PPA / Thomas DISC er en analyse, der giver nøjagtig indsigt i en persons adfærd.

PPA / Thomas DISC

Thomas TrainingHPTI

På blot 8 minutter giver PPA (Person Profil Analyse) en nøjagtig indsigt i en persons foretrukne arbejdsadfærd og besvarer spørgsmål som f.eks.: Hvad er vedkommendes styrker og begrænsninger? Hvordan kommunikerer han/hun? Er personen en selvstarter? Hvad motiverer?

OverblikBaggrund

Måler: Adfærd
Type: Ipsativ psykometrisk assessment
Tid: 8 minutter

 Thomas' adfærdsanalyse PPA giver et nøjagtigt indblik i den adfærd, mennesker foretrækker på jobbet, hvilket giver dig en større grad af sikkerhed ved rekruttering, identifikation af hvordan du kan maksimere trænings- og udviklingsbudgettet og forståelse for, hvordan du kan styrke motivationen for at minimere personaleomsætningen.

PPA hjælper dig ligeledes med at fokusere på de medarbejdere, der hjælper med at drive organisationen fremad og at bruge mindre tid på at håndtere dårlige performere. Det tager kun 8 minutter at gennemføre en Thomas PPA. Herefter får du en profil med indblik i personens styrker og begrænsninger, vedkommendes kommunikationsstil, værdi for organisationen, hvad der motiverer, grundlæggede frygt og viden om, hvordan personen vil reagere i en presset situation.

Så snart PPA skemaet er udfyldt, har du straks adgang til yderligere 18 rapporter, der hjælper dig med at matche personer i forhold til jobs, lede, coache, udvikle og træne dine medarbejdere.

PPA-Sample-(1).jpg

Brug Thomas PPA til:

  • Rekruttering af de rette personer i rette jobs
  • Forbedre kommunikationen
  • Motivere og engagere dine medarbejdere
  • Identificere udviklingsområder
  • Styre performance i organisationen

Vil du se et praktisk eksempel på anvendelsen? Læs om Virgin Trains testimonial.

Testkonstruktør: Thomas M. Hendrickson

Konstruktionsår: 1958

 

Baggrund og teori:

I slutningen af 1950erne og begyndelsen af 1960erne udviklede Dr. Thomas Hendrickson, på baggrund af Wiliam Moulton Marston's DISC teori, Thomas Person Profil Analysen (PPA) til brug på arbejdspladsen.

Marston's originale teori anførte, at handlinger baseret på følelser er et individs biosociale reaktion på venlige eller fjendtlige sociale miljøer. Disse handlinger bestemmer, hvordan den enkelte interagerer med miljøet. Det blev teoretiseret, at den måde, hvorpå individet interagerer med miljøet vil tage fire grundlæggende retninger: tendens til at dominere, influere, indordne sig og tilpasse sig. Marston publicerede sin bog 'Emotions of Normal People' i 1928, hvor han i omfattende detaljer beskrev sin teori om menneskelig bevidsthed.

PPAen fastlægger om individet ser sig selv som en person, der reagerer på jobsituationer, der opfattes som venlige eller udfordrende og afdækker, om vedkommendes responsmønster er enten aktivt eller passivt; dermed klassificeres individets adfærdsmæssige præferencer indenfor fire områder: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliance (tilpasningsdygtighed). 

Format:

Thomas PPA er et forced-choice instrument, der anvender en ipsativ referencemetode - en persons svarmønster holdes i forhold til personen selv fremfor en sammenligning med scorerne hos en referencegruppe. Personen bedes vælge et adjektiv, som han/hun mener beskriver ham/hende mest og derefter et adjektiv, som beskriver vedkommende mindst.

Ved udfyldelse af PPA skemaet bedes personen vælge to adfærdstrækadjektiver fra en blok på 4 adjektiver, en 'mest lig' og en 'mindst lig' med mig. Denne proces gentages 24 gange, hvilket giver ialt 48 valg ud af en total på 96 muligheder.

PPAen er tilgængelig elektronisk via internettet og i en papirudgave. Thomas International har desuden udviklet en PPA+ udgave, der er egnet for mennesker med en læsealder på 11+ og for kandidater, som taler flydende dansk, men hvor dansk ikke er deres originalsprog.

Reliabilitet og validitet:

Thomas PPA har været genstand for streng, videnskabelig testning for at bestemme dens reliabilitet og validitet som en psykologisk assessment. PPAen er registreret hos British Psychological Society (BPS) efter at være revideret i henhold til de tekniske kriterier, der er fastlagt af the European Standing Committee on Tests and Testing, der er en del af the European Federation of Psychologists' Associations.

Thomas International gennemfører løbende psykometrisk forskning omkring PPAen i partnerskab med the Psychometrics Centre at Cambridge University. http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Vil du se et praktisk eksempel på anvendelsen? Læs om Virgin Trains testimonial.