterne faktorer, behøve deadlines og incitamenter for at få dem til at præstere, mens de, der er drevet af intern motivation, vil har deres egne interne drivhjul, som vil støtte dem i deres arbejdsindsats.

Hvordan man motiverer medarbvejdere på arbejdspladsen handler i sin essens om at behandle mennesker mere individuelt. Det er vigtigt at anerkende hver persons medfødte lyst til at bidrage, udvikle og selvstyre og derfor at opbygge organisationsstrukturer, som gør det muligt. Thomas kan forsyne dig med de værktøjer, du behøver for at forstå, hvordan du motiverer medarbejderne i din organisation og kan vejlede dig gennem implementeringen af din nye medarbejder engagementsstrategi.

Download dit gratis whitepaper

Boost engagementniveauet i din organisation med vores gratis whitepaper.

Download dit gratis whitepaper

Boost engagementniveauet i din organisation med vores gratis whitepaper.