Personlig udvikling

At skifte karriereKarriereskift ved 30

Din personlighed viser, hvordan du tænker, føler og den adfærd, som du plejer at udvise. De bedste tips til personlig udvikling opmuntrer dig til at udbygge din selvbevidsthed. Det skyldes, at selvværd og selvbevidsthed er hele fundamentet for personlig udvikling. Selvindsigt giver dig en platform, hvor du kan reflektere over din adfærd, dine overbevisninger og hvordan du opfattes af andre.

Øge selvbevidstheden

Det første skridt i retning mod øget selvbevidsthed er at indse, at ikke alle opfatter verdenen på samme måde. I følge DISC-adfærdsteorien, der blev udviklet af psykologen William Moulton Marston i 1928, antages det, at mennesker opfatter deres omgivelser som enten fjendtlige eller venlige og som reaktion på dette, enten opfører sig på en aktiv eller passiv måde. Dette giver fire adfærdsstile:

  • Dominans - aktiv adfærd i et fjendligt miljø
  • Indflydelse -  aktiv adfærd i et venligt miljø
  • Stabilitet - passiv adfærd i et venligt miljø
  • Compliance (tilpasning) -  passiv adfærd i et fjendtligt miljø

At være bevidst om sin egen adfærd og have forståelse for, at andre kan have en anden synsvinkel, kan hjælpe dig med at forstå, hvordan andre opfatter dig, og hvordan de tolker din adfærd.

At lære mere om sig selv

Så hvordan udvikler man sin selvbevidsthed? Det er lige så indlysende, som det lyder; begynd med at være opmærksom på de ting du gør og læg mærke til, hvordan de adskiller sig fra, hvordan andre mennesker reagerer. Når du står overfor en udfordring på jobbet, tager du så fat i den med entusiasme eller behøver du tid til at reflektere over problemet? Elsker du at tale med mennesker eller finder du det trættende, når mennesker taler for meget?

Hvis du synes, at det er vanskeligt objektivt at betragte din adfærd, så bed dine venner, familie og kolleger beskrive,  hvordan du takler forskellige situationer, eller hvad de opfatter, som dine største styrker. Adfærdsanalyser som Thomas PPA kan også være en god metode til at opnå yderligere indsigt omkring din foretrukne stil.

Udvikle dine styrker

Ind i mellem kan personlig udvikling fokusere kraftigt på at 'fixe' dine mangler, eller forsøge at gøre dig bedre til ting som ikke falder naturligt. Mens der helt sikkert ligger en vis værdi i at anerkende ting, som du ikke er så god til, er det ikke produktivt at fokusere din tid på udelukkende at forsøge at forbedre de ting, du ikke er god til.

Fokuser på at forbedre dine styrker. Uanset din naturlige stil, har dine evner positiv værdi og at lære sig, hvordan og hvornår du skal bruge dem, vil hjælpe dig til at få det bedste ud af din naturlige adfærd.

At have en grundig forståelse af dine egne talenter, vil gøre dig mere bevidst om, hvornår du skal dykke ned i situationer eller projekter og hvornår du skal søge andres ekspertise. Denne opmærksomhed giver dig mulighed for at vælge, hvorvidt du skal justere din adfærd overfor specifikke personer eller situationer. Selvom vi alle har personlige præferencer omkring, hvordan vi nærmer os vores omgivelser, så har vi også evnen til at 'flexe' vores adfærd, hvis vi ønsker det. Selvindsigt gør det muligt for dig at vælge, hvornår og hvor ofte du gør dette, hvis overhovedet.

Udviklingstips bør hjælpe dig med at finde dine styrker og få det bedste ud af dine naturlige evner. Selvbevidsthed gør det muligt at værdsætte færdigheder, der er forskellige fra dine egne, mens du samtidigt anvender dit eget talent på bedste vis.