Personlig udviklingsplan

Karriereskift ved 30At skifte karriere

Det er en relativ enkelt proces at skabe en personlig udviklingsplan. Ved at reflektere over, hvad du bidrager med, bør du kunne etablere en plan for, hvordan du kan udvikle dit talent.

 

Hvad er en personlig udviklingsplan?

En personlig udviklingsplan er en metode til at registrere og overvåge dine læringsbehov og ønsker. At skabe en udviklingsplan er en nyttig metode til at reflektere over personlige og professionelle mål og til at overveje, hvilke færdigheder eller kvaliteter, du skal udvikle for at nå disse mål.

En udviklingsplan indeholder normalt plads til at notere dine mål, en vurdering af, hvor du er lige nu og hvilke specifikke udviklingsaktiviteter, der kræves, for at nå dine mål. Udviklingsmål bør opdeles i håndterlige bidder, der hver har en klar målestok for succes.

En udviklingsplan er mest effektiv, hvis du jævnligt gennemgår den. Det hjælper dig med at holde sporet mod dine mål, overvåge hvor langt du er kommet og foretage justeringer for at sikre, at planen forbliver relevant i forhold til dine mål.

Eksempel på en personlig udviklingsplan

Det kan være en god idé at kigge på forskellige eksempler på personlig udviklingsplaner, når du skal oprette din egen. Nedenfor kan du se vores forslag til udformning:

  1. Sæt målet 
    Første trin bør være at notere dine mål og den tidsplan, du har for at nå dem. Tip: Overvej hvad du ønsker at opnå i løbet af de næste 12 måneder. Det kan f.eks. være at sikre en udnævnelse, forbedre en specifik færdighed eller måske komme frem til en strategi for, hvordan du skal håndtere en opgave, som du ikke er så god til. Tildel en tidsplan til hvert mål og sorter målene i forhold til deres prioritet. Husk at inkludere, hvordan du skal måle succes - hvordan ved du, hvornår du har nået målet?
  1. Fastlæg dine kompetence mangler 
    Specificer den færdighed eller ekspertise, som er nødvendig for at nå hvert mål, og som du for øjeblikket mangler eller behøver at forbedre. Tip: Tænk over, hvor du er lige nu i forhold til målet. Hvad er du rigtig god til? Hvor kan du behøve hjælp? Hvad afholder dig fra at nå dit mål? Hvilken feedback har du fået fra andre i relation til de færdigheder, du behøver for at nå målet?
  1. Udviklingsstrategier 
    Ud for hvert mål og listen med færdigheder, der skal til for at nå det, skal du beskrive de aktiviteter, du vil iværksætte for at udvikle din ekspertise. Tip: Udviklingsaktiviteter kan spænde fra at deltage i formel undervisning, til at læse omkring emnet eller måske få support fra mere erfarne kolleger. Der er ingen 'rigtig' metode til at udvikle dine færdigheder, men hvis du vælger aktiviteter, som du føler dig sikker på, at du kan 'committe' dig til, så øges din chance for succes.

Fordele ved en personlig udviklingsplan

En god udviklingsplan hjælper dig med at forvandle ambitioner og ideer til handling. Løbende at have mulighed for at lære er en vigtig del af motivation. Ikke alene inspirerer udviklingsprocessen i sig selv mennesker til at præstere, men at nå sine udviklingsmål betyder, at personen bedre end nogensinde, er rustet til at bidrage til organisationens mål og resultat. 

Udvikling er en win-win for medarbejdere og arbejdsgivere, så hvad venter du på? Gå igang med at skabe din personlige udviklingsplan idag.